26
Pn, Lut

Sensacyjne oświadczenie prezesów i Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii

Niespodziewany zwrot w sprawie podzielników i sposobu rozliczania kosztów ogrzewania w spółdzielniach.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Stanowisko-prezesow-irkom-ws.podzielnikow.pdf)Stanowisko-prezesow-irkom-ws.podzielnikow.pdf 656 kB

Grupa prezesów z powiązanymi podmiotami oraz Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii lobbujące w Sejmie RP za jak najszerszym stosowaniem podzielników kosztów w rozliczeniach, niespodziewanie wystosowało pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zatytułowane "Stanowisko organizacji zarządców nieruchomości oraz stowarzyszeń" (kopia w załączonym pliku pdf), w którym zgłosiło potrzebę określenia w rozporządzeniu do ustawy maksymalnego i minimalnego podzielnikowego kosztu ogrzewania lokalu w przypadku stosowania podzielników kosztów. Prezesi oraz stowarzyszenie oczekiwali wpisania 0,5-krotności jako minimalnego kosztu i 2,5-krotności jako maksymalnego kosztu podzielnikowego wyliczanego ze średniego podzielnikowego kosztu bloku lub średniej wskazań podzielników.

Swoje stanowisko argumentowali twierdzeniem, że podzielniki kosztów nie mierzą zużycia ciepła oraz że bez przyjęcia widełek 0,5 i 2,5 rozliczane lokale mogą być obciążane kosztami znacząco przekraczającym możliwości techniczne zamontowanych w lokalach grzejników - czyli znanymi z procesów sądowych tzw. kominowymi dopłatami za ogrzewanie powstającymi wskutek błędnej konfiguracji instalacji grzewczej i niewłaściwego stosowania podzielników, niezgodnie z wymaganiami normy.

W piśmie zatytułowanym "Stanowisko..." zawarto następujące twierdzenia:

"...Podzielniki rejestrują wyłącznie temperaturę i czas pracy grzejnika, co przekłada się na bezwymiarowe wskazanie podzielnika, nie mierzą jednak ilości ciepła emitowanego przez grzejnik..."

"...określenie granicznych parametrów kosztów ogrzewania dla lokalu pozwoli na uniknięcie nieprawidłowości polegających na obciążaniu właścicieli lokali kosztami ciepła znacząco przekraczającymi możliwości techniczne zamontowanych w nich grzejników..."

Oświadczenie prezesów i stowarzyszenia z 9 listopada 2022 r. jest sprzeczne z wcześniejszymi twierdzeniami, że podzielnikami rzekomo mierzy się zużycie ciepła i że np. naliczanie 5-krotności kosztu podzielnikowego dla lokali bez podzielników wynika ze zużycia zarejestrowanego podzielnikami. Narracja taka była wielokrotnie powielana, np. w opiniach tworzonych przez przedstawiciela stowarzyszenia, sporządzanych na zlecenie Sądu Rejonowego w Myśliborzu:

„...Opłata od lokali jest proporcjonalna do zarejestrowanego zużycia ciepła..."

„..koszty zmienne dzieli się według zarejestrowanego zużycia ciepła w lokalach...”

„...Można co najwyżej stwierdzić, że proporcja 500% przyjęta w Regulaminie nie budzi większych wątpliwości wobec wyników wielokrotnych analiz w budynkach i naturalnie występującej proporcji do 700% (ale zdarza się i więcej)…”

Na podstawie twierdzeń przedstawiciela stowarzyszenia o rzekomych wysokich zużyciach ciepła zarejestrowanych podzielnikami i uzasadniania tym prawa do naliczania 5-krotności dla lokali bez podzielników, SR w Myśliborzu wydał szereg wyroków rażąco krzywdzących pozywanych przez spółdzielnię o zapłatę 5-krotności kosztu ogrzewania lokalu.

W sposób szczególnie rozbójniczy został potraktowany pan Franciszek, od którego myśliborski sąd wyrokiem I C 690/13 zasądził ponad 50 tys. złotych z tytułu 5-krotności. W konsekwencji 78-latek musiał pokrywać koszty ogrzewania innych lokali w rozliczanym bloku.

W orzeczeniu I C 690/13 sędzia m.in. napisał:

...Opłata od lokali jest proporcjonalna do zarejestrowanego zużycia ciepła..."

"...System opomiarowania i rozliczania ciepła w bloku zamieszkałym przez pozwanych jest prawidłowy pod względem technicznym, zapewnia prawidłowe rozliczanie ciepła odpowiadające jego indywidualnemu zużyciu. Dowód: Dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu ciepłownictwa..."

"...Sąd jeszcze raz podkreśla, że wyniki wskazanych postępowań sądowych, jak i opinia ......,,, nie pozwalają przyjąć innego stanowiska jak to, że wskazany sposób jest prawidłowy i zgodny z przepisami prawa energetycznego...."

"....Koszty zmienne dla lokali nieopomiarowanych ustalone są w wysokości 500% średniego kosztu zmiennego brutto ogrzewania 1 m2 pomnożonego przez jego powierzchnię. Koszt ten wynika z analizy faktycznych kosztów ogrzewania w wybranych lokalach obliczonych przez firmę rozliczeniową w oparciu o podzielniki kosztów. Maksymalny stwierdzony koszt zmienny ogrzania 1 m lokalu wynosi 649% średniego kosztu zmiennego...."

"Stanowisko" prezesów i stowarzyszenia zostało przekazane dla prokuratury i RPO jako uzupełnienie zebranego materiału dowodowego.

Pojawia się promyk nadziei, że prokuratura wreszcie przestanie ignorować zgłaszane przez pokrzywdzonych dowody i oszukani doczekają się sprawiedliwości.

 

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.