9 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o przekazaniu zażalenia p. Franciszka na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów myśliborskich do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu odmówiła wszczęcia śledztwa 31 grudnia 2021 r. w sprawie okoliczności wydania wyroku zasądzającego od p. Franciszka ponad 50 tys. złotych, zmuszającego do pokrycia kosztu ogrzewania innych lokali. Wyrok zapadł na podstawie opinii biegłego, który twierdził m.in. że naliczanie 5-krotności podzielnikowego kosztu ogrzewania jest rzekomo zgodne z prawem energetycznym oraz, że "podzielniki mierzą zużycie ciepła w lokalach".

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu w postanowieniu o odmowie w ogóle nie odniosła się do przedstawionych faktów i złożonych dowodów. Swoją decyzję uzasadniła niemającym związku z przedmiotem zawiadomienia twierdzeniem, "że zawiadamiający nie zgadza się z ustaleniami poczynionymi w toku prowadzonego postępowania sądowego i zapadłym wyrokiem, nie może stanowić podstawy do przyjęcia popełnienia przestępstwa". Dodatkowo by zwiększyć pewność zamknięcia sprawy odmową, nie wysłała postanowienia o odmowie pokrzywdzonemu naruszając przepisy kpk.

Pan Franciszek złożył zażalenie na niemerytoryczną odmowę wszczęcia śledztwa oraz zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu niedopełnienia obowiązków i utrudniania postępowania.

Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim zajmie się rozpatrzeniem zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa, a SR w Gorzowie rozpozna zażalenie w sprawie podejrzenia utrudniania postępowania.

Sytuacja p. Franciszka jest niezwykle trudna z powodu podeszłego wieku (78 lat) i stanu zdrowia (stopień niepełnosprawności) ograniczającego możliwość samodzielnego działania. Występując bez pomocy prawnej ma minimalne szanse na uznanie przez sądy zgłoszonych faktów i przedstawionych racji.

Kontrowersyjny wyrok nakazujący zapłatę 50 tys. zł uprawomocnił się i spółdzielnia prowadzi egzekucję komorniczą. Jak dotąd mimo ustawowego obowiązku lokalna prokuratura nie udzieliła cywilnej pomocy prawnej p. Franciszkowi i innym pokrzywdzonym naliczaniem 5-krotności kosztu ogrzewania. Ponadto w dotychczasowych postępowaniach karnych z nieznanych przyczyn konsekwentnie unikała merytorycznego badania zgłoszeń pokrzywdzonych.

Sprawa p. Franciszka dowodzi, że III RP nie jest państwem przyjaznym dla ludzi starszych i schorowanych.

 

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.