24
Pt, Maj

W lipcu 2015 r. pisaliśmy o stronie internetowej dopalacze.sklep.pl oferującej najprawdopodobniej środki odurzające oraz o usługach dystrybucyjnych świadczonych przez państwową Pocztę Polską. Mimo publikacji dopalacze.sklep.pl działał jeszcze przez wiele miesięcy.... ale w końcu sklep zniknął z sieci.

Warto więc reagować na zło.

Przeczytaj artykuł o tuskowej walce z dopalaczami >>>

 

Plakat wyborczy PiS

Ruszamy z ogólnopolską petycją:

TAK – dla reformy polskich SM i większych praw spółdzielców!
NIE – dla podatku katastralnego!

Przejdź do petycji o reformę spółdzielczości zamieszczonej na stronie CitizenGO >>

Chcemy demokratycznej i przyjaznej mieszkańcom spółdzielczości! Sprzeciwiamy się wprowadzaniu podatku katastralnego!

Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod petycją do Sejmu i Senatu RP o zmiany, które odnowią spółdzielczość, upodmiotowią miliony Polaków i dadzą stabilną perspektywę egzystencji.

Poniżej prezentujemy postulowane główne założenia nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

1. Zapewnienia wolnych i demokratycznych wyborów organów spółdzielni oraz praworządnego głosowania uchwał – bez możliwości manipulowania nimi. Postulujemy wybory i głosowania w formule samorządowej: tajne, bezpośrednie, na kartach do głosowania, w dniu wolnym od pracy.

2. Zobowiązania spółdzielni (zarządcy) do rozliczania przychodów i kosztów nieruchomościami, odrębnie dla każdej nieruchomości.

3. Określenia, że w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością (np. zaciąganie kredytów) w głosowaniach wymagany będzie udział nie mniej niż 50 % ogółu uprawnionych w nieruchomości.

4. Zapewnienia właścicielom lokali oraz posiadaczom spółdzielczych tytułów do lokali prawa wyboru zarządcy oraz realnego decydowania o stawkach opłat i wydatkach w nieruchomości.

5. Przyjęcia zasady, że ewentualne wykorzystanie środków finansowych nieruchomości na cele niezwiązane z nieruchomością będzie wymagało głosowania z udziałem nie mniej niż 50 % ogółu uprawnionych w nieruchomości.

6. Przekształcenia z mocy ustawy lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu w prawo własności wszystkim, którzy spłacili koszty budowy lokali.

7. Uchwalenia zakazu ustanawiania lokatorskiego i własnościowego tytułu do lokalu oraz likwidacji instytucji tzw.„członków oczekujących”.

8. Zrealizowania zasady, że posiadanie w SM prawa majątkowego (własność lub spółdzielczy tytuł do lokalu) = automatyczne członkostwo w spółdzielni (z zachowaniem prawa do rezygnacji).

9. Ułatwienia dokonywania podziału spółdzielni-molochów (zwiększenie wpływu zrzeszonych na zarządzanie).

10. Umożliwienia każdemu spółdzielcy pełnego wglądu do dokumentacji spółdzielni (zaostrzenie sankcji za blokowanie dostępu do dokumentów).

11. Wprowadzenia przepisów o odpowiedzialności karnej i finansowej dla zarządów i rad nadzorczych za niegospodarność i działanie na szkodę spółdzielców zrzeszonych w spółdzielni (zakaz pełnienia funkcji skazanym).

12. Powierzenia lustracji spółdzielni Najwyższej Izbie Kontroli lub innym podmiotom niezależnym od zarządów SM.

Polska się zmienia, więc liczymy, że Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z twierdzeniem Jarosława Kaczyńskiego: "Dość złodziejstwa w spółdzielniach" dotrzyma słowa i skończy z patologiami postkomunistycznej spółdzielczości. Polacy i Polska na to zasługuje. Reforma będzie historycznym i symbolicznym aktem ostatecznego odcięcia się od PRL.

