14
N, Sie

KOBiZE i obliczanie CO2 z aut firmowych. Czyli jak UE administracyjnie zwalcza polską przedsiębiorczość

Masz firmę? Obliczasz ilość CO2 z aut. Raportujesz do KOBiZE! Nie masz firmy? Nic nie musisz!

Jak administracyjnie zwiększa się koszty firm i odstrasza od działalności gospodarczej. Jak obniża rentowność i konkurencyjność pod pretekstem ochrony środowiska.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (USTAWA-z-27.04.2001-Prawo-ochrony-srodowiska-D20010627Lj.pdf)USTAWA-z-27.04.2001-Prawo-ochrony-srodowiska-D20010627Lj.pdf 2041 kB

Na tytułowej fotografii widać kilkanaście samochodów. Jedno z aut jest wykorzystywane w działalności gospodarczej a pozostałe użytkowane prywatnie. Wspólną cechą samochodów jest spalanie benzyny, oleju napędowego albo LPG oraz emitowanie dwutlenku węgla do atmosfery.

Prywatni użytkownicy samochodów ze zdjęcia, choć dominują liczebnie i wytwarzają znacznie więcej dwutlenku węgla, paradoksalnie nie mają z tego tytułu żadnych obowiązków ani kosztów. Całkowicie odmiennie jest za to traktowany posiadacz prowadzący działalność gospodarczą: ten – w odróżnieniu od pozostałych – musi „rozliczyć się z CO2” prowadząc skomplikowaną sprawozdawczość i ponosząc koszty.

Czego konkretnie żąda Unia rękami polskiego ustawodawcy? Prowadzący firmy muszą ewidencjonować zakupy paliwa i według specjalnych wzorów obliczać roczną emisję CO2 z użytkowanych aut. Oprócz zliczania dwutlenku węgla ciąży na nich sprawozdawczość, a także wnoszenie opłat „za korzystanie ze środowiska” – jeśli przekroczą określone progi.

Takich obowiązków, kosztów i groźby kar absolutnie nie mają użytkownicy aut nieprowadzący działalności gospodarczej. Nie muszą niczego obliczać, raportować ani wnosić opłat środowiskowych, chociaż tak samo emitują CO2 do atmosfery i tak samo korzystają ze środowiska.

Dlaczego UE tak różnicuje i dyskryminuje obywateli? Dlaczego od jednych wymaga kosztownej sprawozdawczości a od innych nie wymaga?

Odpowiedzi należy szukać w interesach politycznych i gospodarczych cwaniaków ze starej UE. Polska – jak i pozostałe kraje Europy Środkowej – ma póki co niższe koszty pracy i jednocześnie duży potencjał rozwojowy i produkcyjny. Korporacyjni lobbyści dostrzegając ten potencjał dbają aby administracyjnie nie dopuścić do rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w obszarze produkcji. W ich rozumieniu polski rynek ma pozostać miejscem niezagrożonej ekspansji i eksploatacji.

Skutecznym sposobem realizacji polityki duszenia przedsiębiorczości jest więc administracyjne ograniczenie konkurencji poprzez dowalanie różnorodnych sprawozdań i „opłat za korzystanie ze środowiska”. Proceder szczególnie uderza w producentów, gdyż radykalnie pogarsza ich pozycję w konkurowaniu z korporacjami ze starej UE produkującymi swój asortyment w Chinach – czyli bez opłaty za emisję CO2 i bez większości sprawozdań.

W przypadku mikrofirm, zarówno handlowych jak i usługowych obowiązek pseudosprawozdawczości radykalnie zmniejsza ich rentowność wskutek konieczności angażowania zewnętrznych podmiotów do sporządzania sprawozdań. Teoretycznie mikroprzedsiębiorca może sam nauczyć się sprawozdawczości – ale jak zauważył jeden z właścicieli: „gdybym przygotowywał te wszystkie sprawozdania, to nie miałbym czasu na pracę”.

