14
Wt, Sie

RedMedia informują o kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Hajnówce. CBA zawiadomiło prokuraturę o naruszeniu prawa przez zastępcę burmistrza i przewodniczącego rady miasta. Więcej informacji w serwisie TVP Białystok

Więcej artykułów…