21
So, Kwi

Skan strony radio.bialystok.pl

Radio Białystok wyemitowało reportaż o problemie rozliczania kosztów ogrzewania w SM Słoneczny Stok.

Posłuchaj audycji >>

 

Przeczytaj ciekawy artykuł w Gazecie Prawnej nt. procesu sądowego o zapłatę za ogrzewanie:

"....Spółdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa żądać opłat za ogrzewanie na podstawie własnych, nieprecyzyjnych wyliczeń, bowiem w przypadku sporu z lokatorem o wysokość naliczonych należności, sąd nie uwzględni takich materiałów jako wystarczający dowód. Spółdzielnia powinna zatem wykazać kalkulację, która odpowiada rzeczywistemu wykorzystaniu energii przez poszczególne lokale bądź zasady naliczania w przypadku ryczałtu...." Czytaj całość >>

Ogoszenie o podwyce

W spółdzielni BSM pojawiły się ogłoszenia o marcowej podwyżce kosztów ciepła.

Tadeusz Truskolaski wbrew woli mieszkańców i interesom miasta sprzedał MPEC skazując setki tysięcy białostoczan na monopol prywatnej firmy. Wbrew zapowiedziom na efekty nie trzeba było długo czekać. Według rozpowszechnianej informacji radykalnie wzrosła opłata za tzw. moc zamówioną – aż o 7,1% oraz koszt ciepła o 2,1%.

Jest podwyżka, choć – jak wskazują specjaliści – tanieje węgiel i ropa naftowa. Mamy deflację.

Gdy finalizowano transakcję wskazywaliśmy na jej szkodliwość dla interesu społecznego. Niebezpieczeństwo powstania monopoli, nadmiernej ingerencji ekonomicznej i eksploatacji najuboższych grup ludności egzystujących w postkomunistycznych spółdzielniach.

W mojej ocenie jednym z motywów sprzedaży MPEC mógł być oprócz pewnego, stabilnego zysku wynikającego z monopolu, zamiar stopniowego rugowania ludności z osiedli spółdzielczych, by w perspektywie, np. po przeprowadzeniu upadłości zyskać udziały w nieruchomościach. Takiej perspektywie sprzyjają czynniki zewnętrzne: brak reformy spółdzielczości i wysoki nierynkowy czynsz. Bieżącym ciosem od władzy może być drożyzna kosztów ogrzewania starych bloków. Wymienione czynniki mogą potęgować ucieczkę zamożniejszej ludności powodując obniżanie wartości zasobów i pogarszanie sytuacji finansowej.

Jeżeli władza rzeczywiście kieruje się dobrem mieszkańców to trudno znaleźć racjonalne argumenty by uzasadnić sprzedaż MPEC w sytuacji, gdy infrastruktura ciepłownicza była współfinansowana przez mieszkańców i – jak pamiętamy – została nieodpłatnie przekazana dla gminy.

 

Zobacz ciekawy artykuł o sprzedaży MPEC >>

24 lutego 2016 r. złożyliśmy do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku 741 podpisów pod petycją o zobowiązanie spółdzielni do zmiany regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania.

Podpisy wciąż płyną co dowodzi ogromnej skali problemu narosłego przez lata wskutek zaniedbań i bezmyślnego rozliczania kosztów ogrzewania urągającego przepisom i zdrowemu rozsądkowi.

Czekamy na stanowisko i działanie prokuratury w zakresie modyfikacji regulaminu oraz aktywność w odniesieniu do przypadków rażąco błędnych rozliczeń.

Artykuł 7 KPC

Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.
 
 

 

III Komisariat Policji ul. Wrocawska

III Komisariat Policji (nowy budynek przy Wrocławskiej) prowadzi m.in. sprawę oszustwa internetowego (podszycie się pod przedsiębiorcę i oferowanie pracy w celu wyłudzenia danych osobowych). Funkcjonariusze skarżą się na nadmiar obowiązków.

Podobnie jest w I Komisariacie, w którym rzekomo zaledwie dwunastu funkcjonariuszy prowadzi około 200 spraw.

Realia pokazują, że białostocka policja ma niedobory wykwalifikowanych kadr i że brakuje wystarczającej liczby etatów co skutkuje nadmiernym obłożeniem zadaniami a w konsekwencji spadkiem wykrywalności. Dobrym bieżącym przykładem jest bezradność na przestępczość internetową. Postępowania dotyczące oszustw przy użyciu środków komunikacji elektronicznej to dla białostockiej policji raczej abstrakcja. Zwykły Kowalski ma małe szanse na ochronę, gdy padnie ofiarą np. oszustwa internetowego.

