05
N, Gru

Sąd II instancji uniewinnił Małgorzatę Szczerbakow, emerytkę ze spółdzielni w Hajnówce, od kuriozalnego oskarżenia pobicia pracownicy.

Pani Małgorzata jest aktywną działaczką społeczną. Wspólnie z Tadeuszem Mróz zabiega o praworządność w spółdzielni w Hajnówce.

Jej aktywność (m.in. wygrała proces o uwzględnianie piwnic przy uwłaszczeniu lokali) nie spodobała się władzom. Poprzez osoby trzecie sugerowano jej aby "się uspokoiła", a w przypadku niezastosowania się do "oferty" grożono wytoczeniem sprawy karnej... o pobicie.

Pani Małgorzata – podobnie jak Tadeusz Mróz – nie poddała się naciskom i odmówiła. Co w konsekwencji doprowadziło do wytoczenia procesu z art. 157 kk.

Pełnomocnikiem pracownicy spółdzielni był adwokat Bartosz Wojda z Białegostoku (były działacz SLD). W postępowaniu przed sądem w Hajnówce wbrew oczekiwaniom i żądaniom oskarżycieli postępowanie umorzono.

Nie poprzestaliśmy jednak na tym i od wyroku wnieśliśmy apelację prosząc o uniewinnienie w powodu oczywistej bezpodstawności oskarżeń oraz ze względu na rażące nadużywanie drogi sądowej do ewidentnego zastraszania członków spółdzielni.

16 maja 2013 r. sąd uwzględnił apelację i prawomocnie uniewinnił Małgorzatę Szczerbakow.

Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku będziemy rozważać skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu formułowania fałszywych oskarżeń oraz nękania członków spółdzielni.

W praworządnym państwie nie do zaakceptowania jest sytuacja, że postępowanie sądowe jest wykorzystywane jako metoda terroryzowania mieszkańców dopominających się demokratycznego zarządzania spółdzielnią.Działając w interesie publicznym informujemy o wznowieniu śledztwa w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 296 kk i 267d prawa spółdzielczego (ogłoszenie członkom SM Słoneczny Stok danych o wynagrodzeniu prezesa i zadłużeniu spółdzielni).

Umorzone przez Prokuraturę Rejonową Białystok – Południe postępowanie Ds. 420/12 zostało wznowione i przeniesione do prokuratury w Ełku po skardze mieszkańców spółdzielni Słoneczny Stok.

Wątpliwości wzbudził sposób prowadzenia czynności oraz interpretacja przepisów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za ogłaszanie nieprawdziwych danych członkom spółdzielni.

Poniżej w załączeniu prezentujemy opinię prawną dra Andrzeja Sakowicza z Biura Analiz Sejmowych na temat interpretacji art. 267d.


Podejmujemy dalsze czynności kontrolne pozostałych postępowań prowadzonych przez białostocką prokuraturę. Okazuje się, że wszystkie znane nam sprawy z zawiadomień członków spółdzielni: Elemencik, BSM, Słoneczny Stok, Bacieczki, SM im. Mickiewicza, Rodzina Kolejowa, Budowlani, Wielkoblokowa zawsze kończyły się umorzeniem lub odmową wszczęcia. Sytuacja ta wydaje się ewenementem w skali krajowej.

Każdy kto ma wiedzę  o okolicznościach umorzeń proszony jest o przekazanie informacji.

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.