02
Wt, Mar

Przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami) za poprzedni rok kalendarzowy do właściwego Marszałka Województwa.

Więcej artykułów…