Poniżej informacja o wycinku sprawozdawczości obejmującym m.in. zakup paliwa i rozliczanie dwutlenku węgla. Uwagę zwracają wysokie koszty sporządzania sprawozdań przez firmę specjalizującą się w sprawozdawczości GIOŚ-BDO.

Nazwa:

Zakres:

Sprawozdawczość należy przedłożyć do:

Termin:

Sprawozdanie z opłat za korzystanie ze środowiska

- zakup paliwa na firmę (pojazdy służbowe/dostawcze - w tym leasing)

- kotły i piece (ogrzewanie hal, produkcji, biur, sklepów itp.),

- klimatyzatory

- maszyny posiadające silniki spalinowe (np. wózki widłowe)

-klejenie, lakierowanie, malowanie, cięcie, spawanie, szlifowanie itp.

Urząd Marszałkowski

Do 31.03

Zbiorcze zestawienia o wytworzonych odpadach

Wytwarzanie odpadów innych niż komunalne np. odpady biurowe (świetlówki tonery, odpady opakowaniowe), odpady poprodukcyjny itp. Na podstawie m.in. Kart Przekazania Odpadów (KPO)

Urząd Marszałkowski

Do 15.03

Raport do KOBIZE

- zakup paliwa na firmę (pojazdy służbowe/dostawcze - w tym leasing)

- kotły i piece (ogrzewanie hal, produkcji, biur, sklepów itp.),

- klimatyzatory

- maszyny posiadające silniki spalinowe (np. wózki widłowe)

-klejenie, lakierowanie, malowanie,cięcie, spawanie, szlifowanie itp.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Do 29.02

 

UWAGA!

Obowiązek sprawozdawczy pojawia się już w chwili pojedynczego tankowania paliwa w aucie (rozliczane na firmę – w tym również leasing).

Składanie tzw. sprawozdania za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego nie zwalnia z obowiązku raportowania do KOBiZE.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem raporty powinny być złożone od roku 2013 włącznie.

Koszt przygotowania 3 gotowych do złożenia sprawozdań (przez firmę specjalizującą się w obsłudze sprawozdawczości) to około 1090 zł netto.

 

Wykaz dyrektyw UE do polskiej ustawy:

 

Dodatkowe informacje o sprawozdawczości "za korzystanie ze środowiska"

Podstawę prawną regulującą sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat za następujące rodzaje korzystania ze środowiska: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów.

Kto powinien złożyć sprawozdanie za korzystanie ze środowiska?

Sprawozdania zobowiązany jest składać przedsiębiorca, który:

✓ wprowadza gazy i pyły do powietrza (m. in.: z silników spalinowych, kotłów, procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, chowu lub hodowli drobiu),

✓ pobiera wodę podziemną i powierzchniową (dotyczy sprawozdań wyłącznie do roku 2017),

✓ wprowadza ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe do wód lub do ziemi, w tym do wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych (dotyczy sprawozdań wyłącznie do roku 2017),

✓ składuje odpady.

Kiedy i gdzie należy wnieść opłaty oraz złożyć sprawozdanie?

✓ Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy oraz przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - do dnia 31 marca następnego roku.

✓ Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego. Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok.

✓ Zaległości za lata 2011-2012 należy składać na formularzach półrocznych.

✓ Wyliczoną w zestawieniu opłatę należy wpłacić na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.

✓ Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza:

- 400 zł za półrocze dla danego rodzaju korzystania ze środowiska – w przypadku lat 2011-2012,

- 800 zł dla danego rodzaju korzystania ze środowiska, od roku 2013.

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania zestawienia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 2.

Zaległości:

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypadałby termin płatności, tj. od 2013 r.

Koszty:

Koszt przygotowania sprawozdania wynosi 300 zł netto dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).

 

 

Źródła:

mmconsulting.waw.pl

https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1455697,kobize-sprawozdanie-obowiazek-2020-sankcje.html

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.