Wątpliwości budzi też sposób naboru kadr. Warto w tym miejscu przywołać ciekawy przykład: Obsługujemy postępowanie dotyczące oszustwa polegającego na zakupie na dowód emeryta drogiego sprzętu elektronicznego i okazuje się, że prawdopodobnie niedawny pracownik operatora sieci komórkowej, zawierający lewą umowę na koszt emeryta jest ponoć obecnie pracownikiem białostockiej policji. Policja jak na razie broni się przed udostępnieniem akt tego postępowania.

Ta ciekawa sytuacja ilustruje brak sensownej polityki rekrutacji kandydatów. Nieprzemyślany nabór raczej przypadkowych osób mści się później na jakości pracy i wynikach wykrywalności.

Dlatego po raz kolejny warto przypomnieć o konieczności likwidacji nieproduktywnej, nieużytecznej i kosztownej służby jaką jest białostocka straż miejska. Usilne trzymanie straży wydaje się niemądrym kaprysem władzy, która nie dostrzega realnych potrzeb mieszkańców.

Likwidacja tej – w mojej ocenie – zbędnej służby przyniosłaby korzyść budżetowi miasta. Część zaoszczędzonych środków można by przeznaczyć na wzmocnienie policji: utworzenie dodatkowych etatów i zatrudnienie kompetentnych funkcjonariuszy zdolnych podjąć wyzwania współczesnej przestępczości.

 

W Lubinie zlikwidowali straż miejską! Przeczytaj >>

 

Ul. Upalna 66

Mieszkańcy spółdzielni Słoneczny Stok zgłaszają zaskakujące miejsca instalacji podzielników kosztów.

Mimo że białostocki sąd wskazał na niedopuszczalność szacowania kosztów, przyjmowania wartości przybliżonych, domniemanych, orientacyjnych itp., w spółdzielni instaluje się kolejne podzielniki.

 

Zobacz przełomowy wyrok sądu >>

 

Bdne rozliczenie ogrzewania winduje czynsz

Błędny system rozliczania kosztów ogrzewania w spółdzielni Słoneczny Stok co roku skutkuje ogromnymi dopłatami za ogrzewanie i bardzo wysokim czynszem dla osób dotkniętych wadliwym rozliczeniem. Najbardziej zagrożeni są użytkownicy mieszkań na najwyższych piętrach, lokali narożnych, ale też rodziny z małymi dziećmi i chorymi, które muszą korzystać z ogrzewania.

Chcemy położyć kres niesprawiedliwości poprzez zobowiązanie spółdzielni do zmiany regulaminu. Złożyliśmy w tej sprawie wniosek do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Generalnym założeniem zmiany jest ograniczenie udziału podzielników kosztów w rozliczeniu i dzięki temu wyeliminowanie kominowych dopłat i niesprawiedliwego podziału kosztów ogrzewania.

By prokuratura dostrzegła społeczne znaczenie problemu potrzebne jest zaangażowanie mieszkańców spółdzielni. Przygotowaliśmy petycję w tej sprawie. Prosimy o poparcie:

http://www.citizengo.org/pl/signit/33011/view


Przykłady błędnego rozliczenia:

Komentarz do wniosku do prokuratury:

http://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/item/1359-czy-prokuratura-uporzadkuje-rozliczanie-kosztow-ogrzewania-w-spoldzielni.html

Sąd Najwyższy zdecydował, że spółdzielcy mają prawo do zwrotu nienależnie pobranych opłat za ogrzewanie:
http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/orzeczenia/item/1357-uchwala-sn-iii-czp-58-14-prawo-do-zwrotu-nadplaconych-oplat.html

W Bydgoszczy sąd zasądził zwrot bezprawnie pobranych opłat za ogrzewanie:
http://slonecznystok.pl/spoldzielczosc/orzeczenia/item/1358-pokrzywdzeni-blednym-rozliczaniem-kosztow-c-o-moga-dochodzic-zwrotu-nadplat.html
Szczepan Barszczewski: "Spółdzielnie mieszkaniowe oszukują ludzi na ogrzewaniu"

 

 

Poniżej plik wniosku do prokuratury w formacie pdf

 

Więcej artykułów…