15
Śr, Sie

 Aby dokonać diagnozy w jakich warunkach i w jakim otoczeniu obecnie działa spółdzielczość w RP, najpierw należy przedstawić genezę.

Początkowo sytuacja była klarowna, dopóki Spółdzielczość mieszkaniowa opierała się na przedwojennym prawie spółdzielczym, które formalnie wprowadziło Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1950 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach, Dz. U. 1950 nr 25 poz. 232.:

< http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19500250232 >, która stanowi ewidentne oszustwo „władzy ludowej” i zmienia treść ustawy z roku 1920; Dz. U. 1920 Nr 111 poz. 733 o spółdzielniach;

< http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu&rok=1920&numer=111 >.

Więcej artykułów…