17
Pn, Cze

temida-bialostockaPrezesi spółdzielni Słoneczny Stok w Białymstoku nie rezygnują z wysądzenia od Polski odszkodowania za rzekome straty wywołane uwłaszczeniem mieszkań spółdzielczych. 12 lipca 2011 r. wnieśli apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Postępowanie oznaczone jest sygnaturą I ACa 759/11. Dotychczas sąd nie wyznaczył terminu rozprawy.

Więcej artykułów…