Budżet Białegostoku na rok 2020 przewiduje zadłużenie na poziomie 1,1 miliarda złotych i w konsekwencji również wzrost kosztów jego obsługi.

Radny miejski Paweł Myszkowski, troszcząc się o finanse miasta i ekonomiczną przyszłość mieszkańców, skierował do prezydenta interpelację w sprawie zadłużenia Białegostoku. Poprosił o przygotowanie szczegółowych danych o strukturze długu miasta i podległych spółek, z uwzględnieniem informacji o rodzajach zobowiązań, rocznych kosztach ich obsługi oraz wierzycielach (jaki udział w zadłużeniu stanowią zagraniczne kredyty i pożyczki).

Prezydent ma przedstawić sprawozdanie nt. zadłużenia informując radnych oraz mieszkańców o stanie finansów.

Inicjatywa Pawła Myszkowskiego jest szczególnie ważna w bieżącej sytuacji. Epidemia koronawirusa dewastuje polską gospodarkę. Jeżeli kryzys epidemiczny wydłuży się, Białystok czeka załamanie dochodów z wpływów podatkowych. Ekstremalnie może dojść do sytuacji, że administracja Truskolaskiego nie podoła obsłudze zadłużenia (teraz to prawdopodobnie kwota ponad 100 mln rocznie samych zobowiązań odsetkowych), co grozi kolejną falą podwyżek usług miejskich, wzrostem kosztów życia w Białymstoku, możliwą wyprzedażą nieruchomości oraz dalszą, jeszcze silniejszą ucieczką rodzimych przedsiębiorców - realnych płatników finansujących budżet Białegostoku.

Od dłuższego czasu mówi się, że sposobem na długi Truskolaskiego mogłaby być systematyczna restrukturyzacja zadłużenia poprzez wykup zobowiązań zagranicznych i krajowych komercyjnych i zastępowanie ich emisją obligacji. Przy takiej formule koszt obsługi zadłużenia byłby niższy a długi Białegostoku zaczęłyby pracować dla społeczności.

Ujawnienie skali i struktury długu ma przekonać radych KO do współpracy ponad podziałami na rzecz mieszkańców Białegostoku. Obecnie, podlegli politycznie Tadeuszowi Truskolaskiemu radni Koalicji Obywatelskiej mają większość w Radzie Miejskiej i od nich zależy przyszłość miasta w najbliższych latach.

 

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.