W związku z eskalacją języka nienawiści w przestrzeni publicznej proponujemy białostockiej Gazecie Wyborczej cykl publikacji o Talmudzie.

By zrozumieć szokujące działania wobec Polaków, m.in. wypowiedzi Jana Hartmana, wpływowego członka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, koniecznością staje się odkrycie dla opinii publicznej zasad zawartych w Talmudzie, będącym dla Żydów wykładnią postępowania w życiu codziennym i relacjach z innymi narodami.

Liczymy, że ujawnienie prawdy o treści kluczowej "wykonawczej" księgi judaizmu zapoczątkuje przełomowe zmiany społeczne oraz zainspiruje do nowego spojrzenia na stosunki polsko-żydowskie w wymiarze politycznym. Uczuli też polskich polityków do bardziej odpowiedzialnych decyzji w interesie polskiej racji stanu.

Poniżej kopia listu wysłanego do p. redaktora Macieja Chołodowskiego z białostockiej GW.

 

Białystok, 11 kwietnia 2023 r.


Stanisław Bartnik
SlonecznyStok.pl
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok


Pan Maciej Chołodowski
Gazeta Wyborcza
w Białymstoku


Szanowny Panie Redaktorze,

z uwagą przeczytałem Pana artykuł z 3 kwietnia 2023 r. o rozpoczynającym się w Białymstoku procesie działacza Ruchu Narodowego:
https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29628689,rusza-proces-znanego-bialostockiego-dzialacza-ruchu-narodowego.html

Cieszymy się, że Gazeta Wyborcza dostrzega problem radykalizacji debaty publicznej i coraz ostrzejszego języka zalewającego media społecznościowe, raniącego godność i uczucia Polaków.

Państwa czujność, zaangażowanie i niewątpliwe ogromne doświadczenie w piętnowaniu postaw i wypowiedzi zagrażających relacjom polsko-żydowskim, zwłaszcza tu, w wielokulturowym Białymstoku, jest w naszej ocenie znakomitą okazją do uczynienia przełomowego kroku w pogłębianiu relacji między Żydami a Polakami i budowaniu pokojowego współistnienia opartego na braterstwie i miłości bliźniego.

Nasi czytelnicy pragną lepiej zrozumieć żydowską duszę Narodu Wybranego. Chcą poznać od "starszych braci" receptę na szczęśliwsze życie i zgłębić odwieczną umiejętność budowania więzi w lokalnych społecznościach.

Wielu jest przekonanych, że dumny naród żydowski niezwykłą siłę i mądrość czerpie m.in. z Tory i Talmudu dostarczającego na co dzień praktycznej wykładni w jaki sposób Żydzi, egzystujący w diasporze, mają zachowywać się i postępować w relacjach międzyludzkich, w szczególności w obcowaniu z innymi narodami. Niestety Polakom wciąż brakuje dostatecznej wiedzy o Talmudzie, co niejednokrotnie rodzi nieporozumienia i obawy w kwestii prawdziwych intencji "starszych braci". https://slonecznystok.pl/polityka/kraj/apel-do-jana-hartmana-zydowskiego-profesora-uj.html

W związku z powyższym oraz mając na względzie Państwa niekwestionowany autorytet w najlepszym rozumieniu ducha judaizmu i Talmudu serdecznie zapraszamy do zainicjowania cyklu publicystycznego przybliżającego nam, "młodszym braciom", tajniki Talmudu jako moralnego przewodnika i drogowskazu na każdy dzień.

Odkrycie tajemnic Talmudu i wypływającej z niego, ubogaconej przez wieki tradycji myśli społeczno-politycznej, z pewnością pomoże nie-Żydom, a zwłaszcza chrześcijanom zgłębić istotę prawdziwego ducha Narodu Wybranego, by zarówno Żydzi jak i Polacy wreszcie przełamali wzajemne obawy i animozje, a odrodzona Rzeczpospolita mogła dynamicznie się rozwijać w oparciu o dobro i miłość.

Oceniamy, że kompleksowe omówienie kluczowych zagadnień talmudycznego drogowskazu jest szczególnie potrzebne w obecnych niezwykle trudnych czasach i z pewnością stanie się bezprecedensowym przełomem i zupełnie nową, nieznaną dotąd jakością zwłaszcza dla wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego.

Licząc na Pana wyczucie rangi tematu proponujemy omówienie następujących zagadnień:

- judaizm a chrześcijaństwo w nauce Talmudu;

- Jezus Chrystus i Matka Boża w talmudycznej interpretacji drogi do zbawienia;

- Żyd a inne narodowości - wykładnia na co dzień;

- nie-Żyd w nauce Talmudu;

- Żyd i chrześcijanin w życiu gospodarczym - zalecenia Talmudu;

- Żyd w instytucjach wymiaru sprawiedliwości;

- etyka Talmudu w aspekcie relacji z innymi nacjami;

- prawo własności w świetle Talmudu;

- definicja i rola prawdy w kulturze żydowskiej;

- realizacja nakazów Talmudu w życiu codziennym;

- przykłady czarnych kart w historii narodu żydowskiego i ich wpływu na Talmud.


Z poważaniem,

Stanisław Bartnik
redaktor

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.