07
Cz, Gru

Prokuratura zajmie się sprawą odmowy udostępnienia listy wyroków

Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu nie udzielił odpowiedzi na wniosek o udostępnienie wykazu spraw z udziałem biegłego ze stowarzyszenia.

1 grudnia 2022 r. do prezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu zostało wysłane pocztą elektroniczną wezwanie do udostępnienia listy postępowań o zapłatę za ogrzewanie, prowadzonych z udziałem biegłego sądowego ze stowarzyszenia działającego na rzecz firm sprzedających spółdzielniom tzw. podzielniki kosztów.

Żądana informacja miała obejmować podanie: sygnatury sprawy, nazwiska sędziego, nazwy powoda, nazwy pozwanego oraz określenie sposobu rozstrzygnięcia (uwzględnienie lub oddalenie powództwa). 

Żądanie miało na celu ustalenie liczby wyroków wydanych na korzyść spółdzielni na podstawie opinii tworzonych przez biegłego ze stowarzyszenia, który m.in. opiniował w sprawie p. Franciszka, od którego SR w Myśliborzu zasądził ponad 50 tys. zł w ramach narzuconego regulaminem obowiązku pokrywania kosztów ogrzewania innych lokali przez lokale nieposiadające podzielników. Biegły stowarzyszenia twierdził, m.in. że podzielniki kosztów mierzą zużycie ciepła, że rejestracja podzielnikami odpowiada rzeczywistemu zużyciu ciepła w lokalu.

Dodatkowo prezes sądu został poinformowany (choć ustawa nie przewiduje takiego obowiązku dla wnioskodawcy), że pytanie o wykaz postępowań wiąże się ze zgłaszanymi przez pokrzywdzonych zarzutami o możliwości popełnienia przestępstw poświadczenia nieprawdy i przekroczenia uprawnień w związku z wydawaniem wyroków sprzecznych z prawem materialnym i procesowym.

W toku gromadzenia dowodów od pokrzywdzonych dodatkowo okazało się, że inni niezależni biegli występujący w sprawach prowadzonych w SR w Myśliborzu oficjalnie zgłaszali prowadzącym rozprawy myśliborskim sędziom, że biegły stowarzyszenia działa na rzecz sprzedawców podzielników. Mimo pisemnych zgłoszeń, a także rażącej sprzeczności twierdzeń biegłego stowarzyszenia z powszechnie dostępną wiedzą nt. podzielników, utrwalonym orzecznictwem a przede wszystkim dowodami w sprawach, przeczącymi jego twierdzeniom, sędziowie SR w Myśliborzu nadal wybierali do wyrokowania jego opinie jako wiążące.

Wobec umyślnego nieudostępnienia listy orzeczeń zostało skierowane zawiadomienie na podstawie art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

 

 

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.