19
So, Sty

Zatrudnianie w spółdzielniach członków rodzin prezesów lub „popleczników z sądów, prokuratur i policji oraz innych VIP-ów osłaniających spółdzielnię przed rzeczywistą kontrolą jej gospodarki – to tylko niektóre zarzuty wobec spółdzielni, zebrane przez stowarzyszenie na podstawie przypadków z samych Warmii i Mazur. Czytaj więcej KLIKNIJ

Rzeczpospolita opublikowała informacje o możliwościach wykupu na własność mieszkań z zasobów TBS oraz tzw. lokatorskich, budowanych w spółdzielniach mieszkaniowych z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Czytaj więcej KLIKNIJ

Spółdzielca posiadający tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania nie jest właścicielem zajmowanego lokalu. Właścicielem takiego mieszkania pozostaje spółdzielnia. Członek posiada tylko prawo do użytkowania nazywane własnościowym. Wskutek propagandy prezesów niemal powszechnie mylono własność z własnościowym tytułem do lokalu.

temida-bialostockaPrezesi spółdzielni Słoneczny Stok w Białymstoku nie rezygnują z wysądzenia od Polski odszkodowania za rzekome straty wywołane uwłaszczeniem mieszkań spółdzielczych. 12 lipca 2011 r. wnieśli apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Postępowanie oznaczone jest sygnaturą I ACa 759/11. Dotychczas sąd nie wyznaczył terminu rozprawy.

Więcej artykułów…