26
Wt, Maj

skan wezwania

Interweniujemy w bulwersującej sprawie wydania wyroków nakazowych na ubezwłasnowolnionego i wymuszenia zapłaty ponad 1400 zł przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Pan Dariusz, mieszkaniec Białegostoku, ma sądowe orzeczenie o częściowym ubezwłasnowolnieniu wydane w 2002 roku. Regularnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym. W okresach pomiędzy pobytami opiekuje się nim starsza już, niepełnosprawna matka.

Ze wstępnych informacji wynika, że Gmina Białystok dwukrotnie podała p. Dariusza do sądu o zapłatę (nakazy zapłaty 29.04.2009 i 22.01.2010) prawdopodobnie za przejazd komunikacją miejską bez biletu (złożyłem do administracji Tadeusza Truskolaskiego wniosek o udzielenie informacji za co wydano wyroki nakazowe, kto i kiedy ewentualnie wypisywał mandaty, kto kierował wnioski do sądu mimo ustawowej nieważności tych czynności).

1 czerwca 2015 r. skierowałem do pracowników Gminy oraz komornika wniosek o polubowne załatwienie sprawy i dobrowolny zwrot nienależnego świadczenia. Paradoksalnie to nie UM Białystok a komornik w miarę konstruktywnie zareagował na wniosek prosząc o pełnomocnictwo i poświadczone orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu.

Reakcja pracowników Gminy: brak odpowiedzi na wniosek, nieskontaktowanie się z pokrzywdzoną (matka ubezwłasnowolnionego działając w dobrej wierze zapłaciła grzywnę), brak rzeczowej odpowiedzi na przedstawione fakty i przesłane orzeczenie, unikanie udzielenia informacji publicznej oraz niezwykle aroganckie, wręcz chamskie zachowanie w rozmowie telefonicznej świadczy o nieprzestrzeganiu prawa, obowiązujących norm etycznych i pogardzie dla ubogiej ludności.

Mimo niedopuszczalnych zachowań urzędników wyznaczyłem dodatkowy termin na polubowne załatwienie sprawy jednak ani komornik ani pracownicy prezydenta nie skorzystali z takiej formy.

Być może dobrze, że pojawiła się ta sprawa bo będzie możliwość ustalenia:

- czy kontrolerzy komunikacji miejskiej mają prowizje?
- jakie były okoliczności wręczenia mandatu osobie ubezwłasnowolnionej?
- kto i dlaczego skierował sprawę na drogę sądową?
- czy było więcej takich przypadków?
- czy umarza się postępowania w przypadku osób co do których ustali się, że wielkość ich dochodów uniemożliwia komornicze ściągnięcie należności?


Stanisław Bartnik

Barak bez prdu i wody

Mimo wyroku sądu (orzeczenie prawa do lokalu socjalnego) Zarząd Mienia Komunalnego dotychczas nie załatwił sprawy Andrzeja Kępy, który – jak pisaliśmy – mieszka w baraku bez wody i prądu. Więcej o sytuacji A. Kępy >>


Skierowaliśmy wniosek do ZMK o przydzielenie Andrzejowi Kępie lokalu socjalnego. Zarząd Mienia odpisał, że nie ma wyroku w tym zakresie. Tymczasem Kępa dostarczył orzeczenie IC 1913/12 wskazujące na prawo do lokalu.

Ponowiliśmy więc prośbę do administracji Tadeusza Truskolaskiego. Ciekawe czy znajdą czas w tym gorącym okresie wyborów...?


Poniżej wyrok sądu rejonowego.
Pismo ZMK informujące o oczekiwaniu na orzeczenie.

 

 


Stanisław Bartnik

Barak bez prdu i wody

Zbliża się jesień i zima a wciąż nierozwiązana jest sprawa Andrzeja Kępy, który mieszka w baraku należącym do Gminy Białystok. Nie ma w nim prądu (od grudnia 2013) ani wody (od września 2012). Zarząd Mienia Komunalnego nie reaguje w sprawie przydziału lokalu socjalnego mimo orzeczenia sądowego.

Andrzej Kępa oświadczył, że chętnie przyjmie lokal do remontu i zajmie się jego przystosowaniem do zamieszkania. Apelujemy do władz ZMK o zmianę decyzji i porozumienie. Ewentualne uprzedzenia nie powinny mieć wpływu na decyzje merytoryczne.

Zobacz wniosek

 

Stanisław Bartnik

Podzielnik ciepa

Zasady kontaktu ze spółdzielnią

Proszę całą korespondencję składać za potwierdzeniem odbioru lub wysyłać listownie za potwierdzeniem odbioru. Nie możesz oczekiwać, że spółdzielnia będzie chciała ci pomóc. Nie po to są. Pracownicy spółdzielni za wszelką cenę będą chcieli ci wmówić, że były otwarte okna przez całą zimę lub, że mieszkanie było wynajmowane. Standardowo napiszą, że wszystko jest w porządku a wyliczenie jest poprawne. Mają przygotowane wzory pism, w których zmieniają nazwisko, adres i kwoty (czasami nie). W drodze wyjątku pozwolą ci na rozłożenie na raty. Pamiętaj – godząc się na to, godzisz się na wyższy rachunek w następnym roku.