Prosimy wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski i spółdzielczości o włączenie się w akcję zbiórki podpisów.

Stanisław Bartnik

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe Białystok

Skan ze strony dns.pl

23 maja 2016 r. zarejestrowano domenę kodlexdom.pl. Z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest rozsyłane fałszywe wezwanie do zapłaty. W wiadomości sugeruje się pobranie pliku wezwania z serwisu downloadfiles.pl.

Poniżej treść wiadomości:

Witam Panstwa.

Nie udalo mi sie dodac do zalacznika tego wezwania do zpalaty wiec wrzucilam na hosting dokumentów.

http://downloadfiles.pl/pobierz/wezwanie-do-zaplaty.pdf

PDF zabezpieczony jest przez aktywacje telefonem.

Pozdrawiam serdecznie
Anna z KodLexPolTo kolejna już odsłona oszustwa internetowego. Wcześniej rozsyłano pocztą elektroniczną fałszywe zamówienia. Poniżej skan:

 

W sprawie mejli z fałszywym zamówieniem z nieistniejącej firmy Przewroc skierowaliśmy zawiadomienie do prokuratury z uwagi na wysoką szkodliwość czynu. Plik fałszywego zamówienia prawdopodobnie pobrano prawie 5 tysięcy razy. Dotarliśmy do dodatkowych informacji o procederze, z których wynika, że podanie numeru telefonu wiązało się z otrzymywaniem drogich niezamówionych SMS-ów (wg relacji 18 zł za jeden SMS).Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, ale białostocki sąd 23 maja uchylił postanowienie i będzie postępowanie.

Z dniem 1 października wchodzi w życie znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej. Porządkuje ona zasady rozliczania ogrzewania w spółdzielniach mieszkaniowych.

Najważniejsze zmiany nakładają na prezesów obowiązek:
–  opomiarowania każdego budynku,
dokładniejszego naliczania opłat przypadających na lokale,
umożliwienia niekorzystania z podzielników kosztów bez karania zapłatą wielokrotności kosztów rzeczywistych,
zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa budowlanego.
Ponadto zarządy spółdzielni będą miały obowiązek zmniejszania energochłonności bloku w przypadku, gdy ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekracza 0,40 GJ.


Poniżej do pobrania tekst ustawy w pliku pdf

Polski Kościół Prawosławny nie może być obojętny wobec sytuacji wiernych egzystujących w postkomunistycznych spółdzielniach mieszkaniowych. Nie może milczeć wobec krzywdy i wyzysku niezamożnej ludności.

Okazją do refleksji i zmiany stanowiska hierarchów Cerkwi jest bulwersująca sprawa eksmisji duchownego według relacji 21 razy pozwanego do sądu o zapłatę czynszu!
Zobacz artykuł "Batiuszka chciał skoczyć z okna..." >>>

Hierarchowie Kościoła Prawosławnego, działając zgodnie z przykazaniami, mają moralny obowiązek publicznie upomnieć się o sprawiedliwe traktowanie mieszkańców spółdzielni, o demokratyczne wybory, o obniżenie czynszu, o zaprzestanie eksmisji dla zysku, w sytuacji, gdy możliwa jest np. zamiana lokali.

Niedopuszczalne jest działanie w imię partykularnych interesów i milczenie w obliczu krzywdy oraz ignorowanie głosu bezbronnych i potrzebujących. Obrazą Boga jest ewentualne przyjmowanie korzyści w zamian za przyzwalanie na zło, legitymizowanie bezprawia i odtrącanie słabszych postrzeganych jako bezwartościowych w zestawieniu z wpływowymi grupami interesów.

Prawdziwa spółdzielczość służy ludziom, nie zna wyzysku i niesprawiedliwości. Nie polega na wykorzystaniu choroby, czy trudnego położenia bliźniego, by 21 razy pozwać go do sądu o zapłatę – by sztucznie windować zadłużenie i zabrać mu jak największą kwotę z wartości posiadanego mieszkania. By w efekcie uczynić go bezdomnym.

