21
Wt, Sie

Andrzej Cielikowski czonek SM Jaroty w Olsztynie

Działając w interesie publicznym oraz dla dobra i umocnienia praw członków olsztyńskiej spółdzielni Jaroty, publikujemy wyroki dotyczące niezgodnego z prawem naliczania opłat za udostępnianie dokumentów.

Andrzej Cieślikowski, upominający się o praworządność w SM Jaroty, nadesłał opis wieloletniej batalii z zarządem spółdzielni, zakończonej rozstrzygnięciem sądowym. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok sądu olszyńskiego i uznał za nieważną decyzjo-uchwałę prezesów SM Jaroty o naliczaniu uznaniowych opłat za udostępnienie kopii dokumentów.

Sentencja wyroku IC 80116

Działając w interesie publicznym, publikujemy pierwszy na Podlasiu wyrok w sprawie zwrotu nienależnie pobranych opłat za ogrzewanie.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim wydał nieprawomocny wyrok nakazujący spółdzielni zwrócić pokrzywdzonej kwotę będącą nadwyżką nad faktycznymi kosztami c.o.

Czy można nie wpuścić pracowników spółdzielni do mieszkania i odmówić zgody na montaż podzielników ciepła? Co może zrobić spółdzielnia w takim przypadku? Jak sąd interpretuje artykuł 45a ustawy o efektywności energetycznej (ustawa prawo energetyczne)? Czy można wybrać metodę rozliczania kosztów ogrzewania mieszkania w oparciu o rzeczywiste koszty bloku przypadające na m2?

Więcej artykułów…