21
Wt, Sie

Cały rok 2010 chcemy poświęcić na dalsze wspieranie uwłaszczenia i samorządności w spółdzielniach mieszkaniowych. Zależy nam na organizacji szkoleń w zakresie podziałów spółdzielni-molochów, tworzenia jednoblokowych (lub kilkublokowych) domowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Więcej artykułów…