Sprawa duchownego to czytelny znak od Boga by zmienić się, by troszczyć się o społeczność.

Oczekiwany przez mieszkańców jasny i zdecydowany głos hierarchów Kościoła Prawosławnego może odmienić los najsłabszych i uczynić ich życie łatwiejszym. Warto o to zabiegać!

 

Zobacz kto i jak zarabia na eksmisjach. Dlaczego opłaca się wielokrotnie pozywać o zapłatę >>

Wyzysk i eksploatacja najuboższych >>

Skan owiadczenia GIODO

Rozrost biurokracji w III RP wykształcił całkiem nowe metody nadużyć.

Biurokracja, skomplikowane procedury, zawiłe formularze i ciągłe zmiany przepisów, oprócz obciążania przedsiębiorców całkowicie zbędnymi obowiązkami stanowią też pożywkę do wyłudzania pieniędzy pod pretekstem przeprowadzania czynności biurokratycznych.

Poniżej przykład rozsyłanej wiadomości oraz reakcji GIODO, które w wydanym oświadczeniu informuje o nieistnieniu stowarzyszenia "Bądźmy Legalni".

WAŻNE ! Dotyczy Państwa strony www !
wysłane z: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Witamy serdecznie,

Rozpoczynając naszą akcję "BEZPIECZNA WIOSNA DLA KLIENTÓW" pragniemy zauważyć, że Państwa strona www nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana.

Każda strona lub sklep posiadająca elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu – czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w GIODO.

GIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.

W związku z powyższym Stowarzyszenie "Bądźmy Legalni"wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni.

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia o popełnieniu przestępstwa oraz zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO.


Informujemy również, że nasze Stowarzyszenie nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp. W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu:

http://www.rejestruj.com.pl/


http://www.audyt-ip.pl/index.php?m=uslugi


http://www.isecure.pl/oferta/ochrona-danych-osobowych.html


https://oferta.rbdo.pl/glowna/10-audyt-z-dokumentacja-i-rejestracja-zbiorow-w-giodo-kompleksowa-usluga-prawna.html

Z poważaniem

Marek Dobrowolski

(Członek Stowarzyszenia "Bądźmy Legalni")Oficjalne oświadczenie GIODO w sprawie procederu:
http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl/

W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, czy  „Legalni z Prawem” maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

Zawarte w niej informacje są bowiem nierzetelne, niezgodne z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak też mogą naruszać dobre imię firm, na które Stowarzyszenie powołuje się w wysyłanej korespondencji.

Już ze wstępnej analizy wynika, że podmioty te wprowadzają adresatów wiadomości w błąd, zobowiązując ich do zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, bez względu na to, czy taki obowiązek ich dotyczy, czy nie. Nie informują bowiem, że ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia z tego obowiązku, określając, jakich konkretnie sytuacji to dotyczy.

Zapowiadają przy tym, że będą zgłaszały popełnienie rzekomego przestępstwa oraz że będą inicjowały procedurę kontrolną GIODO. Informacje te nie odpowiadają prawdzie, bowiem ani fakt niezgłoszenia zbiorudo GIODO nie przesądza o popełnieniu przestępstwa, ani inny podmiot poza GIODO nie decyduje o przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

Dodatkowo informujemy, że Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni” nie istnieje, nie jest zarejestrowane w KRS, więc nie funkcjonuje w obrocie prawnym. Prowadzony mailing to jedynie dezinformowanie przedsiębiorców i ich zastraszanie.

Wobec powyższego GIODO informuje, że wszelkie informacje dotyczące zgodnego z prawem stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym dotyczących obowiązków rejestracji zbiorów danych dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

 

Co ciekawe oświadczenie wydała również firma wymieniona w rozsyłanej wiadomości:

Więcej artykułów…