Szerząca się epidemia paraliżuje polską gospodarkę. Przestoje w firmach i spadek obrotów grożą głęboką recesją i załamaniem wpływów podatkowych.

(w powyższych plikach pdf znajdują się dane Ministerstwa Finansów o rocznych przychodach największych firm i kwotach zapłaconego podatku dochodowego)

W przypadku Białegostoku kryzys może być szczególnie niebezpieczny. Ewentualny spadek wpływów podatkowych od rodzimych firm może wywołać wprost katastrofalne skutki dla budżetu:

 • trudności z obsługą zadłużenia
 • dalszy wzrost cen usług komunalnych
 • podwyższenie bezrobocia
 • wzrost wydatków socjalnych
 • nasilenie ucieczki z Białegostoku ostatnich płatników podatku


Apelujemy do radnych miejskich by nie czekali na skutki epidemii i zaczęli działać natychmiast, współpracując z władzami rządowymi. Postulujemy pilne przyjęcie pakietu miejskich uchwał antykryzysowych.

1. Podjęcie uchwały o czasowym obniżeniu (a nie odroczeniu!) czynszów dla firm-najemców lokali komunalnych, objętych przestojami i bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii.

Finansowa przyszłość prezydenta, urzędników i mieszkańców zależy od kondycji i przetrwania rodzimych firm - a nie spółek zagranicznych.

2. Zobowiązanie prezydenta do sporządzenia i publikacji szczegółowego raportu o zadłużeniu Białegostoku, obejmującego jego strukturę i koszty obsługi.

3. Podjęcie uchwały o restrukturyzacji zadłużenia Białegostoku - zobowiązanie prezydenta do emisji obligacji i sukcesywnego zastępowania zaciągniętych kredytów bankowych (w szczególności zagranicznych) pożyczkami w obligacjach.

Obligacje przy niskich stopach procentowych są najtańszą formą kredytu (m.in. brak kosztów udzielenia, koszt ubezpieczenia, opłat przygotowawczych, prowizji) bardzo korzystną dla miasta i regionu. Dług Białegostoku zacznie pracować dla lokalnej gospodarki. Finansowanie deficytu i zadłużenia obligacjami przyczyni się do podtrzymania koniunktury, gdyż pieniądze z odsetek trafią do mieszkańców Białegostoku i Podlasia. Przy obecnej formie gospodarki kredytowej miasto traci podwójnie zaciągając zobowiązania za granicą lub w zagranicznych bankach obecnych na polskim rynku. Koszty kredytów są znacznie wyższe od zobowiązań obligacyjnych i dodatkowo w żaden sposób nie zasilają polskiej ani lokalnej gospodarki, gdyż zyski z pożyczania pieniędzy miastu trafiają za granicę.

4. Powołanie komisji do kontroli wydatków miasta i realna kontrola wydatków - zobowiązanie prezydenta do publikowania na stronie UM informacji o wydatkach (nazwa inwestycji, krótki opis, wydatkowana kwota).

Dotychczasowy brak realnej kontroli wydatków i oceny ich zasadności budzi wątpliwości co do prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi. Szokuje np. wydatkowanie aż 1,6 mln zł na tzw. łąki kwietne, remont budynku 235 m2 za 1,9 mln zł, "zielone" przystanki po ok. 50 tys. zł, czy zakup butelkomatów pod pretekstem zbierania środków na sadzenie drzew.

5. Zobowiązanie administracji prezydenckiej i podległych miastu spółek do dokonywania tzw. zakupów nieprzetargowych za pośrednictwem internetowych platform zakupowych - np. portalu platformazakupowa.pl.

6. Opodatkowanie smogowe parkingów sieci handlowych - opłata pobierana od auta na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Obce sieci handlowe generując duży ruch samochodowy przyczyniają się zanieczyszczania powietrza i intensywnego eksploatowania dróg, ale nie uczestniczą w adekwatnym stopniu w finansowaniu wydatków na infrastrukturę drogową oraz walkę ze smogiem. Rada Miejska może to zmienić uchwalając konieczne opłaty. Firmy przynależne do białostockich urzędów skarbowych, płacące podatek dochodowy w Białymstoku korzystałyby z bonifikaty 99%.

