15
Śr, Sie

Własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe. Nie jest to prawo własności lokalu - jak niektórym się wydaje - ponieważ tytuł własnościowy nie ma księgi wieczystej i udziału w gruncie. Prawo własnościowe jest jedynie tytułem do użytkowania nadanym na podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu. Spółdzielnia pozostaje rzeczywistym właścicielem takiego lokalu (ma wpis w księdze wieczystej) choć zawierający umowę na prawo własnościowe sfinasował 100% kosztów jego budowy oraz inne koszty wygenerowane przez spółdzielnię.

W Sosnowcu lawinowo przybywa lokatorów, którzy ze zgrozą odkrywają, że spółdzielnia Sokolnia potajemnie sprzedała ich mieszkania przedsiębiorcy Ryszardowi Sznajderowi. - On mnie oszukał, zmusił do podpisywania umów - tłumaczyła we wtorek prezeska spółdzielni. Czytaj więcej. KLIKNIJ

Zatrudnianie w spółdzielniach członków rodzin prezesów lub „popleczników z sądów, prokuratur i policji oraz innych VIP-ów osłaniających spółdzielnię przed rzeczywistą kontrolą jej gospodarki – to tylko niektóre zarzuty wobec spółdzielni, zebrane przez stowarzyszenie na podstawie przypadków z samych Warmii i Mazur. Czytaj więcej KLIKNIJ

Więcej artykułów…