24
Pt, Maj

Plakat wyborczy Jarosawa Kaczyskiego

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw spółdzielczych: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze.

Nowelizacja jest krokiem naprzód w reformie i odbudowie prawdziwej polskiej spółdzielczości, skrajnie wynaturzonej w okresie PRL, a w III RP będącej narzędziem przemysłowego, sankcjonowanego prawem III RP, wyzysku i pokrzywdzenia milionów obywateli.

Ogólnie biorąc przyjęte zmiany umacniają pozycję członków i w pewnym stopniu ograniczają swobodę prezesów w uznaniowym dysponowaniu majątkiem spółdzielni, poprzez np. pozbawienie ich tzw. drużyn na walne zgromadzenia, rekrutowanych dotychczas z członków oczekujących - tj. osób nieposiadających żadnych lokali w spółdzielni, ale mogących według starego prawa brać udział i głosować na walnych zgromadzeniach.

Mimo lipcowego poluzowania spółdzielczych dyb, postkomunistyczna spółdzielczość wciąż pozostaje obszarem totalnie kontrolowanym przez prezesów. Obszarem braku prawa do demokratycznych wyborów (temat tabu w mediach), braku sankcji za niegospodarność i działanie na szkodę SM, obszarem braku prawa do pełnej członkowskiej kontroli działalności spółdzielni (np. nie dokonano rozszerzenia katalogu dokumentów przysługujących do wglądu zrzeszonym w spółdzielni).

Choć mamy rok 2017 to nadal nie zdecydowano się na wprowadzenie wolnych wyborów współdzielniach liczących powyżej 500 członków. Obecne walne zgromadzenia uniemożliwiają zrzeszonym (zobacz jak prezesi organizują walne dla 14 tys. uprawnionych) realne uczestnictwo i głosowanie nad wyborem członków organów oraz głosowanie uchwał dotyczących przedmiotu działalności spółdzielni. Dyskryminowanie ponad 10 milionów Polaków wyrażane utrzymywaniem walnych zgromadzeń w spółdzielniach liczących 5, 10 czy nawet 30 tysięcy członków jest zuchwałym pogwałceniem standardów państwa prawa. Jednak rządzącym po 1989 roku grupom politycznym ten fakt nigdy nie przeszkadzał. W okrągłostołowym porządku przyjęto, że spółdzielcze masy ludności zostaną w praktyce sprzedane grupom nomenklaturowym żerującym na ich majątku.

Dziś część środowisk zapewne chciałaby demokratyzacji tego obszaru życia społecznego III RP, ale na ich drodze stoi potężne, skonsolidowane lobby prezesów zarządzające wielomiliardowym budżetem postkomunistycznej spółdzielczości. Lobby, które ma realny ekonomiczny wpływ na przebieg wyborów parlamentarnych i samorządowych. Partie polityczne, przy obecnej ordynacji wyborczej, muszą liczyć się z potęgą lobby i wolą pragmatycznie przedkładać interes grupy politycznej ponad dobro społeczne i państwowe.

Poniżej w plikach pdf do pobrania tekst nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze.

 

Skan strony nczas.pl

Polacy czynią wysiłki by ustalić prawdę o okolicznościach zamordowania Żydów w Jedwabnem.

Organizacje żydowskie blokują ekshumację i wszechstronne zbadanie zbrodni. Równolegle rozpowszechnia się kłamliwe informacje by przypisywać winę za morderstwo wyłącznie Polakom.

Sprawa Jedwabnego to oś nienawiści, to fundament zmasowanej agresji propagandowej wymierzonej w Polskę, obliczonej na wmówienie opinii publicznej, że Polacy są współsprawcami zagłady Żydów. Akcja rozpowszechniania kłamstw przybrała ogromną skalę włącznie z bardzo zuchwałymi oszczestwami w rodzaju "polskie obozy".

Nie zgadzamy się na kłamstwo i eskalowanie zwierzęcej nienawiści.

Krzysztof Krasowski z Białegostoku dotarł do naocznego świadka zbrodni w Jedwabnem. Złożył do IPN wniosek o wznowienie postępowania i przesłuchanie.

Z kolei wcześniej dr Ewa Kurek skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek o wznowienie ekshumacji poparty petycją podpisaną przez około 12 tysięcy Polaków.

Każdy z nas może pomóc w tej sprawie postulując konieczność ekshumacji i uzupełnienia materiału dowodowego. Nasze zaangażowanie może przełamać lęk rządu przed żydowskimi organizacjami. To nasz obowiązek by upomnieć się o prawdę i o dobre imię Polski.


Zobacz publikację o inicjatywie Krzysztofa Krasowskiego:

https://www.wprost.pl/historia/10070382/Pojawil-sie-nowy-swiadek-zbrodni-w-Jedwabnem-Sledztwo-zostanie-wznowione.html


Zobacz publikacje o pracy dr Ewy Kurek:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/wielki-sukces-dr-ewy-kurek-wniosek-o-wznowienie-ekshumacji-jedwabnem-zlozony-ministerstwie-sprawiedliwosci-2017-04

http://solidarni2010.pl/33634-zadamy-wznowienia-ekshumacji-w-jedwabnem-12-tys-podpisow-pod-wnioskiem-i-ciszanbspnbsp--aktualizacja.html

 

 

Logo Jewish Book Council

Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom apeluje do Polaków o pomoc w wysyłaniu żądań sprostowania oszczerczych treści o "polskich obozach koncentracyjnych". Ostatnia interwencja dotyczy żydowskiej organizacji Jewish Book Council. Wcześniejsza m.in. amerykańsko-żydowskiego „The Reporter”.

Zobacz stronę internetową RDI >>

Poniżej treść informacji o oszczerstwach oraz żądania sprostowania przygotowanego przez Redutę Dobrego Imienia. Prosimy o zaangażowanie w akcję Reduty i wsparcie ich pracy. Obrona przez oszczerstwami o "polskich obozach" i oskarżeniami o udział Polski w holokauście jest priorytetem polskiej racji stanu. Zakłamanie historii zagraża bezpośrednio ekonomicznemu bezpieczeństwu i przyszłości Polski, gdyż może wzmacniać formułowane przez żydowskie grupy interesów bezprawne żądania o zwrot mienia bezspadkowego oszacowanego przez Żydów na 65 mld USD.