Przykłady przychodów, udziału w rynku i zapłaconych podatków

Podatek dochodowy zapłacony w latach 2016-2018 przez firmę Auchan Polska wg danych Ministerstwa Finansów:

 • 2016 - przychód - 11,75 mld zł - zapłacony podatek dochodowy - 0 zł (polska strata w podatku dochodowym rzędu 352,5 mln zł)*
 • 2017 - przychód - 12,5 mld zł - zapłacony podatek - 0 zł (polska strata w podatku dochodowym rzędu 375 mln zł)*
 • 2018 - przychód - 12 mld zł - zapłacony podatek - 0 zł (polska strata w podatku dochodowym rzędu 360 mln zł)*

* roczne kwoty podatku dochodowego możliwe do uzyskania, gdyby podane przychody miały polskie mikrofirmy

Podatek dochodowy zapłacony przez przykładowe rodzime firmy (duży pracodawca i mikrofirma zatrudniająca 2 osoby):

 • 2018 - PSS Społem Białystok - przychód 362,34 mln zł - zapłacony podatek - 1,44 mln zł
 • 2018 - mikroprzedsiębiorca - przychód 1,06 mln zł - zapłacony podatek dochodowy - 36,9 tys. zł


7. Firmy przynależne do białostockich urzędów skarbowych (płacące podatki w Białymstoku) z prawem do jednego nieodpłatnego do UM baneru na tzw. płotkach drogowych lub w innych miejscach należących do miasta.

Rada Miejska zobowiązuje prezydenta do promocji rodzimego handlu i produkcji. Zamiast banerów "silny samorząd" banery afirmujące płatników podatku.

8. Uchwalenie likwidacji wieczystego użytkowania dla rodzimych przedsiębiorców, zrównanie ich w prawach ze spółkami zagranicznymi.

Działające w Białymstoku spółki obcego kapitału nie płacą wieczystego użytkowania. Utrzymywanie tego podatku wobec białostockich przedsiębiorców jest formą dyskryminacji i nierównego traktowania przez władze samorządowe. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że obce sieci handlowe praktycznie nie uczestniczą w finansowaniu budżetu Białegostoku. Podatek dochodowy płacony do kasy miasta przez wszystkie zagraniczne i zamiejscowe podmioty razem wzięte wynosi zaledwie 13-16 mln złotych rocznie! To rodzimi przedsiębiorcy - a nie spółki obcego kapitału - są wiodącymi płatnikami podatku dochodowego.

Według danych nadesłanych przez Pierwszy i Drugi Urząd Skarbowy, od firm przynależnych do tych urzędów wpłynęły wprost imponujące kwoty podatku dochodowego.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku:

 • w 2016 r. - wpłynęło 698,53 mln zł
 • w 2017 r. - 729,96 mln zł
 • w 2018 r. - 810,42 mln zł (to więcej niż w 2018 r. zapłaciła ogólnopolska sieć Biedronka - zobacz ile zapłacili)

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku:

 • w 2016 r. - wpłynęło 299,65 mln zł
 • w 2017 r. - 327,65 mln zł
 • w 2018 r. - 403,72 mln zł


9. Podjęcie uchwały o czasowym obniżeniu o 1/3 wynagrodzeń prezydenta i urzędników miejskich (maksymalna obniżka do kwoty 2600 zł brutto).

Większość zwykłych mieszkańców Białegostoku ma miesięczne wynagrodzenia na poziomie 2600 zł brutto zatem solidarna obniżka pensji do poziomu rynkowego będzie miała dużą wartość empatyczno-edukacyjną.

10. Uchwalenie planu budowy polskich centrów handlowych (z prawem własności lokali dla użytkowników) i sukcesywne zwiększanie liczby rodzimych firm i otwarcie regionalnego rynku zbytu dla producentów z Podlasia i kraju. Współpraca z rządem w zakresie poręczeń kredytowych i partycypacji finansowej w zakresie odbudowy polskiego handlu (przeczytaj o wsparciu Lidl i Kaufland).


Zobacz dane na stronie Ministerstwa Finansów o zapłaconym podatku CIT przez duże firmy w tym spółki zagraniczne >>

Załączniki
MF 2016 pod 2019 12 01 1.pdf [2.58Mb]
Dodano piątek, 08 marzec 2024 przez Administrator
MF 2017 pod 2019 12 01.pdf [2.81Mb]
Dodano piątek, 08 marzec 2024 przez Administrator
MF 2018 pod 2019 12 01.pdf [4Mb]
Dodano piątek, 08 marzec 2024 przez Administrator
Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.