19
N, Sie

Fragment uzasadnienia

Działając w interesie publicznym prezentujemy wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dotyczący postępowania o zwrot nienależnych opłat za ogrzewanie.

Sąd uwzględnił pozew właścicieli lokali nieopomiarowanych (bez podzielników) o zwrot nienależnych spółdzielni opłat za ogrzewanie, powstałych wskutek uznaniowego zmieniania przez spółdzielnię stopnia partycypacji w kosztach c.o. W przypadku lokali bez podzielników spółdzielnia – według ustaleń sądu – uznaniowo zmieniała wysokość tzw. ryczałtowej stawki za ogrzewanie przyjmując 3-krotność i 2,5-krotność opłaty wyliczanej z rzeczywistego kosztu ogrzewania nieruchomości.

W ocenie sądu spółdzielcy mają prawo dochodzenia zwrotu nadpłat za okres dziesięciu lat.


Poniżej do pobrania w plikach pdf: wyrok i uchwała SN.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SN-uchwaYa-III-CZP-58-14-prawo-zwrotu-nienaleznych-oplat_1.pdf)SN-uchwaYa-III-CZP-58-14-prawo-zwrotu-nienaleznych-oplat_1.pdf 409 kB
Download this file (Wyrok-I-C-1146-11-prawo-nienaleznych-oplat.pdf)Wyrok-I-C-1146-11-prawo-nienaleznych-oplat.pdf wyrok I C 1146/11 rozliczanie kosztów ogrzewania w spółdzielni1279 kB

Okazuje się, że już w 2014 roku Sąd Najwyższy podjął ważną dla mieszkańców spółdzielni uchwałę dotyczącą prawa do otrzymania zwrotu nienależnie wpłaconych kwot.

Uchwała dotyczy procesu o zwrot nienależnych wpłat za ogrzewanie uiszczonych spółdzielni przez właścicieli nieopomiarowanych lokali. Spółdzielnia naliczała opłaty – jak ustalił sąd – uznaniowo, wskutek m.in. presji użytkowników lokali z podzielnikami. Dla lokali bez podzielników ciepła przyjmowano 2-krotność, 3,5-krotność i 2,5-krotność stawki obliczanej z rzeczywistego kosztu ogrzewania.

Skan sprzecznego z prawem cennika z regulaminu spdzielni

Białostocki sąd apelacyjny wydał wyrok w sprawie regulaminu udostępniania dokumentów uchwalonego przez radę nadzorczą spółdzielni w Sokółce. Regulamin zakazywał cyfrowego kopiowania udostępnionych do wglądu dokumentów oraz zmuszał do wysokich opłat za "przygotowanie" dokumentów.

Białostocki Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji skazujący prezesa spółdzielni za nieudostępnienie dokumentów (faktury i umowy).

Interweniowaliśmy w tej sprawie udzielając pomocy mieszkańcom Sokółki w batalii o dostęp do faktur i umów. W przypadku sądu białostockiego to przełom. To bodaj pierwszy korzystny wyrok dla interesu publicznego i oczywiście członków spółdzielni. Dotąd wszystkie znane nam postępowanie o nieudostępnianie dokumentacji określonej artykułem art. 8(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawsze kończyły się odmowami jeszcze na etapie policyjnym umacniając wśród prezesów poczucie bezkarności.

Działając w interesie publicznym publikujemy wyrok oraz przykładowe wnioski o udostępnienie dokumentów i o ukaranie. W przypadku utrudniania dostępu do danych każdy członek spółdzielni jest wręcz zobowiązany do kroków prawnych i kierowania wniosków o karanie.

Przekonanie prezesów o nieuchronności kary oraz groźba postępowania sądowego ma charakter dyscyplinujący i przyczynia się do lepszego gospodarowania pieniędzmi członków spółdzielni. Możliwość kontroli dokumentów zapobiega nadużyciom w rodzaju np. wystawiania pustych faktur na nieprzeprowadzone w rzeczywistości roboty i niedostarczone towary, zapobiega też zawyżaniu cen i wydatkom niezwiązanym z potrzebami mieszkańców.

O tych okolicznościach zawsze powinny pamiętać sądy oraz policja prowadząca postępowania przygotowawcze.

 

Stanisław Bartnik

 

Poniżej do pobrania:

– przykład wniosku o udostępnienie dokumentów w formacie doc

– przykład wniosku o ukaranie za nieudostępnienie w formacie doc

– wyrok sądu w formacie pdf

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wyrok_VIII_Ka_217_15_nieudostepnienie_dokumentow_spoldzielni.pdf)Wyrok_VIII_Ka_217_15_nieudostepnienie_dokumentow_spoldzielni.pdfWyrok VIII Ka 217/15 nieudostępnienie faktur i umów14350 kB
Download this file (wzor-wniosku-o-ukaranie_art-27.3-usm-1.odt)wzor-wniosku-o-ukaranie_art-27.3-usm-1.odtWzór wniosku o ukaranie za odmowę udostępnienia19 kB
Download this file (wzor-wniosku_udostepnienie_dokumentow.odt)wzor-wniosku_udostepnienie_dokumentow.odtWzór wniosku o udostępnienie dokumentów spółdzielni14 kB

Więcej artykułów…