Leszek Szymowski

Dziennikarz Leszek Szymowski skomentował sprawę wygranego przez Marcina Rolę procesu z tzw. Ośrodkiem Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK), którego współzałożycielem jest ścigany listem gończym Rafał G. przebywający aktualnie w Norwegii. https://poszukiwani.policja.pl/pos/form/r13858472493661,GAWEL-RAFAL.html

Według doniesień medialnych OMZRiK generuje rocznie kilkaset zawiadomień do prokuratury oskarżając Polaków o tzw. mowę nienawiści w oparciu o art. 256 i 257 kk. Przed polskimi sądami prawdopodobnie toczy się wiele postępowań z jego oskarżeń.

Jakiś czas temu Rafał G. przebywał w Białymstoku i m.in. korzystał z dotacji od Tadeusza Truskolaskiego (prezydent Białegostoku z KO). To w tamtym czasie Białystok był na ustach krajowych i światowych mediów za sprawą oskarżeń o rzekomy faszyzm i rasizm w mieście. Wówczas hasło Białystok kojarzyło się ze swastykami regularnie pojawiającymi się na murach budynków. Proceder swastykowy ustał wraz z ucieczką Rafała G. z Białegostoku - po skazaniu go za oszustwa.

Rafał G. jednak nie daje o sobie zapomnieć i znów oskarża białostoczan za wyrażanie opinii w mediach społecznościowych, czy cytowanie Biblii. Szczególnie zdumiewa i zastanawia fakt, że białostocka policja i prokuratura podejmuje wobec atakowanych przez Rafała G. niespotykanie radykalne środki: np. wejścia o szóstej rano do mieszkań, przeszukania, rekwirowanie sprzętu komputerowego u osób wykorzystujących go w pracy zawodowej. Poszkodowani wskazują, że żona Rafała G. prawdopodobnie jest córką wysoko postawionego funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Jednak policja odmawia informacji na ten temat.

Pokrzywdzeni zgłaszają, że tak radykalne środki jak najścia, przeszukania czy rekwirowanie komputerów w reakcji na publicystykę są prawdopodobnie stosowane tylko wobec Polaków. Jako przykład diametralnie odmiennego traktowania, podają żydowskiego publicystę Jana Hartmana, znanego ze znieważania, zniesławiania i nawoływania do nienawiści. W ich ocenie z nieznanych powodów nie jest on niepokojony przez organy ścigania.

W mojej opinii zarówno działalność Rafała G., jak i wspomnianego Jana Hartmana nie jest przypadkowa i ma określony pragmatyczny cel. Wpisuje się wymierzoną w Polskę oszczerczą kampanię ukierunkowaną na kłamliwe przypisywanie Polakom odpowiedzialności za holokaust i zbrodnie niemieckie. Akcja środowisk żydowskich jest obliczona na wymuszenie od Polski wypłaty odszkodowań w kwocie około 300 mld USD za tzw. mienie bezspadkowe: https://pl.wikiquote.org/wiki/Israel_Singer
https://gazetabaltycka.pl/promowane/polska-ma-zaplacic-zydom-gigantyczne-odszkodowanie-chodzi-o-setki-miliardow-dolarow

Agresja propagandowa przeciwko Polsce ma charakter zorganizowany i odbywa się w kilku obszarach. Pierwszym jest narracja szkalowania i poniżania Polski na szczeblu państwowym przez przedstawicieli władz Izraela oraz mediów o światowym zasięgu poprzez rozpowszechnianie oszczerstw w rodzaju "polskie obozy zagłady".

Drugie strategiczne pole akcji to fałszowanie historii holokaustu. W obszarze historiografii oszczercza kampania jest realizowana np. poprzez masową produkcję pseudohistorycznych i pseudonaukowych publikacji tworzonych pod z góry zamówione i założone tezy obarczania Polaków odpowiedzialnością za mordowanie Żydów i sugerowania rzekomego powszechnego udziału polskiego społeczeństwa w tym procederze. Najbardziej znany jest Gross, ale nie brakuje też treści na poziomie regionalnym https://pamiec.pl/pa/teksty/recenzje/15362,PSEUDONAUKOWO-O-POGROMACH-recenzja-dr-Marcina-Urynowicza.html

Oprócz książkowych manipulacji historią w ostatnim czasie w iście orwellowskim stylu dochodzi do pisania historii na nowo np. poprzez akcję fałszowania informacji na wikipedii: https://www.tvp.info/42745846/wikipedia-usuwa-wzmianki-o-zydowskim-pochodzeniu-kolaborantow

Trzecim wymiarem kampanii nienawiści może być działalność wspomnianego żydowskiego publicysty Jana Hartmana polegająca na permanentnym oskarżaniu o faszyzm, nacjonalizm, rasizm, atakowaniu chrześcijaństwa i tradycyjnych wartości, obrażaniu uczuć religijnych, prowokacyjnym znieważaniu i zniesławianiu Polaków. https://slonecznystok.pl/polityka/kraj/apel-do-jana-hartmana-zydowskiego-profesora-uj.html

Znieważający i skrajnie wulgarny oszczerczy przestępczy język ma na celu destabilizowanie i konfliktowanie polskiego społeczeństwa oraz prowokowanie do radykalizowania języka debaty publicznej. Generowane tą metodą emocjonalne reakcje pomawianych i zniesławianych są wykorzystywane w postępowaniach sądowych inicjowanych pod pretekstem walki z rzekomą mową nienawiści. Urobek ze spraw sądowych jest następnie zagospodarowywany propagandowo do uwiarygadniania kłamstw o "polskich faszystach", "nacjonalistycznych bojówkach", "katolickich fundamentalistach" itd. Wymienione działania są bez wątpienia ukierunkowane na sztuczne kreowanie negatywnego, jak najgorszego wizerunku Polaków w oczach opinii publicznej i uwiarygadnianie narracji kłamstwa, że Polacy to naród faszystowski, spadkobiercy szmalcowników, mordercy Żydów itd.

Pan Leszek Szymowski w wypowiedzi nt. OMZRiK i atakowania Polaków nie dostrzegł najważniejszego problemu - o co w rzeczywistości idzie gra i jaką rolę mają do spełnienia osoby stojące za prowokacjami i brutalizacją języka publicznego. Pragnąc zareklamować swoją książkę podjął próbę sprowokowania Rafała G. do reakcji. W nagraniu nie odniósł się niestety w sposób pełny do rangi problemu oraz społecznych i politycznych skutków jego działalności.

Będąc pod wrażeniem niezwykle agresywnego i wulgarnego języka Jana Hartmana, apeluję aby polskie sądy w ferowanych wyrokach porzuciły partykularne cele i doraźną poprawność polityczną i przy sądowej ocenie wypowiedzi Polaków nt. Żydów, ich polityki i zachowań, uwzględniały standardy językowe narzucane publicznie przez osoby narodowości żydowskiej.

Oprócz przysługującego Polakom prawa do wolności słowa, w zakresie uwagi sądu każdorazowo powinno pojawiać się konstytucyjne uprawnienie Polaków do podejmowania aktywnej obrony przed agresją propagandową, zniesławianiem i znieważaniem. Każdy bowiem, kto umyślnie zniesławia, znieważa Polaków i Naród Polski, obraża uczucia religijne skrajnie brutalizuje debatę publiczną, na zasadzie symetrii musi liczyć się z bardziej stanowczą polska reakcją na bezprawne ataki.

Należy podkreślić, że w przypadku celowej niesprowokowanej agresji i odrażającej retoryki kłamstwa zagrażającej bezpieczeństwu i przyszłości państwa, polscy obywatele mają konstytucyjne prawo do zdecydowanej reakcji i obrony Ojczyzny. Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, że zamach na dobre imię Polski, oskarżanie o rzekomy faszyzm, oszczercze przypisywanie Polakom współodpowiedzialności za holokaust narusza prawnie chronione dobra.

Poniżanie i szkalowanie Polski jest atakiem równie niebezpiecznym co agresja militarna, więc obliguje nie tylko obywateli do czynnego przeciwstawienia się złu, ale również sądy do kompleksowej oceny oskarżeń w kontekście zachowań przedstawicieli środowisk żydowskich.

 

 

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.