Kampania oszczerstw i upokarzania Polski na arenie międzynarodowej ma wymusić na Polsce ustępstwa i zapłatę 65 mld USD lub zwrot mienia w nieruchomościach. Sentencją obecnych roszczeń jest wypowiedź Israela Singera:

"...Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy nękać ich tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym..."
https://pl.wikiquote.org/wiki/Israel_Singer

Tutaj publikacje o problemie:
http://prawy.pl/4160-stanislaw-michalkiewicz-zydzi-nie-rezygnuja-z-rabunku-polski/
http://ruch-obywatelski.com/absurdy/polska-juz-zaplacila-usa-za-majatki-zydowskie-realizujac-postanowienia-ukladu-z-1960-roku/Apel Reduty Dobrego Imienia w sprawie Jewish Book Council

 

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejne działanie, które wymaga Państwa wsparcia. Jewish Book Council używa sformułowania „polski obóz koncentracyjny”. Mimo naszych wezwań, tekst nie został poprawiony. Prosimy o pomoc w wyegzekwowaniu korekty! Tak jak przy poprzednich wezwaniach, poniżej znajdą Państwo treść wiadomości w języku angielskim, którą należy wysłać do redakcji portalu, który opublikował szkalujący tekst. Prosimy użyć do tego własnej skrzynki pocztowej. Jeśli wszyscy wyślemy do nich wiadomość, na pewno to odczują! Poniżej tłumaczenie robocze wezwania do sprostowania w języku polskim (prosimy go nie wklejać w treść e-maila), publikujemy je, żeby Państwo wiedzieli jaka jest treść przesłania. Prosimy wkleić do wiadomości treść w języku angielskim.

Szanowni Państwo, 

Na stronie internetowej http://www.jewishbookcouncil.org/_blog/The_ProsenPeople/, za treść której są Państwo odpowiedzialni, w dniu 13marca 2017 roku, w artykule " Writing What You Know—Or What You Don't" (http://www.jewishbookcouncil.org/_blog/The_ProsenPeople/post/writing-what-you-know-or-what-you-do-not) oraz w kolumnie „Polecane treści”, zostało opublikowane oszczercze sformułowanie „polskie obozy koncentracyjne” (w odniesieniu do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych). Wyrażenie to jest bezpośrednim atakiem z wykorzystaniem mowy nienawiści przeciwko narodowi polskiemu.  Użycie w/w sformułowania ma również znamiona kłamstwa oświęcimskiego, albowiem zaprzecza  niemieckiemu sprawstwu Holokaustu. Zbrodnie, w tym masowe morderstwa popełnione podczas Holocaustu wobec Żydów na polskiej ziemi, były zaplanowane, zorganizowane i wykonane przez niemieckich okupantów.
Zgodnie z międzynarodowym prawem wszelka odpowiedzialność za akty kryminalne i prześladowania spada na władze okupacyjne, w tym wypadku III Rzeszy. W związku z powyższym, przyłączam się do wezwania Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom i wzywam do usunięcia oszczerczego sformułowania z administrowanej przez Państwa strony.

Z poważaniem,DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI


Odbiorca:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Tytuł wiadomości: 
A request to remove defamatory content


Treść wiadomości:

Dear Sir or Madam,

On the website of which you are the person in charge  http://www.jewishbookcouncil.org/_blog/The_ProsenPeople/ , on March 13, 2017 in the article "Writing What You Know—Or What You Don't " (http://www.jewishbookcouncil.org/_blog/The_ProsenPeople/post/writing-what-you-know-or-what-you-do-not) , and in the “Featured Content” column the following defamatory expression has been published: “Polish concentration camps” (in reference to the Nazi German concentration camps). This expression is a direct attack utilizing hate speech against the Polish nation and has the attributes of the Holocaust Denial, as it disclaims the German perpetration of the Holocaust.

The atrocities, including mass murder, committed during the Holocaust against Jews on the Polish soil were planned, organized and executed by German occupiers.

In accordance with the international law, all liability for those criminal  acts and persecutions falls on occupation authorities – in this case, those of the Third German Reich.

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression from the website under your administration.

Sincerely,Apel RDI w sprawie portali: indyjski „The Logical Indian” oraz amerykańsko-żydowski „The Reporter”

Szanowni Państwo,
Przed nami kolejna potrzeba reakcji na kłamliwe sformułowania. Portale: indyjski „The Logical Indian” oraz amerykańsko-żydowski „The Reporter” opublikowały teksty, w których użyły sformułowania „Nazi Poland”. Mimo naszych interwencji żaden z dwóch portali nie zareagował i nie usunął zniesławiającego określenia.
W związku z tym, prosimy Państwa o pomoc!

 
Thelogicalindian.com – wzywamy do sprostowania!

Tak jak przy poprzednich wezwaniach, poniżej znajdą Państwo treść wiadomości w języku angielskim, którą należy wysłać do redakcji portalu, który opublikował szkalujący tekst. Prosimy o wysłanie e-maila do redakcji na podane adresy używając do tego własnej skrzynki pocztowej. Chcemy, aby redakcje otrzymały jak największą liczbę wezwań do naniesienia poprawek w artykule. Jeśli wszyscy wyślemy do nich wiadomość, na pewno to odczują!
 Poniżej tłumaczenie robocze wezwania do sprostowania w języku polskim (prosimy go nie wklejać w treść e-maila), publikujemy je, żeby Państwo wiedzieli jaka jest treść przesłania. Prosimy wkleić do wiadomości treść w języku angielskim.Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że artykuł „The Man Who Killed 10 Million People & Personified Everything That Is Wrong With Colonialism”  opublikowany na Państwa stronie internetowej https://thelogicalindian.com/rewind/leopold-ii/ 24.02.2017 zawiera oszczercze sformułowanie „Nazi Poland” w odniesieniu do okupowanej przez nazistowskie Niemcy Polski podczas II Wojny  Światowej.

Polska była okupowana przez nazistowskie Niemcy od 1939 do 1945 i w tym czasie nie powstał żaden kolaboracyjny rząd. Polski rząd na uchodźstwie przybył do Londynu w roku 1940. Jak zapewne Państwo wiedzą Polska była całkowicie zdewastowana przez Niemców w czasie II Wojny Światowej, a Polacy nie mieli żadnej kontroli nad terytorium swojego kraju. Pomimo to w odróżnieniu do innych krajów takich jak Finlandia, Rosja, Chorwacja, Albania, Rumunia, Węgry, Belgia, Holandia, Francja, Dania, Norwegia, Szwecja lub kraje bałtyckie nie było nie tylko żadnych polskich władz kolaboracyjnych, jak i polskich oddziałów SS, Wehrmachtu czy innych nazistowskich jednostek zbrojnych. Polska nie istniała jako niezależne Państwo, część jej terytorium zostało włączone do Niemiec a na  pozostałym terytorium utworzono tak zwane Generalne Gubernatorstwo, jednostkę administracyjną kompletnie podporządkowaną III Rzeszy Niemieckiej.

