26
Pn, Lut

Zasiłek opiekuńczy - kiedy przysługuje?

Warunkiem przysługiwania zasiłku opiekuńczego jest zwolnienie, od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu:

- nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko (gdy ubezpieczony został o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż siedem dni przed dniem ich zamknięcia),
- decyzji właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (przysługuje również rodzicom niebędącym w formalnym związku małżeńskim, lecz pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym).

Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka. Zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, występującemu z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Za dzieci uważa się dzieci:
- własne ubezpieczonego lub jego małżonka,
- dzieci przysposobione,
- a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Zasiłek przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę.

Za jaki okres i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie


Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Nie przysługuje jednak dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym.


Bezpłatne porady: Oratorium Św. Jerzego przy kościele p.w. Św. Wojciecha, ul. Warszawska 46, Białystok, tel. 85 732 02 58.

 

 

Poniżej do pobrania formularz oświadczenia do wniosku o zasiłek opiekuńczy.

Pin It

Komentarze obsługiwane przez CComment

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.