To historia jak z sensacyjnego filmu. Jeśli jest prawdziwa to Polacy w sposób suwerenny nie decydują o zarządzaniu państwem.

Według napływających informacji już za rządów Donalda Tuska miano podjąć współpracę z grupą organizacji żydowskich działających na terenie Polski (prawdopodobnie również z Rafałem G.) i zawrzeć porozumienie o "zwalczaniu mowy nienawiści" na zasadach - z punktu widzenia polskiej racji stanu - godzących w bezpieczeństwo i interesy państwa polskiego.

Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że zasady ścigania i represjonowania Polaków miały określić organizacje żydowskie, które zgodnie ze swoimi potrzebami formułowały kryteria rozpoznawania treści "antysemickich" oraz klasyfikowania ich jako "mowy nienawiści".

Prawdopodobnie w aparacie ścigania została stworzona nieformalna, zarządzana na najwyższym szczeblu ogólnopolska struktura, w skład której wchodziła m.in. grupa ponad 100 prokuratorów specjalizujących się w ściganiu Polaków w oparciu o kryteria określone przez organizacje żydowskie. Analizując postępowanie prokuratorów w kilku sprawach można wyciągnąć wniosek, że zadaniem tego zespołu mogło być systemowe nękanie osób, stojących na drodze realizacji interesów żydowskich (np. poprzez zwracanie uwagi opinii publicznej na skalę wpływów lobby żydowskiego na politykę, funkcjonowanie państw i życie społeczno-gospodarcze).

Na celowniku łowców "mowy nienawiści" znalazły się nawet niektóre fakty historyczne. Za "antysemicką mowę nienawiści" rzekomo może zostać uznane np. przywołanie faktu kolaboracji Żydów z Niemcami i ich współudziału w Holokauście własnego narodu, czy poruszanie tematu funkcjonowania tzw. "żydokomuny" instalującej w Polsce system totalitarny w okresie okupacji sowieckiej. Jako "antysemickie" kwalifikowane mogą być również wzmianki na temat różnych wątków z historii starożytnej, np. tych dotyczących początków chrześcijaństwa. Przypominanie o okolicznościach ukrzyżowania Chrystusa może spotkać się z zarzutem "mowy nienawiści" rzekomo polegającej na publicznym przypisywaniu Żydom odpowiedzialności za śmierć Chrystusa. Odpowiedzialnością karną zagrożone jest ponoć także cytowanie i komentowanie Biblii.

Porozumienie zainicjowane za czasów koalicji PO-PSL najprawdopodobniej zostało utrzymane po przejęciu władzy przez PiS. Wprost trudno w to uwierzyć, ale prawdopodobnie to organizacje żydowskie przygotowały dla polskiej policji i prokuratury "przewodniki", w których wyznaczyły kryteria definiujące "mowę nienawiści". Zaliczyły do niej m.in. wspomniany temat skazania na śmierć Jezusa Chrystusa czy wątek zaangażowania Żydów w budowę zbrodniczych reżimów totalitarnych. Jeżeli informacje się potwierdzą, to mamy do czynienia z niebywałym skandalem, ponieważ to nie zawodowi polscy karniści, ale organizacje realizujące w Polsce obce interesy wyznaczyły prawne standardy ścigania. O dziwo zgodził się na to nie tylko rząd PO-PSL, ale później również PiS. Dlaczego? W czyim interesie działa aparat państwa polskiego?

Szokuje i przeraża fakt, że polskie władze pod pretekstem dbania o tolerancję i prawa mniejszości w rzeczywistości mogły zgodzić się na uruchomienie w strukturach państwa mechanizmu uwiarygadniania prowadzonej poza granicami Polski oszczerczej kampanii zniesławiania Polaków w oczach światowej opinii publicznej poprzez oskarżanie o rzekomy współudział w Holokauście.

Funkcjonowanie prokuratury na zasadach narzuconych przez środowiska żydowskie dostarcza paliwa antypolskiej propagandzie. Strona żydowska w kampanii oszczerstw i dezinformacji efektywnie wykorzystuje wygenerowany w ten sposób "urobek" do ataków na Polskę. Prokuratorzy swoim działaniem tworzą potencjał sprzyjający agresji wrogich nam ośrodków i równocześnie wykazują się zastanawiającą biernością w przypadkach mowy nienawiści ze strony Żydów. Warto tu przywołać przykład Jana Hartmana, czy oszczerczych wypowiedzi Tomasza Grabowskiego i Barbary Engelking-Boni, którzy od lat całkowicie bezkarnie i cynicznie szkalują i znieważają Polaków i katolików.

Chcąc bronić dobrego imienia Polski i przeciwdziałać szkodliwym decyzjom politycznym niosącym zagrożenie dla bezpieczeństwa i suwerenności wystąpiliśmy do Prokuratury Krajowej z serią pytań dotyczących szczegółów rzekomej współpracy z żydowskimi organizacjami.

Pozyskanie informacji ma na celu ustalenie okoliczności narzucenia prawdopodobnie pozakodeksowych kryteriów oceny i penalizacji wypowiedzi Polaków nt. Żydów oraz sprawdzenie czy prokuratura została wprzęgnięta w machinę wrogiej Polsce propagandy. Czy grupy interesów wykorzystywały polskie organa ścigania do uwiarygadniania kampanii oszczerstw o rzekomych profaszystowskich nastrojach w Polsce, faszystowskich i rasistowskich bojówkach, fizycznym zagrożeniu dla Żydów itd. Inicjowanie tysięcy postępowań prokuratorskich prawdopodobnie na zasadach określonych przez organizacje przyczyniało się do wzrostu skuteczności propagandy kłamstwa i torowania drogi do coraz zuchwalszych oszczerstw (np. oskarżenia o powszechny polski współudział w Holokauście), czy np. kreowania przez propagandę rzekomego fizycznego zagrożenia dla uczestników wycieczek z Izraela.

Prosimy czytelników o upublicznienie tematu i przyłączenie się do żądania udzielenia szczegółowych wyjaśnień na temat okoliczności porozumienia i realizowania antypolskich inicjatyw.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


W związku z doniesieniami prasowymi o rzekomym powołaniu grupy prokuratorów do walki z tzw. "mową nienawiści" oraz prawdopodobnie zorganizowanych działaniach polskiej prokuratury, na zlecenie żydowskich organizacji formułujących pozakodeksowe kryteria oceny i penalizacji wypowiedzi Polaków nt. Żydów, działając na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy prawo prasowe, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy i kto (imię i nazwisko, stanowisko) w okresie rządów koalicji PO-PSL zawarł porozumienie (na szczeblu Prokuratury Generalnej/Krajowej) z działającymi w Polsce organizacjami żydowskimi w sprawie "zwalczania mowy nienawiści"? Kto był odpowiedzialny za współpracę (imię i nazwisko, stanowisko)?

2. Czy porozumienie było kontynuowane po przejęciu władzy przez PiS? Jeśli tak, to proszę o podanie kto odpowiada za współpracę z żydowskimi organizacjami (imię i nazwisko, stanowisko).

3. Proszę o udostępnienie treści umowy/porozumienia w pliku pdf.

4. Proszę o udostępnienie wykazu organizacji żydowskich będących sygnatariuszami porozumienia "o zwalczaniu mowy nienawiści".

5. Proszę o udostępnienie w plikach pdf protokołów ze wszystkich posiedzeń polsko-żydowskiej grupy zwalczania "mowy nienawiści" od zawarcia porozumienia do dnia niniejszego wniosku.

6. Czy na mocy porozumienia powołano w skali całego kraju grupę prokuratorów do ścigania "mowy nienawiści"? Proszę o udostępnienie imiennej listy prokuratorów z podziałem na poszczególne prokuratury regionalne.

7. Czy prokuratorzy z utworzonej grupy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za kierowanie na Polaków aktów oskarżenia "o mowę nienawiści"? Jeśli tak, to w jakiej wysokości w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i na jakich zasadach?

8. Czy współpraca prokuratury z żydowskimi podmiotami konsultującymi i opiniującymi penalizację "mowy nienawiści" odbywa się odpłatnie? Jeżeli tak, to jakie kwoty otrzymały poszczególne osoby i organizacje współpracujące z prokuraturą w ramach tej operacji? Proszę o dane o wypłatach z podziałem na lata – od czasu podpisania porozumienia.

9. Czy prokuratura oficjalnie współpracowała z fundacją OMZRiK, Rafałem G. i Konradem D.? Jeżeli tak, to w jakim okresie, jaki był zakres tej współpracy i ew. jakie były transfery finansowe? Proszę o dane z podziałem na lata.

10. Czy prawdą jest, że osoby/organizacje żydowskie przygotowały dla prokuratury i policji "przewodniki" dotyczące subiektywnie ustalonych, pozakodeksowych kryteriów klasyfikowania "mowy nienawiści" ze szczegółowym określeniem tematów wypowiedzi, które nakazuje się penalizować?

11. Czy prawdą jest, że w wytycznych dla organów ścigania jako przejawy antysemityzmu wskazano również przywoływanie i komentowanie faktów historycznych, takich jak np. ukrzyżowanie Chrystusa, stworzenie komunizmu, popieranie rewolucji, udział Żydów w zbrodniach stalinowskich, kolaboracja Żydów z nazistami, czy funkcjonowanie tzw. "żydokomuny" w Polsce w okresie PRL?

12. Czy przygotowane przez organizacje żydowskie "przewodniki" zawierają informacje o zapisanych w Talmudzie zasadach regulujących całokształt życia i funkcjonowania Żydów oraz traktowania nie-Żydów i chrześcijan?

13. Czy bierność polskiej prokuratury w obliczu agresywnego żydowskiego znieważania, zniesławiania i nawoływania do nienawiści wobec Polaków i chrześcijan jest konsekwencją zawartego porozumienia, czy też gwarantowanego w Polsce wolnością wyznania, prawa Żydów do praktykowania, nakazywanych przez Talmud, immanentnych cech judaizmu: rasizmu i szowinizmu?

14. Proszę o udostępnienie w plikach pdf wszystkich "przewodników" sporządzonych dla policji i prokuratury w ramach porozumienia z organizacjami żydowskimi.

15. Czy przedmiotem zainteresowania prokuratorów ww. grupy były przypadki przestępstw z nienawiści popełniane przez osoby i środowiska żydowskie i np. wypowiedzi i publicystyka prof. Jana Hartmana z Warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Rafała G. lub publikacje na stronie organizacji OMZRiK?

16. Czy prawdą jest, że w przypadku zgłaszania przez Polaków "mowy nienawiści", pochodzącej od Żydów, prokuratury odmawiają prowadzenia postępowań, np. uzasadniając swoje stanowisko twierdzeniami, że zawiadamiający jest "antysemitą", "ksenofobem" itd.?

17. Czy zawiadomienia ws. "mowy nienawiści" pochodzące od Polaków oraz od Żydów trafiają zawsze do prokuratorów z utworzonej grupy? Jakie są zasady przydzielania tego rodzaju spraw?

Odpowiedź w formie pliku pdf proszę przesłać pocztą elektroniczną.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 Poznaj historię Ruchu Narodowego na Podlasiu w okresie międzywojennym! [kup książkę]

 

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.