24
Pt, Maj

KWW Spoza Sitwy: Loteria promująca produkty i usługi firm z Białegostoku i Podlasia

Białystok: wpływy z podatku dochodowego od rodzimych przedsiębiorców i obcego kapitału

Celem loterii (dalej LPPU) jest samorządowe wsparcie odbudowy i umacniania rodzimego kapitału – rolników, firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, z siedzibami na terenie województwa, przynależnych i będących płatnikami podatków do podlaskich urzędów skarbowych.

LPPU poprzez system nagród ma zachęcać klientów do nabywania towarów i usług w podmiotach płacących podatki, pożytecznych dla lokalnej społeczności.


Roczny budżet:

Kwota 600-900 tys. zł rocznie, w zależności od uzgodnionej palety i wartości nagród. W sfinansowaniu LPPU wezmą udział gminy z Podlasia (województwo ma 118 gmin), zarząd województwa oraz budżet państwa (proponowana dotacja państwowa rzędu 20 % kosztu LPPU). Wysokość partycypacji gmin proporcjonalna do ich budżetów. Roboczo do celów szacunkowych przyjęta kwota 400 zł, liczona od każdego miliona zł budżetu (przykład: gmina z dochodami 10 mln zł – partycypacja roczna 4000 zł; gmina z budżetem 100 mln zł – partycypacja 40 tys. zł).


Nagrody LPPU:

W roboczym wariancie łącznie 21 nagród losowanych comiesięcznie, w ostatnim dniu miesiąca.
Nagroda główna miesiąca – samochód osobowy o wartości do 40 tys. zł.
20 nagród pieniężnych w kwocie 1500 zł każda.
(większa liczba nagród umożliwi szersze dotarcie do zainteresowanych i lepsze zmotywowanie klientów do udziału w loterii).


Zasady loterii:

1. Operatorem LPPU będzie Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. Beneficjentami LPPU będą rolnicy i firmy (wszystkie rodzaje działalności – produkcja, handel, usługi) z siedzibami na terenie województwa, przynależne do podlaskich urzędów skarbowych – beneficjenci umieszczą logo/nalepkę loterii w sklepach i na stronach www.
3. Klientami LPPU będą osoby fizyczne i prawne z terytorium Polski, klienci ze Wschodu i UE.
4. Warunkiem wzięcia udziału w comiesięcznym losowaniu nagród będzie zarejestrowanie na stronie internetowej loterii dokonanego zakupu (podanie numeru paragonu/faktury oraz numeru NIP sprzedawcy).
5. Wyniki losowania (numery paragonów/faktur i NIP) będą publikowane na stronie internetowej operatora LPPU oraz upubliczniane przez media – regionalną telewizję i radio.


Korzyści z LPPU:

1. Umocnienie rodzimych firm płacących podatki na terenie Podlasia – lepsze perspektywy rozwoju dla produkcji, przetwórstwa itd.; zwiększenie potencjału inwestycyjnego, wyższe wynagrodzenia w firmach uczestniczących w projekcie; zahamowanie emigracji wykwalifikowanych kadr.
2. Wzrost wpływów podatkowych. Dodatkowe przychody dla gmin oraz województwa od klientów z zagranicy – w szczególności Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia.
3. Odzyskiwanie udziałów w handlu – zwłaszcza miasto Białystok.
4. Lepsza fiskalizacja transakcji handlowych – ujawnienie i wzrost dochodów z VAT w przypadku usług.
5. Popularyzacja wiedzy o znaczeniu dla budżetu samorządowego oraz państwowego zakupu towarów i usług od rodzimych firm i wpływu decyzji konsumenckich na stan finansów miast gmin.

Obecna struktura wpływów z podatku dochodowego

Rok

Podatek dochodowy Pierwszy Urząd Skarbowy

Podatek dochodowy Drugi Urząd Skarbowy

Podatek dochodowy Podlaski Urząd Skarbowy

Podatek dochodowy

obcy kapitał

2015

127 885 431,41 zł

257 372 018,58 zł

499 434 zł

16 218 619 zł

2016

138 187 382,06 zł

284 756 315,39 zł

550 158 zł

16 145 300 zł

 

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież