18
Śr, Lip

W związku z publikacjami w Kurierze Porannym oraz wyemitowaniem w telewizji Polsat reportażu pt. "Telewizja - sposób na dłużników", dotyczącymi metod windykacji zaległości czynszowych i skali zadłużenia czynszowego mieszkańców białostockiej spółdzielni Słoneczny Stok, podaję dane liczbowe ze sprawozdania spółdzielni.

6 maja 2010 r. zmarł nagle Janusz Jackowski, wytrwały działacz społeczny,
wrażliwy na ludzką krzywdę, orędownik pracy na rzecz potrzebujących.
Stowarzyszenie Nasze Osiedle i Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe
składa wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

28 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu rady nadzorczej SM Słoneczny Stok, Stanisław Bartnik złożył szereg wniosków o obniżenie kosztów spółdzielni. Proponował m.in. organizowanie przetargów, redukcję wynagrodzeń, nowelizację statutu, itd. Niestety wszystkie wnioski zostały odrzucone.

Więcej artykułów…