DOPŁATY PRZYSŁUGUJĄCE PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE

Zgodnie z przyjętą uchwałą przez Radę Miasta Białystok, samotnie zamieszkujący emeryci i renciści mogą ubiegać się o dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami.
Dopłata o jaką można się ubiegać wynosi 5 zł miesięcznie.

Aby móc się ubiegać o dopłatę należy spełnić określone warunki:
1) być emerytem lub rencistą z orzeczoną stałą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej;
2) nie osiągać dochodów z innych źródeł niż emerytura lub renta;
3) prowadzić jednoosobowe gospodarstwo domowe;
4) na dzień złożenia wniosku nie posiadać zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku osób zamieszkujących w domach jednorodzinnych, należy wypełnić wniosek WD, osoby zamieszkujące w zasobach spółdzielni składają załącznik ZD. Wypełnione formularze WD i ZD wraz z niezbędnymi załącznikami składamy w:

Biurze Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami w Białymstoku ul.Kamienna 17 (budynek na rogu ul.Kamiennej i Słonimskiej) parter 15-021 Białystok
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15.30
W imieniu osób zamieszkujących w zasobach wspólnot mieszkaniowych wnioski o dopłatę składają zarządy. Osoba spełniająca wspomniane wcześniej warunki powinna przekazać taką informację do zarządu wspólnoty.

Do wniosku należy dołączyć:
- ostatni odcinek emerytury, lub
- decyzję o przyznaniu renty lub zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy
- jak również wszelkie inne dokumenty, które mogą mieć zdaniem wnioskodawcy wpływ na przyznanie prawa do dopłaty.

Po złożeniu wniosku zostanie on zweryfikowany, rozpatrzony, a na koniec zostanie wydana informacja w sprawie dopłaty. W przypadku przyznania dopłaty będzie ona przysługiwała od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Używamy cookies
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.