10
Pn, Sie

5G staje się realne – przyjęto projekt ustawy

Celem ustawy jest m. in. usunięcie barier administracyjno-prawnych, które sprawiają, że dotarcie do części terenów jest nieopłacalne. Co zmieni nowelizacja megaustawy?

Ustawa, jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, tworzy warunki do poszerzania działalności operatorów telekomunikacyjnych przez docieranie do miejsc, które obecnie są nieopłacalne. Ma się zmienić wiele. Celem nowoczesna sieć telekomunikacyjna, nie tylko na terenach obecnie trudno dostępnych, ale również przyspieszenie internetu, zwiększenie dostępności w przestrzeni publicznej, w parkach narodowych, uzdrowiskach, rezerwatach przyrody.

Jedną ze zmian, które mają zachęcić do rozbudowy sieci, są niższe opłaty dla inwestorów. Niższe koszty budowy i inne niższe opłaty, a także tańszy i łatwiejszy dostęp do istniejącej już infrastruktury telekomunikacyjnej. Kolejnym ułatwieniem ma być szybsze uzyskiwanie zgody na dostęp do infrastruktury technicznej oraz budynków od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Kolejne bariery istniały na terenach chronionych. Rozwój infrastruktury albo był niemożliwy, albo mocno ograniczony. Nowelizacja megaustawy oznacza większe możliwości tworzenia infrastruktury dla szerokopasmowego internetu również na obszarach zielonych, chronionych i w uzdrowiskach.

Ustawa powołuje Fundusz Szerokopasmowy, który będzie miał rocznie do wsparcia różnych inwestycji budżet w wysokości 140 mln zł.

Nowelizacja precyzuje również kwestie związane z wyposażeniem nowych budynków w sieci telekomunikacyjne. Jasno określa jakie rodzaje budynków muszą być wyposażone w sieć.

Zmiany ma odczuć każdy, internet ma być szybszy i dostępny wszędzie.

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież