Białostocki prokurator Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe, Bartłomiej H. po raz kolejny odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie mowy nienawiści pochodzącej od żydowskiego publicysty Jana H.

To już któraś z rzędu odmowa prawdopodobnie motywowana nieoficjalnymi ustaleniami prokuratury z organizacjami żydowskimi, w tym z grupą Rafała G., również atakującą katolików.

Z dotychczas zebranych informacji wynika, że Bartłomiej H. prawdopodobnie należący do grupy 105 prokuratorów, każdorazowo odmawia prowadzenia postępowań jeżeli zawiadomienia składają osoby narodowości polskiej i atakowani są chrześcijanie.

Prokurator w odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie 4002-0.Ds.2744.2023 dotyczącej Jana H. napisał m.in.:

"...w przypadku nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych stwierdzić należy, we wpisach Jana H. nie dopatrzono się sformułowań, które mogłyby zostać uznane jako nawołujące do stosowania przemocy lub też wzbudzanie uczuć wrogości i skrajnej niechęci do kogokolwiek..."

Poniżej próbka wypowiedzi przekazanych prokuraturze z wpisów Jana H. na Twitterze, odnoszących się do chrześcijan, księży oraz Polaków kultywujących tradycje patriotyczne.

"Pragnę gorąco, że szczerego serca podziękować Wielebnemu Księdzu Andrzejowi Dębskiemu za Jego ogromny wkład do dzieła zniszczenia złowrogiej potęgi Kościoła rzymskiego w Polsce."

"Kościół to zbrodnicza mafia", "naziolskie czarne knury", "agencja usług finansowych dla mafii", "Marek Naziol Jędraszewski", "biskupi to banda bluźnierczych przebierańców to przestępcy", "watykańscy szubrawcy", "11 listopada to święto kojarzone z faszyzmem", "Polską rządzi faszystowski reżim", "Wielki Polak kard. Karol W.", "Polska PiS jest pospolitym faszystowskim reżimem", "bandy zwyrodnialców w sutannach", "ustrój faszystowski oparty na ideologii katolickiej", "Faszystowskie bydło otwiera sobie melinę", "Pomór czarnych knurów", "Polska to katotaliban owładnięty nieludzką ideologią szerzoną przez kryminalistów" itd.

Na bezpodstawną odmowę wszczęcia śledztwa, opartą na subiektywnych opiniach prokuratora, nieodpowiadających wymaganiom kodeksowym, zostało złożone zażalenie do sądu. 

Ponadto w związku z ujawnieniem serii odmów wszczęcia postępowań dotyczących żydowskich ataków na Polaków i chrześcijan, wydawanych prawdopodobnie z naruszeniem przepisów, będą podejmowane dalsze kroki prawne.

Wyjaśnienia na pewno wymaga dlaczego w ocenie prokuratora Bartłomieja H. np. mową nienawiści w odniesieniu do Żydów jest użycie biblijnego określenia "plemię żmijowe", ale już w odniesieniu do Polski i Polaków określenie "faszystowski reżim" nie jest znieważające i nie nawołuje do nienawiści.

Tolerowanie stosowania praktyk sprowadzających się do dyskryminowania Polaków i jednoczesnego prawnego przyzwalania Żydom na coraz agresywniejsze ataki, niesie fizyczne zagrożenie dla chrześcijan oraz godzi w bezpieczeństwo państwa.

Bez wątpienia prokuratura swoimi bezpodstawnymi odmowami i tworzeniem poczucia całkowitej bezkarności dla Żydów, przyczynia się do eskalacji żydowskiej wrogości do państwa polskiego oraz nienawiści do Kościoła katolickiego. Obecna, nasilająca się agresja wobec chrześcijan, zmierza w kierunku prześladowań znanych z czasów stalinowskich, gdy skomunizowani Żydzi obsadzali tzw. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Przeczytaj o żydowskiej grupie w MBP

Zaciekła żydowska nienawiść do chrześcijan ma podłoże ideologiczne i wywodzi się z totalitarnej ideologii talmudycznej, odwiecznie odmawiającej chrześcijanom prawa istnienia i nakazującej ich zwalczanie wszelkimi dostępnymi metodami oraz zabijanie tam, gdzie jest to możliwe. Więcej o talmudycznej walce z chrześcijaństwem

Co ciekawe i zaskakujące, nikt nie ściga propagowania ideologii talmudycznej. Chcemy aby to się zmieniło. Aby powstał drukowany przewodnik po Talmudzie pokazujący prawdę o tej niebezpiecznej dla ludzkości ideologii i aby zaistniała możliwość organizacji szkoleń w szczególności dla pracowników prokuratur i sądów z omówieniem czym jest ideologia talmudyczna i jak rozpoznać talmudyczny język nienawiści.

 

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.