12 stycznia 2021 r. zapytaliśmy prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o procedowanie skargi w sprawie usunięcia z akt postępowania apelacyjnego załącznika do opinii biegłego zawierającego stanowisko, że regulamin spółdzielni jest sprzeczny z prawem.

12 lutego 2021 r. prezes sądu lakonicznie poinformował o przekazaniu pisma do Sądu Okręgowego w Białymstoku (tego, w którym doszło do usunięcia dokumentu) oraz odmówił informacji o sposobie rozpatrzenia skargi twierdząc, że dane te "nie stanowią informacji publicznej".

Zgodnie z kodeksem karnym usunięcie dokumentu - w tym przypadku z akt sądowych - o kluczowym znaczeniu dla rozstrzygnięcia apelacji pozwanych, należy bezspornie kwalifikować jako czyn z art. 276 kk - co ważne, ścigany z urzędu.

W związku z powyższym w naszej ocenie osoby odpowiedzialne za rozpatrzenie skargi w rozumieniu art. 231 kk były zobowiązane do podjęcia czynności wyjaśniających wewnątrz struktury sądu oraz zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - obowiązek wynikający z art. 304 kpk.

Odmowa udzielenia informacji nasuwa przypuszczenie, że prawdopodobnie nie dopełniono obowiązków w tym zakresie. By to ustalić skierujemy zawiadomienie do prokuratury o postępowanie sprawdzające.

 

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.