20
Pn, Sie

Działając w interesie publicznym publikujemy ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwrotu wkładu mieszkaniowego. Artykuł art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest niezgodny z Konstytucją. Zasady zwrotu wkładu powinny być uregulowane w ustawie a nie statucie spółdzielni.

Więcej artykułów…