„Nazi Poland” nigdy nie istniało: Polacy, jako pierwsi, stawili opór Hitlerowi i jego państwu bezprawia i śmierci. Polskie Państwo Podziemnie kierowało największym ruchem oporu pośród wszystkich krajów okupowanych przez Niemcy. Jakikolwiek akt kolaboracji był karany przez Polskie Państwo Podziemne – karą była śmierć.

Nazywanie Polski, kraju, który stracił 20% swojej populacji podczas II Wojny Światowej nazistowskim jest niestosowne wobec rodzin milionów etnicznych Polaków, którzy byli mordowani, zmuszani do niewolniczej pracy, torturowani, okaleczani, terroryzowani i głodzeni w czasie brutalnej i nieludzkiej okupacji Polski. Polscy obywatele zarówno Polacy, Żydzi jak i przedstawiciele innych narodowości byli rozstrzeliwani na ulicach, mordowani w niemieckich i sowieckich obozach koncentracyjnych, zagazowywani w komorach gazowych, głodzeni i zabijani przez Niemców i ich pomocników z wielu krajów.

W związku z powyższym przyłączam się do wezwania Polskiej Ligii Przeciw Zniesławieniom do usunięcia wyrażenia „Nazi Poland” ze strony będącej pod Państwa administracją.

Z poważaniem
(prosimy o podanie własnego imienia i nazwiska)


DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI

 
Odbiorca:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Tytuł wiadomości: 
A request to remove defamatory content


Treść wiadomości:

Dear Sir or Madam,

I wish to inform you that the article “The Man Who Killed 10 Million People & Personified Everything That Is Wrong With Colonialism” on your website https://thelogicalindian.com/rewind/leopold-ii/   on 24 February, 2017 contains the following defamatory phrase "Nazi Poland" in reference to the Nazi German occupied Poland during  World War 2.

Poland was occupied by the Nazi Germany from 1939 to 1945 and no Polish collaboration government was ever formed during that period. The Polish Government in Exile arrived in London in 1940.  As you may know Poland was completely devastated by Germans during World War II and Poles did not have any control over Poland's territory. Nevertheless unlike many other countries i.e. Finland, Russia, Croatia, Albania, Romania, Hungary, Belgium, Netherlands, France, Denmark, Norway, Sweden or Baltic countries there was no Polish collaboration government and there were no Polish units or divisions in SS, Wehrmacht or any other Nazi military formation. Poland did not exist as an independent state during World War 2, as some of its territory had been annexed to Germany, and the remaining part came under the so-called General Government, an administrative entity completely subject to the German Reich.

No ”Nazi Poland” ever existed: The Poles, as the first, resisted Hitler and his state of Lawlessness and Death. The Polish Underground State operated the greatest resistance movement among all the countries occupied by the Germans.  Any collaboration with the enemy was punished by the Polish Underground State – the punishment was death.

Calling Poland, country that  lost virtually 20% of its population during the II World War, “Nazi”  is insensitive to the families of the millions of ethnic Poles who were killed, forced into slave labour, tortured, maimed, terrorized and starved during the brutal and inhuman occupation of Poland. Polish citizens equally Poles, Jews and those of other nationalities were shot in the streets, murdered in German and Soviet concentration camps, gassed in gas chambers, starved and killed by Germans and their helpers in several countries.

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression “Nazi Poland” from the website under your administration.

Sincerely,

 The Reporter  – wzywamy do sprostowania!

 

Tak jak przy poprzednich wezwaniach, poniżej znajdą Państwo treść wiadomości w języku angielskim, którą należy wysłać do redakcji portalu, który opublikował szkalujący tekst. Prosimy o wysłanie e-maila do redakcji na podane adresy używając do tego własnej skrzynki pocztowej. Chcemy, aby redakcje dostały jak największą liczbę wezwań do naniesienia poprawek w artykule. Jeśli wszyscy wyślemy do nich wiadomość, na pewno to odczują!
 
Poniżej tłumaczenie robocze wezwania do sprostowania w języku polskim (prosimy go nie wklejać w treść e-maila), publikujemy je, żeby Państwo wiedzieli jaka jest treść przesłania. Prosimy wkleić do wiadomości treść w języku angielskim.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że artykuł Book review: Geocide or crimes against humanity opublikowany na Państwa stronie internetowej  http://www.thereportergroup.org/Article.aspx?aID=4550  17 lutego 2017 zawiera oszczercze sformułowanie „Nazi Poland” w odniesieniu do okupowanej  przez nazistowskie Niemcy Polski podczas II Wojny  Światowej.

Polska była okupowana przez nazistowskie Niemcy od 1939 do 1945 i w tym czasie nie powstał żaden kolaboracyjny rząd. Polski rząd na uchodźstwie przybył do Londynu w roku 1940. Jak zapewne Państwo wiedzą Polska była całkowicie zdewastowana przez Niemców w czasie II Wojny Światowej, a Polacy nie mieli żadnej kontroli nad terytorium swojego kraju. Pomimo to w odróżnieniu do innych krajów takich jak Finlandia, Rosja, Chorwacja, Albania, Rumunia, Węgry, Belgia, Holandia, Francja, Dania, Norwegia, Szwecja lub kraje bałtyckie nie było nie tylko żadnych polskich władz kolaboracyjnych, jak i polskich oddziałów SS, Wehrmachtu czy innych nazistowskich jednostek zbrojnych. Polska nie istniała jako niezależne Państwo, część jej terytorium zostało włączone do Niemiec a na  pozostałym terytorium utworzono tak zwane Generalne Gubernatorstwo, jednostkę administracyjną kompletnie podporządkowaną III Rzeszy Niemieckiej.

„Nazi Poland” nigdy nie istniało: Polacy, jako pierwsi, stawili opór Hitlerowi i jego państwu bezprawia i śmierci. Polskie Państwo Podziemnie kierowało największym ruchem oporu pośród wszystkich krajów okupowanych przez Niemcy. Jakikolwiek akt kolaboracji był karany przez Polskie Państwo Podziemne – karą była śmierć.

Nazywanie Polski, kraju, który stracił 20% swojej populacji podczas II Wojny Światowej nazistowskim jest niestosowne wobec rodzin milionów etnicznych Polaków, którzy byli mordowani, zmuszani do niewolniczej pracy, torturowani, okaleczani, terroryzowani i głodzeni w czasie brutalnej i nieludzkiej okupacji Polski. Polscy obywatele zarówno Polacy, Żydzi jak i przedstawiciele innych narodowości byli rozstrzeliwani na ulicach, mordowani w niemieckich i sowieckich obozach koncentracyjnych, zagazowywani w komorach gazowych, głodzeni i zabijani przez Niemców i ich pomocników z wielu krajów.

W związku z powyższym przyłączam się do wezwania Polskiej Ligii Przeciw Zniesławieniom do usunięcia wyrażenia „Nazi Poland” ze strony będącej pod Państwa administracją.

