Rzecznik Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej poinformował 78-letniego p. Franciszka, że skierował do Sądu Dyscyplinarnego wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie adwokata, który według 78-latka nie zawiadomił go o sądowym wezwaniu do wniesienia opłaty za apelację.

Nieopłacenie przez p. Franciszka apelacji wniesionej do Sądu Okręgowego w Szczecinie spowodowało uprawomocnienie się wyroku Sądu Rejonowego w Myśliborzu, nakazującego mu zapłatę za ogrzewanie spółdzielczego mieszkania ponad 50 tys. złotych z tytułu naliczania przez spółdzielnię 5-krotności podzielnikowego kosztu ogrzewania. W efekcie oszukany, płacąc wielokrotność opłaty przypadającej na jego lokal, musiał przymusowo w każdym sezonie grzewczym częściowo pokrywać koszty c.o. dla innych lokali w bloku.

Szczecińska prokuratura zajmująca się wyjaśnieniem okoliczności doręczania korespondencji w postępowaniu sprawdzającym ustaliła, że adwokat wysłał do p. Franciszka pocztą elektroniczną plik z kopią z pisma z sądu. Jednak 78-latek mający potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności ograniczone zdolności do samodzielnego działania i posługiwania się komputerem, nie odczytał treści załącznika w przesłanej wiadomości.

Jak należy przypuszczać adwokatura prawdopodobnie zechce oceniać czy doręczenie korespondencji w taki sposób było wystarczające w przypadku osoby chorej i w podeszłym wieku i czy adwokat należycie wykonał ciążący na nim obowiązek.

W bulwersującej sprawie 78-latka toczą się dwa postępowania prokuratorskie w związku z poświadczaniem nieprawdy w opiniach biegłego (twierdzenia, że podzielniki rzekomo mierzą zużycie ciepła i ich wskazania odpowiadają zużyciu) oraz umyślnym doprowadzaniem do błędnego podziału kosztów c.o. na poszczególne lokale w bloku i bezprawnym narzucaniem pokrzywdzonym opłat niemających związku z rzeczywistymi kosztami ogrzewania lokali.

Mimo licznych wniosków kierowanych od 2021 roku do Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o pilne działanie w sprawie schorowanego i nękanego przez spółdzielnię p. Franciszka oraz innych oszukanych procederem, jak dotąd ani prokuratura ani RPO, nie podjęły kroków w kierunku powstrzymania bezprawnego naliczania 5-krotności opłaty, ani nie udzieliły bezpośredniej pomocy ofiarom procederu.

 

 

 

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.