27
N, Maj

Białystok, 10 lipca 2008
Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
ul. Armii Krajowej 7
15-661 BiałystokInterwencja 1

Uprzejmie proszę o niezwłoczne wyjaśnienie przyczyny nieobniżenia opłaty eksploatacyjnej dla pani Heleny .......... o wartość podatku od nieruchomości i podatku za wieczyste użytkowanie w związku z posiadanym przez p.............. prawem odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr .... przy ul. Armii Krajowej 27.

Proszę o zwrócenie p. Helenie .......... łącznej kwoty 473,16 (czterysta siedemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy) za okres 2004-2008.


Stanisław BartnikZałącznik:

Kopia specyfikacji


Białystok, 9 lipca 2008


Stanisław Bartnik
ul. Zielonogórska 14/24
15-674 Białystok

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczny Stok
Białystok


W związku z odmową udostępnienia dokumentacji księgowej dotyczącej prac remontowo-budowlanych za lata 2003-2008 i tym samym brakiem realnej możliwości ustalenia czy w dniu 9 lipca udostępniono wszystkie umowy na roboty remontowo-budowlane i dostawy towarów zawarte przez Spółdzielnię Słoneczny Stok w badanym okresie, uprzejmie proszę o sprządzenie szczegółowej specyfikacji udostępnianych dokumentów - rejestru obejmującego nazwy, numery, daty dokumentów.

Ponadto na podstawie uprawnień przysługujących członkom Rady Nadzorczej, uprzejmie proszę o udostępnienie do wglądu kompletnych ksiąg rachunkowych Spółdzielni Słoneczny Stok za okres 2002-2008. Dostęp do ksiąg rachunkowych i dane pozyskane z dokumentacji księgowej są niezbędne przy wykonywaniu obowiązków członka Komisji Rewizyjnej w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Słoenczny Stok.Stanisław Bartnikautor / źródło:

Redakcja

Jestem mieszkańcem Zielonych Wzgórz i od uruchomienia hipermarketu znacznie pogorszyła się możliwość zaparkowania auta pod moim blokiem. Nawet już zapytałem jednego z klientów hipermarketu dlaczego parkuje tutaj, zamiast pod sklepem gdzie jest dużo miejsca. Odpowiedział, że ma auto na gaz, a tam takich pojazdów nie wolno parkować. Zastanawiam się dlaczego my, mieszkańcy mamy rezygnować z miejsca parkingowego na rzecz hipermarketu? Na dodatek oni jeszcze czerpią z tego ogromne korzyści. Proszę niech ktoś się tym zajmie bo tak dłużej być nie może!


autor / źródło:

Władysław P.

Treść poniższego listu spółdzielcy jest na tyle wymowna, że nie wymaga dodatkowego komentarza.

"...Przesyłam zdjęcia straszącego placu zabaw przy Upalnej. Gdzie dzieci mają się bawić ????? Te cztery, zdewastowane zabawki, które jeszcze zostały to wszystko co na tym placu zabaw się znajduje. Nie ma nawet jednej ławeczki dla rodziców. Plac zabaw przy jednej z głównych ulic naszego osiedla - WSTYD..."

ZOBACZ: PLAC ZABAW:

Pc280061   Pc280064

 

ZOBACZ: PROŚBA:

prosba

 

autor / źródło:

Redakcja
3.03.2007

Pan Mikołaj, mieszkaniec spółdzielni BSM, chciał skorzystać z dobrodziejstw uwłaszczenia i przekształcić lokatorskie prawo do mieszkania w prawo odrębnej własności. Złożył odpowiedni wniosek, zastosował się procedur. Spółdzielnia poinformowała go, że konieczna jest wpłata w wysokości ponad 7 tysięcy złotych, ponieważ należy spłacić kredyt bankowy zaciągnięty dawno temu na budowę mieszkania. Pan Mikołaj w dobrej wierze uregulował należność i w końcu uzyskał odrębną własność. Wszystko wydawało się w porządku do momentu, gdy odkrył, że spółdzielnia wcale nie przekazała bankowi 7 tysięcy, a jedynie około 3 złote!!! (słownie: trzy złote). Pan Mikołaj poczuł się oszukany. Złożył więc, stosowne doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. Ta jednak, ku jego zaskoczeniu i zdumieniu, odmówiła wszczęcia śledztwa twierdząc, że nie doszło do przestępstwa. Pan Mikołaj napisał zażalenie do Prokuratury Okręgowej....

Ciąg dalszy tej poruszającej historii niebawem w lokalnych mediach.


autor / źródło:

Andrzej Tomasz Jędrzejewski
6.03.2007

Więcej artykułów…