20
Pn, Sty

 

ULOTKA-ZARZADUW związku z rozpowszechnieniem przez zarząd spółdzielni ulotek informujących o zadłużeniu SM Słoneczny Stok, publikujemy skan sprawozdania finansowego spółdzielni w celu rozstrzygnięcia powstałych wątpliwości. Zarząd podał, że zadłużenie kredytowe wynosi 59.984.650,68 zł, a według sprawozdania finansowego zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły 86.450.815,54 zł.

 

 

 

 

 

25-lecie-parafiiUprasza się prezesów spółdzielni Słoneczny Stok w Białymstoku o umożliwianie członkom spółdzielni spłaty zadłużenia poprzez dokonywanie zamiany mieszkań, poprzez akceptowanie spłaty ratalnej oraz zezwalanie na odpracowywanie zaległości. Ponawiamy apel o rozsądek i działanie na rzecz członków SM Słoneczny Stok w związku z bulwersującymi wypadkami w sprawie p. Alicji.

Członkowie rady nadzorczej współpracujący z zarządem SM Słoneczny Stok odrzucili formalny wniosek (odmawiając poddania pod głosowanie) o organizację walnego zgromadzenia członków na terenie spółdzielni. Zarząd nie chce się zgodzić na przeprowadzenie zebrania w dużej sali, w dniu wolnym od pracy. W 2008 r. zorganizował  zgormadzenie w innej części miasta, w pomieszczeniu na 415 miejsc.

Więcej artykułów…