Rysuje się szansa, że sprawa reformy postkomunistycznej spółdzielczości mieszkaniowej pojawi się w kampanii wyborczej.

Poseł Borys Budka, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące zakresu reformy poinformował, że w ramach klubu KO trwają prace koncepcyjne dotyczące ewentualnych zmian w ustawach spółdzielczych.

Jednocześnie uchylił się od udzielenia skonkretyzowanych odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy zrzeszeni w spółdzielniach mieszkaniowych powinni uzyskać prawo do demokratycznego wyboru prezesa zarządu i członków rady nadzorczej spółdzielni? TAK/NIE

2. Czy wybory w spółdzielniach powinny otrzymać ochronę przed przestępstwami przeciwko wyborom analogicznie jak wybory samorządowe i parlamentarne? TAK/NIE

3. Czy wybory w spółdzielniach powyżej 500 członków powinny odbywać się w trybie ustawy Kodeks wyborczy z organizacją, np. razem z wyborami samorządowymi? TAK/NIE

4. Czy procedury podziału spółdzielni i możliwości zmiany zarządcy powinny zostać ułatwione na poziomie ustawowym? TAK/NIE

5. Czy należy przywrócić kontrolny nadzór nad spółdzielniami mieszkaniowymi Najwyższej Izbie Kontroli? TAK/NIE

6. Czy należy wprowadzić do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze zapisy o odpowiedzialności karnej i finansowej dla członków zarządów i rad nadzorczych za naruszanie przepisów spółdzielczych, niegospodarność oraz działanie na szkodę zrzeszonych?
TAK/NIE

7. Czy wybór dostawców towarów i usług oraz wykonawców robót remontowo-budowlanych powinien odbywać się w trybie przetargowym, a wybrane oferty publikowane na stronie internetowej spółdzielni do wglądu dla zrzeszonych? TAK/NIE

W związku z powyższym zachęcamy spółdzielców do kontaktowania z posłami PO i referowania patologii występujących w postkomunistycznej spółdzielczości.

Adres biura Borysa Budki: https://borysbudka.pl/kontakt/

 

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.