Z poważaniem
(prosimy o podanie własnego imienia i nazwiska)DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI


Odbiorca:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tytuł wiadomości:
A request to remove defamatory content

Treść wiadomości:

Dear Sir or Madam,

I wish to inform you that the article Book review: Geocide or crimes against humanity published on your website http://www.thereportergroup.org/Article.aspx?aID=4550  on 17 February, 2017 contains the following defamatory phrase "Nazi Poland" in reference to the Nazi German occupied Poland during  World War 2.

Poland was occupied by the Nazi Germany from 1939 to 1945 and no Polish collaboration government was ever formed during that period. The Polish Government in Exile arrived in London in 1940.  As you may know Poland was completely devastated by Germans during World War II and Poles did not have any control over Poland's territory. Nevertheless unlike many other countries i.e. Finland, Russia, Croatia, Albania, Romania, Hungary, Belgium, Netherlands, France, Denmark, Norway, Sweden or Baltic countries there was no Polish collaboration government and there were no Polish units or divisions in SS, Wehrmacht or any other Nazi military formation. Poland did not exist as an independent state during World War 2, as some of its territory had been annexed to Germany, and the remaining part came under the so-called General Government, an administrative entity completely subject to the German Reich.

No ”Nazi Poland” ever existed: The Poles, as the first, resisted Hitler and his state of Lawlessness and Death. The Polish Underground State operated the greatest resistance movement among all the countries occupied by the Germans.  Any collaboration with the enemy was punished by the Polish Underground State – the punishment was death.

Calling Poland, country that  lost virtually 20% of its population during the II World War, “Nazi”  is insensitive to the families of the millions of ethnic Poles who were killed, forced into slave labour, tortured, maimed, terrorized and starved during the brutal and inhuman occupation of Poland. Polish citizens equally Poles, Jews and those of other nationalities were shot in the streets, murdered in German and Soviet concentration camps, gassed in gas chambers, starved and killed by Germans and their helpers in several countries.

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression “Nazi Poland” from the website under your administration.

Sincerely,
Nasza działalność opiera się o wolontariat i darowizny osób fizycznych.

Jeśli identyfikujesz się z celami Reduty wesprzyj nas darowizną poprzez system Dotpay lub PayPal. Kliknięcie w jeden z poniższych obrazków przeniesie Cię na stronę Dotpay lub PayPal gdzie można przekazać darowiznę - na Dotpay za pomocą przelewu internetowego, a na PayPal za pomocą karty kredytowej.

Dziękujemy!
Można także wesprzeć Redutę poprzez wpłatę na konto bankowe 87 1090 1883 0000 0001 2254 5117  z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe” w tytule przelewu, a także podaniem adresu mailowego.

 

Blok spdzielni w Hajnwce

Przed sądem w Bielsku Podlaskim toczy się proces cywilny z powództwa Heleny Potentas przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce o zwrot niezasadnie płaconych spółdzielni dopłat za ogrzewanie.

Powódka wystąpiła na drogę sądową o zwrot kwot przekraczających rzeczywiste koszty ogrzewania przypadające na jej mieszkanie, które naliczała jej spółdzielnia na podstawie sprzecznego z prawem regulaminu rozliczeń.

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego pokrzywdzeni mogą występować o zwrot niesłusznie naliczonych opłat za okres do 10 lat wstecz.

Oczekujemy, że sąd nakaże spółdzielni zwrócenie niesprawiedliwie pobranych kwot a orzeczenie przyczyni się do zmiany zachowań zarządów lokalnychspółdzielni - do odpowiedzialnego społecznie, uczciwego zarządzania. Mieszkańcy SM zasługują na sprawiedliwe traktowanie, bo praktycznie cały okres III RP to czas systemowej dyskryminacji ponad 10-milionowej społeczności oddanej pod władanie prezesów.

Sąd bielski, sąd białostocki, i każdy inny sąd, orzekając w duchu praworządności, wypełnia ważną rolę społeczną: ogranicza bezprawie prezesów.

Skan logo ydowskiej gazety publikujcej oszczercze artykuy

Szanowni Państwo,

po raz kolejny prosimy o pomoc, tym razem do sprostowania wzywamy The Times of Israel. Przygotowany list jest bardzo rozbudowany, ponieważ wykryliśmy tam kilka tekstów wymagających korekty. 

The Times of Israel ostatnimi czasy nasilił antypolską wymowę publikowanych przez siebie artykułów, wielokrotnie sugerując niezorientowanemu czytelnikowi, że to Polska odpowiedzialna jest za cierpienie narodu żydowskiego i że nie warto odwiedzać naszego kraju, gdyż wzmacnia to turystykę i przynosi nam pieniądze. Pojawiają się też sformułowania „polski obóz zagłady” „polskie ghetto” oraz „ghetto w Polsce”. Poza tym rola Niemców jest albo niewspomniana w kontekście historycznym albo zastąpiona sformułowaniami „naziści”, ”nazistowski”, co w zestawieniu z geograficznym określeniem „w Polsce” tworzy niezbepieczną przestrzeń do mylnej interpretacji.  Jednym z najjaśniejszych przykładów jest pozbawienie nazwy obozu Auschwitz-Birkenau uchwalonej przez UNESCO cząstki „były niemiecki nazistowski”.

Tak jak przy poprzednich wezwaniach, poniżej znajdą Państwo treść wiadomości w języku angielskim, którą należy wysłać do redakcji portalu, który opublikował szkalujący tekst. Prosimy użyć do tego własnej skrzynki pocztowej. Podajemy także adres odsyłający do formularza kontaktowego - tym kanałem także możemy wezwać redakcję do sprostowania. Jeśli wszyscy wyślemy do nich wiadomość, na pewno to odczują!

Publikujemy w języku polskim tłumaczenie robocze przedstawiające sens i powód wezwania kierowanego do The Times of Israel. Prosimy wkleić do wiadomości treść w języku angielskim.

 

Szanowny Panie,

Piszemy, aby zwrócić uwagę na fakt obecności niejasnych i dezorientujących stwierdzeń, noszących znamiona zniesławienia, które publikowane są w licznych artykułach na łamach the Times of Israel.

1. http://www.timesofisrael.com/hitlers-tipping-point-when-extermination-of-the-jews-became-official-nazi-policy/ 

Artykuł dotyczy rozmowy z Laurencem Reesem autorem książki „Auschwitz. Naziści i Ostateczne Rozwiązanie”, w której przybliża proces eksterminacji ludności żydowskiej.  W tekście pojawia się sformułowanie „do Auschiwtz (…), obozu zagłady w Polsce.

