07
Cz, Gru

Zażalenie na odmowę śledztwa w sprawie działalności grupy 105

Działając w ważnym interesie społecznym publikujemy informację dotyczącą postępowania karnego w sprawie podejrzenia przekraczania uprawnień i działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów odmówiła prowadzenia śledztwa w sprawie okoliczności atakowania Polaków za krytyczne wypowiedzi o Żydach i jednoczesnego odmawiania prowadzenia postępowań w przypadkach żydowskiej mowy nienawiści: znieważania, obrazy uczuć religijnych, nawoływania do nienawiści przeciwko chrześcijanom i Polakom odwołującym się do tradycji patriotycznych.

Jak dotąd udało się jedynie ustalić jak grupa 105 prokuratorów jest zorganizowana na poziomie prokuratur rejonowych (więcej informacji). Wciąż nie wiadomo, kto zarządza grupą na szczeblu Prokuratury Krajowej i skąd płyną wytyczne na temat zasad penalizacji wypowiedzi Polaków na temat Żydów oraz z jakich przyczyn prokuratura odmawia ścigania Żydów szerzących mowę nienawiści i destabilizujących polskie społeczeństwo zorganizowanymi kampaniami nienawiści ukierunkowanymi m.in. na bezpardonową walkę z Kościołem i inspirującymi głębokie i trwałe podziały społeczne zagrażające interesom państwa polskiego.

W zażaleniu skierowanym do warszawskiego sądu wskazano szereg okoliczności wymagających zbadania, o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia interesu i bezpieczeństwa Polski:

- zweryfikowanie czy rzeczywiście – jak zasugerowano w odmowie wszczęcia śledztwa – zarządzanie pracą grupy 105 prokuratorów zwalczających mowę nienawiści odbywa się z pominięciem Prokuratury Krajowej;

- ujawnienie imiennej listy prokuratorów należących do ww. grupy 105, z podaniem jednostek, w których pracują;

- zbadanie (i zabezpieczenie dowodowe) czy osoby/organizacje żydowskie przekazały prokuraturze wytyczne określające zasady rozpoznawania i penalizacji wypowiedzi Polaków na temat Żydów;

- ustalenie tożsamości osób zarządzających pracą grupy 105 prokuratorów i realizujących wytyczne zewnętrznych podmiotów w zakresie zwalczania krytycznych dla Żydów wypowiedzi w internecie;

- zabezpieczenie i dołączenie do akt postępowania przygotowawczego wszystkich okólników, zarządzeń, poleceń służbowych wytworzonych w Prokuraturze Generalnej/Krajowej (lub poza prokuraturą), a wydanych w okresie „współpracy”, podległej grupie 105 „wyspecjalizowanych” prokuratorów;

- zbadanie czy sporządzane przez 105 zadaniowych prokuratorów treści aktów oskarżenia podlegały weryfikacji lub zatwierdzaniu przez osoby/organizacje spoza prokuratury, reprezentujące środowiska żydowskie;

- zbadanie czy grupa 105 prokuratorów sporządzała raporty na temat zakresu tematycznego i liczby skierowanych do sądu aktów oskarżenia i komu je przekazywała; czy raporty otrzymywały osoby/organizacje żydowskie;

- ustalenie czy grupa 105 prokuratorów otrzymywała/otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zwalczania krytycznych wypowiedzi o Żydach i na jakich zasadach jest ono wypłacane; czy wysokość wynagrodzenia zależy od liczby aktów oskarżenia;

- zabezpieczenie i dołączenie do akt postępowania wszystkich dokumentów dotyczących przyjętych wewnętrznych uzgodnień z organizacjami żydowskimi w zakresie metod walki i zasad penalizacji wypowiedzi Polaków o Żydach;

- prowadzenie postępowania karnego o przestępstwo z art. 129 kk (działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na instrumentalnym wykorzystaniu polskiej prokuratury do realizacji żydowskich celów polityczno-propagandowych) i art. 231 kk (przekroczenia uprawnień polegającego na nakazywaniu podległym prokuratorom instrumentalnego stosowania kodeksu karnego i oskarżania za niepopełnione w rzeczywistości przestępstwa, ze skutkiem ograniczania wolności słowa dla Polaków i jednoczesnego zapewnienia bezkarności żydowskim grupom atakującym, znieważającym i zniesławiającym Polaków;

- przeprowadzenie postępowania dowodowego i skierowanie aktu oskarżenia na podstawie art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z nieudostępnieniem danych podlegających ustawowemu udostępnieniu.

 

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.