19
Śr, Sty

Zdaniem białostockiego sądu opłata za ciepłą wodę może być uzależniania od powierzchni lokali. Interweniujemy!

Do takiego wniosku doszła sędzia rozpatrująca zażalenie mieszkańców spółdzielni BSM na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Mieszkańcy spółdzielni skarżyli się m.in. na pozustawowe rozliczenie kosztów ciepłej wody poprzez częściowe uzależnianie wysokości opłaty od powierzchni rozliczanych lokali.

W narzuconym systemie rozliczeń użytkownicy lokali o większej powierzchni muszą zapłacić za ciepłą wodę proporcjonalnie więcej, niż np. posiadacze kawalerek. Rozliczenie metrażowe preferuje lokale mniejsze (płacą mniej za ciepłą wodę) kosztem użytkowników większych mieszkań, którzy oprócz obowiązku zapłaty za ciepłą wodę w swoich lokalach są zmuszani do częściowego pokrywania kosztu podgrzewu i zużycia przypadającego na małe lokale.

Mimo to sędzia w wydanym postanowieniu nieuwzględniającym zażalenia napisała m.in.:

"...Wskazać należy, iż jak wynika z przeprowadzonych czynności sprawdzających są one zgodne z art. 45a pkt 8-10 ustawy prawo energetyczne, których analiza została dokonana przed podjęciem decyzji o wszczęciu lub też odmowie prowadzenia postępowania. Analiza pisma – odpowiedzi udzielonej przez BSM w Białymstoku – w oparciu o analizę ustawy prawo energetyczne wskazuje, że zarzuty podnoszone przez skarżącego w zakresie sposobu naliczania opłat za ogrzewanie, ciepłą wodę czy też zimną wodę oraz powierzchni zostały naliczone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami..."

W rzeczywistości art. 45a prawa energetycznego nie dopuszcza rozliczenia kosztów ciepłej wody w oparciu o metraż lokali. Jedynymi dozwolonymi ustawą metodami jest naliczanie opłaty na podstawie wskazań wodomierzy, ewentualnie w przeliczeniu na liczbę domowników.

Poniżej brzmienie przepisu:

art. 45a
ust. 8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:

1)
ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:
a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
− wskazania ciepłomierzy,
− wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych,
− powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;
 

2) przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w budynku wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące:
a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.

W związku z powyższym w naszej ocenie nie mają podstaw twierdzenia jakoby zgodne z prawem było uzależnianie wysokości opłaty za ciepłą wodę od powierzchni użytkowej lokalu. Dodatkowo w postanowieniu zawarto informacje o rzekomej analizie dokumentów i analizie art. 45a.

Powyższe okoliczności uzasadniają wniosek do KRS o postępowanie wyjaśniające w sprawie postanowienia III Kp 1858/19.

Co ciekawe prokuratura Rejonowa Białystok - Południe niespodziewanie zablokowała dostęp do akt zawierających ponad 130 zawiadomień mieszkańców BSM, dotyczących sposobu rozliczenia ciepłej wody. ZOBACZ >>

Poniżej kopia kontrowersyjnego postanowienia III Kp 1858/19.

 

 

Pin It

Komentarze   

0 #2 Zbychu 2019-11-01 20:28
Koń (sędzia) jaki jest każdy może przeczytać - nie potrafi odróżnić jak się rozlicza koszty ogrzewania a koszty ciepłej wody to tak jakby nie odróżnił barana od osła a efekt elity (najlepiej wykształconych ludzi) jest bardzo widoczny - jakie elity takie wyroki.
Cytować
0 #1 Bożena 2019-10-30 20:45
Sąd Rejonowy w Białymstoku nie czyta niestety ustaw, a nawet jeśli czyta, to i tak wszystkie regulaminy BSM są zgodne z ustawą prawo energetyczne. Taka konstytucja Sądu Rejonowego stworzona dla BSM.
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.