Autor artykułu unika również łączenia Nazistów z Niemcami, uważając, że Ostateczne rozwiązanie stało się oficjalną nazistowską polityką. Artykuł pojawia się także we francuskojęzycznej wersji portalu (2. http://fr.timesofisrael.com/pourquoi-les-nazis-sont-tout-sauf-representatifs-de-la-banalite-du-mal/), pierwotnie zawierał sformułowanie „do Auschiwtz (..) polskiego obozu zagłady”, po naszej interwencji zmieniono tekst, jednak nazwa jest wciąż nieprecyzyjna i nie odnosi się do niemieckiego sprawstwa zbrodni - „do Auschwitz (…) obozu zagłady”

2. http://www.timesofisrael.com/idf-chief-visits-auschwitz-birkenau-ahead-of-holocaust-remembrance-day/

Głównym tematem jest wizyta szefa Izraelskiej Obrony Narodowej (IDF) w byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau oraz przytoczona jest historia jednego z żydowskich więźniów, który przeżył obóz, w kontekście Dnia Pamięci. Tekst naszpikowany jest wybrakowaną nazwą obozu, okrojoną o fragment „niemiecki nazistowski”, a Adolf Eichmann, którego proces jest przywołany, nazwany został nie niemieckim, lecz wyłącznie nazistowskim zbrodniarzem wojennym.

3. http://blogs.timesofisrael.com/es-war-nicht-uns/ 

Artykuł skupia się na kwestii żydowskiej w świetle francuskiej polityki historycznej oraz osoby Marie Le Pen. W artykule pojawia się sformułowanie „Polskie getto” oraz stwierdzenie, że Żydzi byli przewożeni przez francuska policję do obozów w Nancy oraz byli przez nią eskortowani do zapieczętowanych wagonów przeznaczonych dla Polski.

4. http://www.timesofisrael.com/the-unknown-story-of-moroccan-holocaust-survivors/ 

Opis losów marokańskich żydów, miejsce ich przetrzymywania zostało przyrównane do „polskiego getta”.

5. http://www.timesofisrael.com/historians-reject-netanyahus-claim-allies-could-have-saved-4-million-from-holocaust/ 

Premier Izraela, Netanyahu, uważa, że Alianci mogli uratować 4 miliony Żydów, bombardując obozy. Niemcy, oprócz jednego przypadku, nazywani są wyłącznie nazistami, a zachodnie tereny, nad które miałyby nadlecieć amerykańskie samoloty to po prostu „Zachodnia Polska”. Tekst zawiera również niepełną nazwę byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, ograniczoną do słów „Auschwitz” / ”Auschwitz-Birkenau”. Wspomina się najbardziej prześladowane tam grupy poddane systematycznej anihilacji, Żydów i Romów, pomija się ofiary polskie, mimo, że stanowiły najliczniejszą po Żydach grupę zamordowanych.

6. http://blogs.timesofisrael.com/the-battle-for-memory/ 

Artykuł autorstwa jednego z dyrektorów Instytutu Yad Vashem, który sugeruje pisanie historii na nowo i wybielanie jej z politycznych względów. Przywołuje przykład Francji, Węgier, ale też Polski, twierdząc, „że w Polsce panuje trend pokazywania Polaków jako narodu ofiar i ratowników. Oczywiście Polska ogromnie cierpiała pod jarzmem Nazistów, ale polskie cierpienie nie przekładało się na solidarność z Żydami. Arytmetyczna gimnastyka, która jest powzięta do wyliczeń z 6706 polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, kończy się na co najmniej milionie Polaków zaangażowanych w ratunek, pozostaje tylko, gimnastyką. To prawda, że więcej Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zostało rozpoznanych w Polsce, niż każdym innym kraju, ale  tylko dlatego, że Polacy mieli zdecydowanie największą społeczność żydowską pod nazistowską dominacją, a nie dlatego, że Polacy to nacja ratowników.”

Autor powołuje się też na „autorytety” w osobie Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, ten drugi mający ścisłe powiązania z Instytutem, który reprezentuje autor.

7. http://blogs.timesofisrael.com/a-letter-to-my-children-on-their-trip-to-poland/ 

List żydowskiej matki do swych dzieci, które wyruszają na wycieczkę do Polski, by ujrzeć miejsce kaźni swych współbraci. Cały tekst utrzymany jest w konwencji polskiej ziemi jako świadka i sprawcy największego cierpienia Żydów, brak jest informacji o niemieckiej inwazji i okupacji Polski czy polskich Sprawiedliwych. Matka przywołuje rady innych Żydów, którzy mówią, że nie warto jeździć do Polski, bo to tylko wzmacnia naszą turystykę i niewłaściwym jest pozostawianie u nas żydowskich pieniędzy.

Kilka faktów:

 1. Nazizm to narodowy socjalizm, zatem odnosi się do konkretnej nacji, w tym wypadku jest to Niemiecki Narodowy Socjalizm.

 2. Obóz koncentracyjny Auschwitz – definicja 

„Konzentrationslager Auschwitz” (KL Auschwitz, z niemieckiego: obóz koncentracyjny Auschwitz) to nazwa państwowego niemieckiego obozu koncentracyjnego utworzonego przez niemieckich nazistów w 1940 r., w czasie drugiej wojny światowej, na obrzeżach miasta Oświęcimia, włączonego wraz z tą częścią okupowanej przez Niemcy Polski do Trzeciej Rzeszy.

 1. Istniały wyłącznie żydowskie getta ustanowione przez Niemców w okupowanej przez nich Polsce.

 2. Nowoutworzona niepodległa II Rzeczpospolita posiadała ogromną i dynamiczną mniejszość żydowską. Nim wybuchła II Wojna Światowa, Polska była największym skupiskiem Żydów w Europie, jednakże wielu polskich Żydów posiadało odrębną kulturę i tożsamość etniczną. Niektórzy autorzy uważają, że tylko 10% polskich Żydów podczas międzywojnia mogło być uznanych za zasymilowanych, podczas gdy więcej, niż 80% mogło być jasno rozpoznanych jako Żydzi.

 3. Około 85% Żydów w Polsce nie władało językiem polskim.

 4. W krajach Europy Zachodniej natychmiastowa kara śmierci za udzielenie pomocy Żydom nie istniała, a rozszerzanie jej na całe rodziny i sąsiadów było nie do pomyślenia. Rządy terroru zorganizowane Polsce były nie do wyobrażenia na Zachodzie. Ci, którzy zostali straceni zazwyczaj nie są rozpoznawani jako „Sprawiedliwi”. Głównie byli mordowani razem z Żydami, których ukrywali, więc nie było żydowskich świadków, podczas gdy Polscy świadkowie nie byli brani pod uwagę. Tylko w bardzo rzadkich przypadkach (25 znanych do roku 1999), kiedy to Żydowi udało się uciec przed śmiercią i żyć wystarczająco długo by złożyć odpowiednie zeznania w izraelskim konsulacie lub w Yad Vashem w Jerozolimie, jego wybawiciele mogli być uznani za „Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata”

 5. Zupełne pominięcie polskich ofiar.

Spośród 1,3 mln deportowanych do Auschwitz, śmierć poniosło co najmniej 1,1 mln: 900 tys. Żydów zostało zamordowanych w komorach gazowych natychmiast po przybyciu do obozu; z 400 tys. zarejestrowanych w obozie więźniów, śmierć poniosła połowa –  200 tys. osób, w tym: prawie 100 tys. Żydów, 70 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 14 tys. sowieckich jeńców wojennych i ponad 10 tys. więźniów innych narodowości.

