20
Pn, Sie

Naczelny Sąd Administracyjny podjął bardzo ważną uchwałę chroniącą prawa właścicieli w spółdzielczych nieruchomościach. W ocenie sądu własność jest chroniona konstytucyjnie i uprawnienia właściciela lokalu w państwie prawa muszą być respektowane nawet przez spółdzielnie mieszkaniowe. Oznacza to, że spółdzielnia musi uzyskać zgodę właścicieli lokali w przypadku realizacji czynności przekraczających tzw. zwykły zarząd. Samodzielnie może dysponować nieruchomością jedynie w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej.

temida-bialostockaSąd Okręgowy - jak podejrzewałem - nie uwzględnił powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej spółdzielni Słoneczny Stok w związku z jej sprzecznością z prawem (m.in. nierozliczanie przychodów i kosztów nieruchomościami, ujednolicenie stawek ryczałtu w całej spółdzielni niezależnie od kosztów występujących w poszczególnych budynkach, naliczenie wyższych opłat niezwiązanych z faktycznie ponoszonymi kosztami, zniesienie opłat niektórym członkom a podwyższenie pozostałym, naliczanie opłaty za odbiór odpadów od m2 powierzchni zamiast od osoby).

W związku z ogromnym zainteresowaniem tematem rozliczania ogrzewania w postkomunistycznej spółdzielczości mieszkaniowej, publikujemy wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, dotyczący zaskarżenia uchwał rady nadzorczej spółdzielni w zakresie rozliczania kosztów c.o.

Więcej artykułów…