07
Pt, Paź

Oświadczenie OSU Białystok ws. nowelizacji ustawy

 

OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE UWŁASZCZENIOWE W GMINIE BIAŁYSTOK

Ul. Fabryczna 18/1, 15-483 Białystok; tel. 85 7320-258; kom. 501-514-055

 

Białystok, dnia 03 sierpnia 2017 r.

 

 

OŚWIADCZENIE
 

W związku z przyjętym przez Sejm w dniu 20.07.2017r. "Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych" spółdzielcy skupieniu w ogólnopolskim ruchu reformatorskim, popierają obrany kierunek zmian spółdzielczości w wydaniu polskim.

Należy podkreślić, iż 3,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych, w której zamieszkuje ok. 14 mln Polaków, są ostatnim bastionem nomenklatury post PRL-u, gdzie dawny aparat partyjny zajmuje kluczowe i kierownicze stanowiska. To właśnie członkowie zarządów, prezesi SM odpowiedzialni są za naliczanie nierynkowych czynszów, kominowych dopłat, dramatyczne eksmisje rodzin (największa ilość osób w Polsce jest właśnie eksmitowanych z zasobów spółdzielni mieszkaniowych), szerzenie się patologii społecznej, a także drastycznie pogarszający się stan techniczny infrastruktury zasobów mieszkaniowych w spółdzielniach.

Poniżej prezentujemy Państwu najistotniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, a miejmy nadzieję, że podniosą także jakość zarządzania spółdzielniami, co wpłynie na poprawę bytu jej mieszkańców.

- nowela upraszcza tryb wydzielania się wspólnot mieszkaniowych poprzez wprowadzenia zasady rozliczenia funduszu remontowego w przeciągu 12 miesięcy dla właścicieli nieruchomości, w której powstała wspólnota,

- członkostwo w spółdzielni związane z prawem do lokalu lub umową o jego budowę,

- likwidacja obowiązku składania deklaracji członkowskiej oraz wpłaty wpisowego,

- członkami automatycznie małżonkowie jeśli występuje współwłasność,

- po ustaniu małżeństwa małżonkowie zgłaszają spółdzielni komu przypadło prawo do lokalu,

- członkami osoby, które kupiły na rynku wtórnym własnościowe prawo do lokalu,

- członkami mogą być najemcy przejętych przez SM mieszkań zakładowych,

- osoby bliskie osobom, którym wygasło spółdzielcze prawo zyskują możliwość ubiegania się o członkostwo poprzez złożenie pisemnej deklaracji o gotowości podpisania z SM umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa,

- w dniu wejścia w życie nowelizacji, wygasną członkostwa tzw. członków oczekujących - osób które nigdy nie posiadały żadnych praw majątkowych w spółdzielni (praw do lokali, garaży) a mimo to uczestniczyły w WZ i głosowały zgodnie z wolą zarządów,

- po ustaniu członkostwa właściciel lokalu jest współwłaścicielem środków zgromadzonych w funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej udziałowi we współwłasności nieruchomości (przepis stosowany też do osób, które nie były członkami SM),

- uniemożliwienie spółdzielni wygaszania lokatorskiego prawa do lokalu - wymaganie postępowanie sądowe,

- każdy kto utracił prawo lokatorskie lub własnościowe po nowelizacji ustawy będzie mógł wnieść o przywrócenie prawa jeśli spłaci zadłużenie i jeżeli prawa do jego lokalu nie uzyskała inna osoba,

- nabycie mieszkania zakładowego - nowela zobowiązuje najemcę do wpłaty do spółdzielni wkładu budowlanego w kwocie nie większej niż 5% ceny rynkowej lokalu,

- nowela rozszerza uprawnienia kontrolne dla ministra budownictwa - daje prawo żądania i kontroli dokumentów,

- w umowie o budowę spółdzielnia zyskuje prawo określenia terminu wykupu lokalu,

- nowela wprowadza zasady rozliczenia funduszu remontowego dla właścicieli w nieruchomości, w której powstała wspólnota,

- udział w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika (jeden pełnomocnik dla jednego członka),

- uchwały walnego zgromadzenia będą podjęte, jeżeli opowie się za nimi wymagana w ustawie lub statucie liczba członków biorących udział w głosowaniu,

- osoby, które pełnią funkcje w spółdzielniach mieszkaniowych, nie będą mogły być lustratorami (kontrolować SM),

- rozliczenie kosztów budowy lokali w terminie 3 miesięcy od oddania budynku do użytkowania, po upływie 3 miesięcy roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa,

- spółdzielnia przenosi własność lokalu w terminie 2 miesięcy od wybudowania.

Wszystkim zainteresowanym i potrzebującym mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe udziela bezpłatnych porad prawnych w każdą sobotę w godz. 10.00 – 14.00, biuro Europosła Marka JURKA przy ul. Warszawskiej 46A w Białymstoku.

Wypełniamy wnioski o rozłożenie zaległości na raty, reklamacje za opłaty c.o., pisma i druki sądowe, itp.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w najbliższych miesiącach zorganizujemy w Białymstoku otwarte seminarium z udziałem Senator RP Lidii Staroń, która była autorem poprawek do rządowego projektu ustawy. Seminarium będzie połączone z debatą i oprócz szczegółowego omówienia poszczególnych zmian, swoje uwagi przedstawią mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, aby kolejna planowana reforma prawa spółdzielczego, w pełni uwzględniała oraz zaspokajała społeczne potrzeby gruntownej zmiany w tej niezwykle ważnej, a dla większości najważniejszej dziedzinie życia.

 

Zarząd Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego

 

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.