21
Cz, Mar

wybory2011Wybory rady nadzorczej w SM Słoneczny Stok nie były świętem spółdzielczości. Zebranie zorganizowano w dniu roboczym, wieczorem, daleko poza terenem spółdzielni. Stawili się na nim przede wszystkim pracownicy spółdzielni, wykonawcy, usługodawcy pracujący dla SM. Zwykłych członków spółdzielni była zaledwie garstka mimo, że spółdzielnia liczy ponad 13 tys. członków.

Uważamy, że w interesie państwa polskiego i bezpiecznej przyszłości milionów członków spółdzielni mieszkaniowych (obywateli RP) leży jak najszybsza nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze w kierunku dostosowania tych aktów prawnych do standardów państwa demokratycznego.

walne2008Zobacz film z wyborów rady nadzorczej w SM Słoneczny Stok w 2008 roku. Zebranie zorganizowano w dniu roboczym, daleko poza terenem spółdzielni w sali na 415 miejsc. Zakończyło się około trzeciej nad ranem. Mimo, że spółdzielnia liczy ponad 13 tysięcy członków białostocki sąd nie dopatrzył się nieprawidłowości. Uznano za nieistotne, że uprawnieni członkowie spółdzielni nie mogli nawet wejść na salę obrad. Czy w tym roku będzie tak samo???

Zobacz film

Zobacz wyrok, przeczytaj uzasadnienie - naprawdę warto!


 Aby dokonać diagnozy w jakich warunkach i w jakim otoczeniu obecnie działa spółdzielczość w RP, najpierw należy przedstawić genezę.

Początkowo sytuacja była klarowna, dopóki Spółdzielczość mieszkaniowa opierała się na przedwojennym prawie spółdzielczym, które formalnie wprowadziło Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach, Dz. U. 1950 nr 25 poz. 232.:

< http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19500250232 >, która stanowi ewidentne oszustwo „władzy ludowej” i zmienia treść ustawy z roku 1920; Dz. U. 1920 Nr 111 poz. 733 o spółdzielniach;

< http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu&rok=1920&numer=111 >.

Więcej artykułów…