24
Cz, Maj

Andrzej Cielikowski czonek SM Jaroty w Olsztynie

Działając w interesie publicznym oraz dla dobra i umocnienia praw członków olsztyńskiej spółdzielni Jaroty, publikujemy wyroki dotyczące niezgodnego z prawem naliczania opłat za udostępnianie dokumentów.

Andrzej Cieślikowski, upominający się o praworządność w SM Jaroty, nadesłał opis wieloletniej batalii z zarządem spółdzielni, zakończonej rozstrzygnięciem sądowym. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok sądu olszyńskiego i uznał za nieważną decyzjo-uchwałę prezesów SM Jaroty o naliczaniu uznaniowych opłat za udostępnienie kopii dokumentów.

Sentencja wyroku IC 80116

Działając w interesie publicznym, publikujemy pierwszy na Podlasiu wyrok w sprawie zwrotu nienależnie pobranych opłat za ogrzewanie.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim wydał nieprawomocny wyrok nakazujący spółdzielni zwrócić pokrzywdzonej kwotę będącą nadwyżką nad faktycznymi kosztami c.o.

Białostocki Sąd Apelacyjny zdecydował się utrzymać w mocy przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w sprawie regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania w spółdzielni w Hajnówce.

W pierwszej instancji ustalono nieważność regulaminu rozliczeń z uwagi na sprzeczne z artykułem 45a upe zapisy skutkujące niesprawiedliwym podziałem kosztów i pokrzywdzeniem części użytkowników lokali.

Czy można nie wpuścić pracowników spółdzielni do mieszkania i odmówić zgody na montaż podzielników ciepła? Co może zrobić spółdzielnia w takim przypadku? Jak sąd interpretuje artykuł 45a ustawy o efektywności energetycznej (ustawa prawo energetyczne)? Czy można wybrać metodę rozliczania kosztów ogrzewania mieszkania w oparciu o rzeczywiste koszty bloku przypadające na m2?

Fragment uzasadnienia

Działając w interesie publicznym prezentujemy wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy dotyczący postępowania o zwrot nienależnych opłat za ogrzewanie.

Sąd uwzględnił pozew właścicieli lokali nieopomiarowanych (bez podzielników) o zwrot nienależnych spółdzielni opłat za ogrzewanie, powstałych wskutek uznaniowego zmieniania przez spółdzielnię stopnia partycypacji w kosztach c.o. W przypadku lokali bez podzielników spółdzielnia – według ustaleń sądu – uznaniowo zmieniała wysokość tzw. ryczałtowej stawki za ogrzewanie przyjmując 3-krotność i 2,5-krotność opłaty wyliczanej z rzeczywistego kosztu ogrzewania nieruchomości.

W ocenie sądu spółdzielcy mają prawo dochodzenia zwrotu nadpłat za okres dziesięciu lat.


Poniżej do pobrania w plikach pdf: wyrok i uchwała SN.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SN-uchwaYa-III-CZP-58-14-prawo-zwrotu-nienaleznych-oplat_1.pdf)SN-uchwaYa-III-CZP-58-14-prawo-zwrotu-nienaleznych-oplat_1.pdf 409 kB
Download this file (Wyrok-I-C-1146-11-prawo-nienaleznych-oplat.pdf)Wyrok-I-C-1146-11-prawo-nienaleznych-oplat.pdf wyrok I C 1146/11 rozliczanie kosztów ogrzewania w spółdzielni1279 kB

Więcej artykułów…