 1. W czasie II wojny światowej wskutek niemieckiej agresji i okupacji zginęło około sześć milionów obywateli polskich:

 • około 3 mln polskich Żydów;

 • około 2 mln Polaków: 1,3 mln w Generalnym Gubernatorstwie, 0,2 mln na ziemiach wcielonych do Rzeszy i 0,5 mln na ziemiach na wschód od Bugu (w liczbie tej mieszczą się również ofiary zbrodni sowieckich na jeńcach wojennych i ludności cywilnej oraz ofiary nacjonalistów ukraińskich, białoruskich i litewskich);

 • około 1 mln obywateli polskich innych narodowości, m.in. Ukraińców, Białorusinów, Romów, Litwinów.

Unikanie opisu zawierającego imię projektanta i wykonawcy ludobójczej ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu i sugerowanie, że to Polska odpowiedzialna jest za cierpienie Żydów jest nieakceptowalnym zamętem, noszącym znamiona mowy nienawiści skierowanej przeciw Narodowi Polskiemu, historycznego rewizjonizmu oraz Kłamstwa Oświęcimskiego.

W związku z powyższym, przyłączam się do wezwania ze strony Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom i wzywam do usunięcia oszczerczych i niejasnych sformułowań z administrowanej przez Państwa strony w ciągu 3 dni.

Z poważaniem,

 

DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI

Odbiorca:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Formularz kontaktowy na stronie:

http://www.timesofisrael.com/contact/


Tytuł wiadomości: 
A request to remove defamatory content


Treść wiadomości:

Dear Sir,

We are writing in order to draw your attention to the fact that unclear and highly confusing statements, which bear a sign of defamation appear in numerous articles published by the Times of Israel. 

 1. http://www.timesofisrael.com/hitlers-tipping-point-when-extermination-of-the-jews-became-official-nazi-policy/ 

“Auschwitz” is also the name of a book that Rees published over a decade ago.In it, Rees argues that until the Hungarian Jews were deported to Auschwitz in the summer of 1944, the death camp in Poland was still only playing a relatively minor role, overall, in the murder of Europe’s Jews.

(mythical Nazis)

An intriguing part of Rees’s book is his determination to figure out when the collective set of initiatives we now call the Final Solution became official Nazi policy.

 1. http://fr.timesofisrael.com/pourquoi-les-nazis-sont-tout-sauf-representatifs-de-la-banalite-du-mal/

Auschwitz, c’est aussi le nom d’un livre que Rees a publié il y a une dizaine d’années. Rees y raconte l’histoire des juifs hongrois déportés à Auschwitz durant l’été 1944. Il y explique que jusqu’à cette vague de déportation, le camp de la mort ne jouait qu’un rôle mineur dans le meurtre des juifs d’Europe.

(mythical nazis)

Le livre de Rees est intriguant, notamment quant à sa détermination à comprendre à quel moment les initiatives collectives que nous appelons aujourd’hui la Solution finale est devenue la politique officielle des nazis.

(previous version)

Auschwitz, c’est aussi le nom d’un livre que Rees a publié il y a une dizaine d’années. Rees y raconte l’histoire des juifs hongrois déportés à Auschwitz durant l’été 1944. Il y explique que jusqu’à cette vague de déportation, le camp de la mort polonais ne jouait qu’un rôle mineur dans le meurtre des juifs d’Europe.

 1. http://www.timesofisrael.com/idf-chief-visits-auschwitz-birkenau-ahead-of-holocaust-remembrance-day/

IDF Chief of Staff Gadi Eisenkot, along with hundreds of representatives from the Israeli army, visited the Auschwitz-Birkenau death camp in Poland on Sunday, ahead of Holocaust Remembrance Day, which began this evening

After the visit to Auschwitz-Birkenau, which included a march down the train tracks leading into the death camp, Eisenkot wrote in the site’s guestbook: “My first visit to Poland as IDF chief of staff, seeing the evil up close and the great difficulty in understanding it, the death machine and the serial murderof our nation.

Micky Goldman, who was an inmate in Auschwitz-Birkenau in 1943, traveled with Eisenkot’s group.

One survivor who gave testimony mentioned seeing a youth receiving 80 lashes by an SS officer in the Przemyśl ghetto in Poland.

The incident inspired a documentary by Israeli poet Haim Gouri, called “The 81st Blow.” Goldman received 80 blows from the Nazi officer, the metaphorical 81st blow came from his own people, who until the trial refused to listen to the testimonies of Holocaust survivors.


Photographs description

IDF Chief Lt. Gen. Gadi Eisenkot signs the guest book at the Auschwitz-Birkenau concentration camp in Poland on April 23, 2017, ahead of Holocaust Remembrance Day. (IDF Spokesperson’s Unit)

IDF Chief Lt. Gen. Gadi Eisenkot leads a military delegation to the Auschwitz-Birkenau concentration camp in Poland on April 23, 2017, ahead of Holocaust Remembrance Day. (IDF Spokesperson’s Unit)

Prof. Simcha and Lea Goldin, the parents of Lt. Hadar Goldin whose body is believed to be held by Hamas in the Gaza Strip, visit the Auschwitz-Birkenau concentration camp in Poland on April 23, 2017, ahead of Holocaust Remembrance Day. (IDF Spokesperson’s Unit)

President President Reuven Rivlin (C) poses for a group picture with former judge Gabriel Bach (C-top), former minister Rafi Eitan (L-top) and Mickey Goldman, who was a member of a special police unit (Bureau 06) during a ceremony at the presidential compound in Jerusalem marking 55 years since the trial of Nazi war criminal Adolf Eichmann, on January 27, 2016. (AFP/GALI TIBBON)

 1. http://blogs.timesofisrael.com/es-war-nicht-uns/ 

„When we Jews blamed the French government for the arrest and deportation to Polish death camps of thousands of French Jews, her reply was the same as the reply of the German couple.”

It was the French police who knocked on doors, arrested Jewish inhabitants, assembled them in the Val d’Hiv, sent some to the concentration camp in Nancy and escorted thousands of others to sealed trains destined for Poland.

