27
N, Maj

"Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, autorstwa posłów PO, przewiduje m.in. prostszy tryb ustanawiania wspólnot mieszkaniowych, udział spółdzielcy w majątku spółdzielni, możliwość zmiany administratora, dostęp spółdzielcy do dokumentów spółdzielni, możliwość kontrolowania zarządu, ograniczenie władzy prezesów i radykalne zmniejszenie opłat ponoszonych przez spółdzielców."

Więcej artykułów…