15
Śr, Sie

Projekt programu reform w spółdzielni - do konsultacji społecznych

NIŻSZY CZYNSZ

Jak to zrobić?
- wprowadzenie systemu przetargowego na zakupy towarów i usług;
- likwidacja procederu zaprzyjaźnionych firm zaopatrujących spółdzielnię (firmy członków rady nadzorczej, rad osiedli, pracowników, rodzin prezesów);
- reorganizacja zatrudnienia, zwiększenie wydajności pracy;
- zmiany w systemie wynagradzania konserwatorów;
- likwidacja nieuzasadnionych wydatków: np. kominy płacowe, nagrody, sponsoring, itp.;
- likwidacja finansowania firm członków rady nadzorczej.

Korzyści:
- mniejsze zadłużenie mieszkańców;
- mniej biedy;
- mniej przestępczości;
- mniej niedożywienia dzieci;
- polepszenie warunków życia;
- mniejsze zapotrzebowanie na lokale socjalne;
- mniej eksmisji;
- zahamowanie slumsowienia osiedli.


PRAWIDŁOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

Jak to zrobić?
- nadzór nad robotami;
- prowadzenie obowiązkowej dokumentacji budowlanej;
- odbiory robót;
- umowy zabezpieczające interesy spółdzielni;
- rekrutacja dostawców i wykonawców w oparciu o kryteria merytoryczne.

Korzyści:
- mniejsze wydatki na roboty remontowo-budowlane;
- wyższa jakość prac;
- koniec ze stratami wyrządzanymi wskutek wadliwych robót;
- koniec z procesami sądowymi o odszkodowania (zarząd spółdzielni wspólnie z wykonawcami przeciwko mieszkańcom!!!).


POWSZECHNE UWŁASZCZENIE

Jak to zrobić?
- likwidacja układu "jednego notariusza";
- wykorzystanie formuł aktów notarialnych zalecanych przez ustawodawcę;
- prawo własności dla wszystkich zainteresowanych;
- aneksowanie wadliwych aktów notarialnych.

Korzyści:
- obniżenie ceny aktu notarialnego do poziomu określonego przez ustawodawcę (600-700 zł);
- prawo własności = zmniejszenie skali dewastacji;
- prawo własności = zabezpieczenie przyszłości rodzin.


OTWARCIE SPÓŁDZIELNI DLA OPERATORÓW

Jak to zrobić?
- renegocjacja umów z działającymi w spółdzielni operatorami;
- umożliwienie nieograniczonego świadczenia usług operatorom telekomunikacyjnym, internetowym i telewizji kablowych.

Korzyści:
- obniżka cen;
- wyższa jakość usług.


TAŃSZE ŚMIECI

Jak to zrobić?
- wybór ofert w drodze przetargu (na rynku pojawiły się nowe firmy oferujące wywóz śmieci).

Korzyści:
- obniżenie ceny wywozu nieczystości.


POLICJA PAŃSTWOWA, A NIE "SPÓŁDZIELCZA"

Jak to zrobić?
- rozdział Policji od władz spółdzielni;
- oddzielne serwisy internetowe;
- dodatkowe formy finansowania;
- więcej etatów, lepszy kontakt funkcjonariuszy z mieszkańcami.

Korzyści:
- wzrost autorytetu Policji;
- zwiększenie zaufania społecznego do funkcjonariuszy komisariatu zlokalizowanego na terenie spółdzielni;
- większa wykrywalność przestępstw dzięki autentycznej współpracy z mieszkańcami.


REFORMA SYSTEMU OCHRONY OSIEDLI

Jak to zrobić?
- zmiana istniejącego systemu;
- renegocjacje umów na ochronę poszczególnych obiektów.

Korzyści:
- zmniejszenie obciążenia budżetu spółdzielni nieracjonalnymi wydatkami (opłata za patrole na wezwanie);
- niższe opłaty za dozór obiektów;
- wyższa jakość usług.


BIURO DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH

Jak to zrobić?
- w ramach istniejących etatów zorganizowanie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców spółdzielni.

Korzyści:
- pomoc prawna najuboższym;
- praktyczna realizacja zasady spółdzielczej solidarności i samopomocy.


ODPRACOWYWANIE ZADŁUŻENIA

Jak to zrobić?
- umożliwienie wszystkim zainteresowanym odpracowywania zadłużenia na podstawie umów-zlecenia, umów o dzieło - poprzez wykonywanie prostych prac pomocniczych.

Korzyści:
- wspomagające narzędzie redukcji zadłużenia czynszowego;
- praktyczna realizacja zasady solidarności spółdzielczej i samopomocy.


OGRANICZANE ZADŁUŻENIA SPÓŁDZIELNI

Jak to zrobić?
- redukcja zbędnych wydatków;
- system przetargowy;
- racjonalne zarządzanie.

Korzyści:
- stopniowe zmniejszanie zadłużenia;
- poprawa płynności finansowej;
- więcej środków na inwestycje.


OPRACOWANIE i WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO PLANU TERMOMODERNIZACJI BLOKÓW

Jak to zrobić?
- system przetargowy na roboty;
- pozyskiwanie środków zewnętrznych;
- odbiory robót i odpowiedzialność wykonawców.

Korzyści:
- oszczędności w zużyciu energii;
- mniejsze opłaty za ogrzewanie.


POZYSKIWANIE FUNDUSZYZEWNĘTRZNYCH NA INWESTYCJE

Jak to zrobić?
- efektywne zarządzanie;
- wykorzystanie programów pomocowych: państwowych i unijnych.

Korzyści:
dofinansowanie:
- wydatków na docieplenia,
- modernizacji instalacji;
- usuwania azbestu;
- itd.


autor / źródło:

Stanisław Bartnik
25.04.2008
Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież