Białostocki prokurator Bartłomiej H., odmówił prowadzenia postępowania w sprawie znieważania i obrazy uczuć religijnych chrześcijan i pomawiania białostockich księży.

Prokurator, prawdopodobnie należy do tzw. grupy 105, utworzonej przez Prokuraturę Generalną, m.in do zwalczania niekorzystnych dla Żydów opinii publikowanych przez Polaków w internecie. W sprawie działania grupy 105 i podejrzenia przekraczania uprawnień toczy się odrębne postępowanie karne.

Obrazę uczuć religijnych, znieważanie chrześcijan i pomawianie białostockich księży, że rzekomo dziękują białostockim faszystom i nacjonalistom za napady, bicie i znieważanie i że rzekomo popierają faszyzm i dają wsparcie bandytom, prokurator Bartłomiej H. skwitował pozakodeksową interpretacją, że do zaistnienia przestępstwa konieczne jest wykazanie, że zostały obrażone uczucia religijne więcej niż jednej osoby. Wyrażone przez prokuratora stanowisko oczywiście jest subiektywną opinią pozostającą w rażącej sprzeczności z przepisami oraz orzecznictwem.

Art. 196 kk nie warunkuje ścigania obrazy uczuć religijnych od wykazania liczby pokrzywdzonych. W kwestii nazwania Jezusa Chrystusa koniem, prokurator Bartłomiej H. subiektywnie określił czyn jako "kpinę ze schematów myślowych".

Na kontrowersyjne postanowienie o odmowie wszczęcia zostało złożone zażalenie, ale prokurator zablokował jego procedowanie wykorzystując jako pretekst złożenie podpisanego elektronicznie zażalenia za pośrednictwem platformy ePUAP. Na bezpodstawną odmowę w zakresie merytorycznym nie zareagowała Prokuratura Okręgowa, do której pierwotnie złożono zawiadomienie.

W związku z powyższym zwróciliśmy się w trybie dostępu do informacji publicznej, do PO w Białymstoku, jako nadzorującej pracę Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe, w której jest zatrudniony Bartłomiej H. o wyjaśnienia w kwestii procedowania zawiadomień Polaków i Żydów:

Czy prokurator Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe, Bartłomiej H. należy do grupy 105 prokuratorów i czy uczestniczył w szkoleniach z rozpoznawania mowy nienawiści, organizowanych przez organizacje żydowskie?

Komu podlega Bartłomiej H. w zakresie redagowania i zatwierdzania aktów oskarżenia dotyczących mowy nienawiści? Czy w związku z sugerowanym rozwiązaniem grupy 105, projekty aktów oskarżenia są przekazywane do opiniowania i zatwierdzania osobom/organizacjom spoza prokuratury? Komu?

Proszę o udostępnienie treści wytycznych, będących wynikiem szkoleń z mowy nienawiści, na temat metod zwalczania krytycznych dla Żydów opinii oraz zasad klasyfikowania i penalizowania wypowiedzi Polaków o Żydach.

Czy prawdą jest, że prokuratura, z naruszeniem prawa do wolności słowa, za mowę nienawiści uznaje np. używanie dotyczących Żydów określeń biblijnych oraz cytowanie i komentowanie treści ksiąg Starego Testamentu? Czy według prokuratury przestępstwem jest np. użycie w odniesieniu do narodu żydowskiego określenia "plemię żmijowe"? Czy penalizacja w tym zakresie wynika z odbytych szkoleń i poczynionych uzgodnień z organizacjami żydowskimi?

Czy konsekwentne, pozakodeksowe odmawianie przez białostocką prokuraturę prowadzenia przeciwko Żydom postępowań o przestępstwa z art. 196 kk, 256 kk, 257 kk, 212 kk, 216 kk i tym samym bezprawne udzielanie im ochrony umożliwiającej bezkarne atakowanie Polaków, znieważanie chrześcijan, nawoływanie do nienawiści i obrazy uczuć religijnych katolików – wynika z celów grupy 105 i zawartego porozumienia z organizacjami żydowskimi?

Czy Prokuratura Okręgowa w Białymstoku akceptuje i popiera sytuację, że wydawane przez prokuratora Bartłomieja H. postanowienia o odmowach ścigania żydowskiej mowy nienawiści, prezentowane jako stanowiska urzędu prokuratorskiego, są uzasadniane jedynie subiektywnymi, prywatnymi opiniami prokuratora, niemającymi oparcia w obowiązujących przepisach i orzecznictwie?

Czy Prokuratora Okręgowa w Białymstoku pochwala i popiera zwalczanie przez Żydów i organizacje żydowskie, Kościoła katolickiego w Polsce? Czy odmawiając prowadzenia postępowań aprobuje nawoływanie do nienawiści przeciwko chrześcijanom i duchowieństwu KK?

Dlaczego podległy prokurator Bartłomiej H. prawdopodobnie udziela ochrony przestępczej działalności żydowskiego publicysty Jana H., który od lat metodycznie atakuje Polskę i Polaków oraz znieważa i nawołuje do nienawiści przeciwko chrześcijanom i księżom, publicznie pochwalając "dzieło" zniszczenia Kościoła katolickiego w Polsce:

"Pragnę gorąco, że szczerego serca podziękować Wielebnemu Księdzu Andrzejowi Dębskiemu za Jego ogromny wkład do dzieła zniszczenia złowrogiej potęgi Kościoła rzymskiego w Polsce."

"Kościół to zbrodnicza mafia", "naziolskie czarne knury", "agencja usług finansowych dla mafii", "Marek Naziol Jędraszewski", "biskupi to banda bluźnierczych przebierańców to przestępcy", "watykańscy szubrawcy", "11 listopada to święto kojarzone z faszyzmem", "Polską rządzi faszystowski reżim", "Wielki Polak kard. Karol W.", "Polska PiS jest pospolitym faszystowskim reżimem", "bandy zwyrodnialców w sutannach", "ustrój faszystowski oparty na ideologii katolickiej", "Faszystowskie bydło otwiera sobie melinę", "Pomór czarnych knurów", "Polska to katotaliban owładnięty nieludzką ideologią szerzoną przez kryminalistów" itd.

 

 

 

Załączniki
Art 196kk obraza uczuc religijnych.pdf [536.21Kb]
Dodano piątek, 08 marzec 2024 przez Administrator
Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.