22
Pn, Kwi

WWF miało finansować paramilitarne oddziały, które walczyły z kłusownikami, ale wśród ofiar mieli być niewinni ludzie. W tle pojawiają się też inne zarzuty.

Przyjemność ze stawiania własnych czterech ścian odbierają obowiązujące przepisy. Choć ich naginanie wcale nie należy do rzadkości, bo minister w ciągu roku ma kilka tysięcy wniosków do rozpatrzenia.

Kiedy ostatni raz wymieniałeś gąbkę do mycia naczyń? Podrażniona skóra, biegunki to tylko niektóre z efektów używania gąbki przez kilka tygodni.

Od 4 marca wydawane są nowe dowody osobiste z chipem, zmiana niewidoczna, ale czy odczuwalna w życiu?

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, roczne sprawozdanie sporządza wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Firma Tech-Light wprowadziła do oferty hermetyczny profil LED o symbolu P11-1

Jak groźna dla zwykłego człowieka jest diaboliczna propaganda? Czy codzienne pranie mózgu kłamstwem i manipulacją, sączenie nienawiści, zagraża zdrowiu psychicznemu i tożsamości jednostki?

Wydział Historii Partii KC PZPR. Publikacja o Feliksie Dzierżyńskim. Warszawa 1951

Białostoczanie chcący żyć w Białymstoku prowadząc działalność gospodarczą niezależną od obcych sieci handlowych mają coraz mniej możliwości.

Dr Jan Jerzy Milewski i dr Marek Czarniawski mówią o podziemiu niepodległościowym, represjach NKWD i pacyfikacjach.

Salomon Morel (nieosądzony, uciekł do Izraela)

II wojna

Autor: Aleksander Szumański, źródło: 3obieg.pl

Błogosławiony Michał Sopoćko. Źródło: Niedziala.pl

Dwudziestolecie

Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej też Nowosadami) w powiecie oszmiańskim.

Św. Symeon Słupnik Starszy. Źródło: wikiwand.com

Dwudziestolecie

Nasz święty przyszedł na świat w Sis (obecnie Islahije) W pobliżu Antiochii Syryjskiej pod koniec wieku IV.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zobowiązania do udzielenia informacji prasowej udostępnienia protokołu lustracji.

Działając w interesie publicznym udostępniamy ważny wyrok dotyczący rozliczania kosztów ogrzewania w spółdzielni.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał ważny wyrok w sprawie obowiązku udostępniania dokumentów na stronie internetowej. Zobowiązał spółdzielnię do publikacji uchwał, regulaminów, protokołów obrad.