At least, anti-Jewish Poland produced more Righteous Gentiles, honored by Yad Vashem in Jerusalem, who hid, sheltered and protected more Jews than any other occupied country.

 1. http://www.timesofisrael.com/the-unknown-story-of-moroccan-holocaust-survivors/ 

However, a mellah wasn’t exactly like a Polish ghetto because the gates were not locked, people were not prevented from going in and out, and because most Moroccan Jews lived in mellahs even before the war. In addition, Jews weren’t forced into the mellahs in all Moroccan cities.

 1. http://www.timesofisrael.com/historians-reject-netanyahus-claim-allies-could-have-saved-4-million-from-holocaust/ 

The P-51 Mustang, a joint US-UK product, did have enough range to accompany bombers to Western Poland. But the first Mustangs were only operational in November 1943, and there were only enough of them for such an operation starting February 1944, said Bauer, who serves as academic adviser to Israel’s Yad Vashem Holocaust memorial and museum.

The Nazis were determined to exterminate the Jews, and would have continued to pursue that goal even if the gas chambers had been destroyed, Bauer also argued. By the end of 1943, all Nazi death camps but one — Auschwitz-Birkenau — had been closed for one reason or another. Half of the nearly six million Jews killed during the Holocaust were not gassed in concentration camps but rather killed on ditches or shot in raids on villages, Bauer pointed out.

Toward the end of October 1944, the Nazis stopped gassing people in Auschwitz because of the advancing Red Army. “And yet,” Bauer said, “until the end of the war hundreds of thousands of Jews were killed by the Germans with no gas. They didn’t need gas. It was more convenient for them, but they would have continued killing even had the concentration camps been destroyed,” he said.

The Allies only truly grasped the scope of the horrors of Auschwitz in June 1944, when a report of two escapees reached Washington. The failure to plan a bombing campaign at that point, while most likely futile, is a moral stain on the allied powers, Bauer said. “They might not have saved a single human live, but they would have made a statement that they care.”

It is often argued that bombing Auschwitz might have been a more successful way of slowing the pace of the systematic annihilation of Jews and Roma, but military historians have long asserted that airstrikes were impossible before the summer of 1943 — as Bauer explained — and that the bombed railways would in any case have been repaired quickly.

 1. http://blogs.timesofisrael.com/the-battle-for-memory/ 

Concomitantly, there is a trend to present Poles as a nation of victims and rescuers. Of course Poland suffered greatly under the yoke of the Nazis, but Polish suffering did not translate into solidarity with Jews. The arithmetic gymnastics that are employed to extrapolate from the 6,706 Polish Righteous among the Nations and conclude that at least a million Poles were involved in rescue, are just that, gymnastics. It is true that more Righteous among the Nations have been recognized in Poland than any other country, but that is because Poland had by far the largest Jewish community under Nazi domination, and it is not because Poland was a nation of rescuers.

 1. http://blogs.timesofisrael.com/a-letter-to-my-children-on-their-trip-to-poland/ 

Although my Zionistic feelings have always been strong going to Poland multiplied my Zionistic fervor by about a million. It changed my feelings about who I am , where I came from and where we are going. It was a life changing, priceless trip.

The other day when we went to the shiva house for little Hallel Yaffa H”YD her mother told us in a relatively detailed way how she was murdered. Specifics about the stabbing. And at first I wanted to cover my ears and not listen to the horrific details bc I didn’t want to have the image in my head, I did not want to know the horror. But then I thought that if Hallel’s mother has to know the details then I too have to know the details. We all have to know the details bc she must not suffer alone. We all have to share in her suffering. By sharing in her suffering maybe somewhere, somehow we can change something, or learn something. Even if it is just to be a more compassionate person. Well this is how I feel about Poland. Some people actually think we should not go to Poland. We should not bring tourism and economy there. But I think that the benefits of witnessing our history far outweigh the negatives of bringing money into Poland. If every survivor has to live every moment of his life with the images of the atrocities he experienced and witnessed burned into his brain then we too MUST try to feel at least a small part of what happened to our people.

Then I wrote my letter to Saba and Savta thanking them for sending me to spend a year here learning and then to Poland-where I saw the deep, deep hole that the Jewish people almost got completely lost in. Where we saw the worst of humanity, the most cruel and vicious things that one group of people could do to another-and simply bc we are Jews. The dirt I brought back from Auschwitz was holy dirt-dirt from the place were so many precious souls were brutally murdered. A little tangible piece of the horrors we suffered in the holocaust.

Entire letter clearly suggests that Poland is responsible for the Holocaust and suffering of Jewish nation. Germany is whitewashed completely, but Polish state from the victim has been trasfered into murderer. We do not accept such actions.

A few facts:

 1. Nazism means National Socialism, and it does refer to a certain nation, in this case it is German National Socialism policy.

 2. Auschwitz concentration camp – definition 

Konzentrationslager Auschwitz” (KL Auschwitz, German for "Auschwitz Concentration  Camp") was the name of a state run German concentration camp established by the German Nazis in 1940 during the Second World War on the outskirts of the town of Oświęcim. The town was incorporated into the Third Reich along with this part of the German-occupied Poland.

 1. There were only Jewish ghettos set up by Germans in German-occupied Poland.

 2. “Anti-Jewish Poland” - The newly independent Second Polish Republic had a large and vibrant Jewish minority. By the time World War II began, Poland had the largest concentration of Jews in Europe although many Polish Jews had a separate culture and ethnic identity from Catholic Poles. Some authors have stated that only about 10% of Polish Jews during the interwar period could be considered "assimilated" while more than 80% could be readily recognized as Jews

 3. About 85% of Jews in Poland did not speak Polish.

 4. In Western Europe the automatic death sentence for help rendered to Jews did not exist and applying it to a whole family or neighbors was unthinkable. The reign of terror that organized in Poland was completely isolated, and unimaginable in the West. Those who were executed are not usually recognized as “Righteous.” They were generally murdered with the Jews they harbored, so there were no Jewish witnesses, while the Polish witnesses were not taken into consideration. Only in very rare cases (25 that were known in 1999), when a Jew managed to escape death and lived long enough to make the proper deposition in an Israeli consulate or at Yad Vashem in Jerusalem, (the State Tribunal of Israel) could the rescuers be recognized as “Righteous Among the Nations.” 

 5. Complete exclusion of Polish suffering.

From among 1.3 million Auschwitz deportees, at least 1.1 million were murdered:

900 thousand Jews murdered in the gas chambers immediately on arrival at the camp;
Of the 400 thousand prisoners registered in the camp, 200 thousand people died there. They included almost 100 thousand Jews, 70 thousand Poles, 21 thousand Roma, 14 thousand Soviet prisoners of war and more than 10 thousand prisoners of other nationalities.

 1. During the Second World War as a result of the German aggression and its consequences approximately six million Polish citizens died:

- approximately 3 million Polish Jews;
- approximately 2 million Poles: 1.3 million in the General Government, 0.2 million in the territories incorporated into the Reich and 0.5 million in the territories east of the Bug River (this number also includes the victims of Soviet crimes committed on POWs and civilians as well as the victims of Ukrainian, Belarussian and Lithuanian nationalists);
- approximately 1 million Polish citizens of other nationalities: Ukrainians, Belarusians, Roma, and Lithuanians amongst others.

Avoiding description including the name of a designer and executor of German National Socialism genocidal ideology and suggesting that Poland is responsible for Jewish suffering is unaccaptable confusion and bears a sign of  hate speech towards Polish nation, historicalrevisionism and Holocaust denial. 

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove defamatory and unclear expressions from the Website under your administration within 3 days.

 

Sincerely,

 

 

Nasza działalność opiera się o wolontariat i darowizny osób fizycznych. 

Jeśli identyfikujesz się z celami Reduty wesprzyj nas darowizną poprzez system Dotpay lub PayPal. Kliknięcie w jeden z poniższych obrazków przeniesie Cię na stronę Dotpay lub PayPal gdzie można przekazać darowiznę - na Dotpay za pomoca przelewu internetowego, a na PayPal za pomocą karty kredytowej.

Dziękujemy! 

Można także wesprzeć Redutę poprzez wpłatę na konto bankowe

87 1090 1883 0000 0001 2254 5117  z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe” w tytule przelewu, a także podaniem adresu mailowego.

www.rdi.org.pl

Miejsce dla eksmitowanych w Hajnwce

Hajnowski radny Karol Nieciecki zajął się bulwersującą sprawą eksmisji w SM w Hajnówce.

W ocenie radnego w ostatnich latach nasilono wyrzucanie ludzi z mieszkań spółdzielni. Osobom w trudnej sytuacji materialnej nie umożliwiano spłaty zadłużenia poprzez np. zamianę lokali lub odpracowanie. Proceder eksmisyjny oprócz bezpośredniego pokrzywdzenia osób, narusza fundamentalne zasady spółdzielczości (zobacz 7 zasad spółdzielczości) oraz godzi w interes społeczny wymuszając zwiększone wydatki na lokale socjalne, zasiłki itp.

W przypadku spółdzielni hajnowskiej do eksmisji i pozbawiania dorobku życia przyczyniły się m.in. wysokie dopłaty za ogrzewanie, naliczane jak się okazało błędnie, na podstawie sprzecznego z prawem regulaminu. Według relacji Karola Niecieckiego dopłaty rzędu kilku tysięcy złotych wpędzały niezamożnych spółdzielców w kłopoty finansowe i zadłużenie.

Widok pomieszczenia dla eksmitowanych.

Radny zwrócił się do prezesa spółdzielni o udostępnienie dokumentów by zbadać w jakich okolicznościach przejmowano lokale, za ile i komu je sprzedawano. Złożył wniosek o udostępnienie umów i faktur na podstawie art. 8(1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Poniżej meritum wniosku:

1. Udostępnienie wszystkich umów sprzedaży lokali poeksmisyjnych, zawartych przez spółdzielnię z nabywcami w latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

2. Udostępnienie wszystkich umów zawartych w latach 2010-2016 z osobami fizycznymi i firmami, dotyczących świadczenia dla spółdzielni odpłatnej pomocy prawnej.

3. Udostępnienie wszystkich faktur (wraz z załącznikami stanowiącymi integralne ich części) wystawionych spółdzielni w okresie 2010-2016 przez osoby fizyczne i firmy świadczące spółdzielni odpłatne usługi prawne.

Radny chce badać eksmisje w Hajnówce w odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców oraz w związku z orzeczeniem białostockiego Sądu Okręgowego, który prawomocnie unieważnił regulamin spółdzielni dotyczący rozliczania kosztów c.o. (zobacz treść wyroku)

Rozstrzygnięcie sądowe daje podstawy do uznania za nieważne niesprawiedliwie naliczone dopłaty za ogrzewanie i w konsekwencji otwiera pokrzywdzonym drogę do dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody.

Oprócz żądania dokumentów od prezesa spółdzielni Karol Nieciecki wystąpił też Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o ewidencję spraw o eksmisję i o zapłatę wytaczanych mieszkańcom SM w Hajnówce. Krzyżowa kontrola zapobiegnie ewentualnym próbom ukrycia umów sprzedaży poeskmisyjnych, np. z rażąco zaniżoną ceną. Ponadto celem wniosku do sądu jest ustalenie skali procederu i w oparciu o dane ze spółdzielni zbadanie ile pieniędzy wypłacono osobom świadczącym usługi prawne za obsługę pozwów o zapłatę i eksmisję.

W przypadku jednej z białostockich spółdzielni radca prawny za obsługę postępowań o zapłatę i eksmisję inkasował "prowizję" w wysokości około 90 % zasądzanych przez sąd kosztów. Proceder więc był bardzo dochodowy i osobom żerującym na krzywdzie bezrobotnych i niezamożnych zależało na jak największej liczbie procesów (zobacz skalę procesów o zapłatę na przykładzie białostockiej spółdzielni BSM)

Radny wysłał wniosek o udostępnienie dokumentów 1 lutego 2017 i wyznaczył 7-dniowy termin na udostępnienie. Jednak do chwili obecnej (26 luty 2017) odpowiedź nie napłynęła. W związku z powyższym będą podejmowane dalsze kroki prawne w celu zobowiązania do wydania dokumentów włącznie z postępowaniem prokuratorskim, gdyż istnieje podejrzenie, że transakcje eksmisyjne mogły być zawierane z naruszeniem prawa. W najbliższych dniach prezes SM w Hajnówce zostanie ponownie wezwany do udostępnienia umów i faktur. W przypadku odmowy na policję trafi wniosek o ukaranie na podstawie art. 27(3) usm.

Uwaga! Wszystkie osoby, które w latach 2010-2016 utraciły mieszkanie/lokal w spółdzielni w Hajnówce wskutek eksmisji i w ich ocenie doszło do sprzedaży niezasadnie, za zaniżoną cenę, proszone są o kontakt z Karolem Niecieckim. Prosimy o przesyłanie opisów spraw z dołączeniem danych o naliczonych przez spółdzielnię opłatach, wartości za jaką sprzedano lokal, kosztach komorniczych i innych.

Kontakt do radnego: Karol Nieciecki, tel. 606 205 657

 

 

 

Kontakt do autora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 605 24 98 27

Więcej artykułów…