Paradoks podzielników

Im zima jest lżejsza, tym koszty ogrzewania wybranych mieszkań mogą być wyższe. Tak działa rozliczenie ciepła za pomocą podzielników.

Jak obliczyć koszt ogrzewania

Samodzielnie możesz wyliczyć jaki jest średni koszt ogrzania m2 w twoim bloku. Należy kwotę pieniężną za ogrzanie całego węzła cieplnego (największa kwota w zł na rozliczeniu) podzielić przez ilość m2 powierzchni węzła cieplnego (największa ilość m2 na rozliczeniu). Tą wartość pomnożyć przez ilość m2 swojego mieszkania. Otrzymana wartość jest średnią kwotą ogrzania twojego mieszkania w ciągu roku. Jeżeli w twoim rozliczeniu jest to ponad 2-krotnie więcej, to znaczy że płacisz za innych mieszkańców bloku.

Sposób postępowania ze spółdzielnią w kilku krokach:

1. Złóżpismo do spółdzielni o naliczenie kosztów ogrzewania jak w poprzednim okresie rozliczeniowym lub w wysokości takiej, która pozwoli ci normalnie funkcjonowanie i egzystować.

2. Złóż pismo informujące o tym, że nie zgadzasz się z takim sposobem rozliczenia ciepła.

3. Pamiętaj, że komornik sądowy może do ciebie przyjść dopiero po prawomocnym wyroku sadowym. Nigdy wcześniej. Straszenie jest elementem walki.

4. Zażądaj rozliczenia cząstkowego wszystkich mieszkańców w bloku.

5. Zażądaj rozliczenia kosztów węzła z podziałem na ciepłą wodę i na c.o.

6. Zażądaj informacji ile bloków stojących oddzielnie (nie połączonych ze sobą) jest podłączonych do jednego węzła cieplnego.

7. Dowiedz się, czy wszystkie mieszkania i lokale użytkowe (jeżeli są) w bloku są opomiarowane (mają podzielniki).

8. Dowiedz się, czy wszystkie media w bloku są opomiarowane (ciepła woda, gaz – sporo ludzi ogrzewa się kuchenkami gazowymi)

 

Ważne kontakty:

Kontakt do biura poselskiego:

Konrad Wnorowski – tel. 505 271 799
kontakt jest potrzebny, aby znana była skala błędów w rozliczeniach.

Kontakt do biegłego w sprawach rozliczenia ciepła:
Mariusz Pietraszko – tel. 698 748 094; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kontakt jest potrzebny w celu poprawnego wyliczenia kosztów centralnego ogrzewania w twoim mieszkaniu.

Kontakt do radcy prawnego:
Szczepan Barszczewski – tel. 606 266 660
Moim zdaniem w sądzie konieczne jest reprezentowanie przez adwokata lub radcę prawnego. Sąd inaczej traktuje adwokatów. Poza tym pan Szczepan jest już biegły w sprawach o rozliczenie ciepła.

 
Walka ze spółdzielnią jest trudna, ale nie niemożliwa.

 

----------------------------
Franciszek Krawczyk

503 94 55 44

 

Od dłuższego czasu otrzymujemy skargi na zarządy spółdzielni Słoneczny Stok i spółdzielni BSM w sprawie uporczywego odmawiania członkom prawa wglądu do dokumentów – umów i faktur.

Pokrzywdzeni mieszkańcy, chcący uwłaszczyć się, a spłacający jeszcze kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie, proszą władze SM Słoneczny Stok i BSM o udostępnienie informacji o kosztach budowy ich lokali. Chcą m.in. zobaczyć umowy kredytowe i inne dokumenty potwierdzające podawane przez prezesów kwoty do zapłaty.

Członkowie spółdzielni żądają wglądu w dokumentację bo zdarzyły się przypadki podawania rozbieżnych kwot do zapłaty oraz podejmowania uchwał o tzw. aktualizacji kosztów budowy, tj. uznaniowego ustalania ich wysokości przez rady nadzorcze.

Jak wiemy aktualnie prawo zabrania zarabiania na uwłaszczeniu lokali i nakłada na spółdzielnie obowiązek pobierania opłat do wysokości rzeczywistych kosztów budowy przypadających na dany lokal.

W związku z powyższym proszę zarządy obu spółdzielni o bezwarunkowe udostępnienie (zgodnie z art. 8[1] usm) wszystkim uprawnionym umów i faktur dotyczących kosztów budowy przypadających na ich mieszkania.

Wyznaczam jednocześnie 14-dniowy termin na udostępnienie dokumentów wszystkim tym, którym dotąd bezpodstawnie odmawiano wglądu.

Jeżeli otrzymamy nowe zgłoszenia o naruszaniu przepisów, to będziemy kierować do organów ścigania wnioski o karanie prezesów dopuszczających się łamania prawa.Stanisław Bartnik

Więcej artykułów…