17
Pn, Cze

Listy z Prezestanu: W SM Przylesie zarząd odrzuca projekty uchwał przygotowane przez członków

Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie z jej prezesem Okińczycem, znana w kraju m.in. z licznych postępowań sądowych, opłat za parkowanie, nieudostępniania dokumentów, tym razem blokuje projekty uchwał składane na obrady walnego zgromadzenia.

Bardzo ciekawa jest argumentacja w kwestii nieprzyjęcia uchwał. Przykładowo zarząd nie zgadza się na budowę wind sugerując, że na pokrycie kosztów ich wybudowania musi mieć zgodę mieszkańców nieruchomości a poza tym budowa przekracza zwykły zarząd i potrzebna jest dodatkowo zgoda większości właścicieli. Takie przeszkody warunkowane otrzymywaniem zgód nie występują już w ocenie zarządu w przypadku działalności deweloperskiej spółdzielni (komercyjna budowa lokali) finansowanej z funduszy mieszkańców, bez ich zgody.

Przywołany przykład bezkarnego niedopuszczania projektów uchwał pod obrady WZ jest jedną z wielu odsłon głębokiej patologii postkomunistycznej spółdzielczości. Obecne prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach nie przewiduje żadnych sankcji za proceder niedopuszczania projektów uchwał na obrady walnego. Hipotetycznie pokrzywdzony może wnieść do sądu pozew cywilny i domagać się... właśnie, czego?? Prezesi spółdzielni-molochów są więc w komfortowej sytuacji, bo nawet gdyby po wieloletnich procesach coś im by sąd nakazał to i tak wykonają to za pieniądze mieszkańców.

Walne zgromadzenia w obecnej formie w przypadku spółdzielni powyżej 500 członków pod żadnym względem nie spełniają zasady demokratycznego kierowania spółdzielnią. Co więcej dokonujące się co roku bezprawie z oszustwami przy liczeniu głosów, głosowaniem nieuprawnionych, kupowaniem głosów, zastraszaniem opozycji, rozpowszechnianiem oszczerczych informacji i wielu innymi łajdactwami przypomina o konieczności strukturalnej reformy postkomunistycznej pseudospółdzielczości.

Spółdzielniami nie są i nigdy nie były kołchozy liczące 10, 15 czy 20 tysięcy członków, w których zrzeszeni nie mają żadnych realnych możliwości kontroli działalności zarządu ani sposobu wydatkowania pieniędzy czynszowych.

Poniżej przykładowe projekty uchwał.

 

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież