20
Pn, Sie

vii ga 17 06 krsZaskakujące wydarzenie miało miejsce w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w sprawie o ujawnienie umowy o pracę prezesa SM Słoneczny Stok, Jerzego Cywoniuka. Sąd Okręgowy niespodziewanie zmienił na niekorzyść orzeczenie Sądu Rejonowego przyznające Stanisławowi Bartnikowi dostęp do umowy zawartej z prezesem spółdzielni. Wcześniej ten sam Sąd Okręgowy w sprawie o identycznym charakterze wydał całkowicie odmienny wyrok (skany poniżej), twierdząc m.in., że każda osoba w rozumieniu art. 18 u.p.s. jest osobą trzecią w odniesieniu do spółdzielni jako osoby prawnej. Tymczasem w orzeczeniu z 21 maja 2012 r. (sygn. akt VII Ga 49/12) sąd niespodziewanie doszedł do wniosku, że prezes członek spółdzielni nie jest w relacji do spółdzielni osobą trzecią, więc udostępnienie umowy nie przysługuje. Co ciekawe wnioskodawcą był również członek spółdzielni - jak należy rozumieć - w tej sytuacji w ocenie sądu osoba trzecia, skoro odmówiono mu wglądu w umowę. W opinii sądu nie ma równości w prawach członkowskich między członkiem prezesem spółdzielni, a członkiem spółdzielni. Sytuacja ta wywołuje poważne wątpliwości, ponieważ brakuje racjonalnych argumentów uzasadniających wydanie sprzecznych, wykluczających się wyroków w sprawach dotyczących takiego samego żądania - udostępnienia umowy o pracę z członkiem zarządu. Niespodziewanie okazało się, że członek spółdzielni prezes może mieć wgląd do wszystkich dokumentów, a zwykły członek spółdzielni, choć tak samo jest udziałowcem SM, jest pozbawiony takiego prawa.

Sad_Apelacyjny_wwaW ocenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, spółdzielnia mieszkaniowa nie może domagać się odszkodowania za uwłaszczenie lokali. Pozew za "bezmarżowe" uwłaszczenie skierował zarząd SM Słoneczny Stok domagając się wielomilionowego odszkodowania w związku z zakwestionowaniem przez Trybunał Konstytucyjny przepisu zakazującego zarabiania na przeniesieniu własności - możliwość uwłaszczenia bez dodatkowych opłat, po spłacie kosztów budowy.

temida bialostocka
Na 21 maja 2012 r. (godz. 9.00, sala I) Sąd Okręgowy w Białymstoku wyznaczył termin rozprawy apelacyjnej w sprawie o udostępnienie umów podpisanych przez spółdzielnię Słoneczny Stok z osobami trzecimi. Przedmiotem postępowania jest m.in. umowa zawarta z prezesem spółdzielni Jerzym Cywoniukiem, umowa z żoną wiceprezydenta Białegostoku oraz umowa z firmą prawniczą Smoktunowicz & Falandysz.

Więcej artykułów…