W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies. [zamknij]

Logowanie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Korekta podwyżki cen za wywóz śmieci

Mam wielką przyjemność poinformować Państwa o postępie w sprawie obniżenia cen za wywóz śmieci. Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwały śmieciowe poprzedzone wezwaniem Rady Miasta do usunięcia naruszenia prawa z dnia 12 sierpnia 2013r., pod którym podpisało się kilka tysięcy osób i poparte przez trzy centrale związkowe tj. NSZZ Solidarność, OPZZ, FORUM Związków Zawodowych oraz wszczęcie przez Prezesa UrzęduOchrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 13 listopada 2013r. postępowania wyjaśniającego, które było poprzedzone zawiadomieniem delegatury UOKiK-u w Lublinie o naruszeniu przez Gminę Białystok przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w postaci stosowania nadmiernie wysokich, a tym samym nieuczciwych opłat za odbiór odpadów komunalnych, sprawiło, że stawki opłat za śmieci w Białymstoku zostały zmienione.

Rada Miasta Białegostoku w dniu 20 stycznia 2014r. podjęła uchwałę Nr LIV/629/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i dokonała korekty podwyżki cen za wywóz śmieci z dnia 1 lipca 2013r. Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wchodzą w życie w dniu 1 marca 2014r.

Jak więc widać nasza dobrze nagłośniona i umiejętnie zorganizowana akcja przynosi efekty. Ponadto z naszej strony to jeszcze nie koniec i nadal walczymy o rzeczywistą obniżkę opłat za wywóz śmieci, przynajmniej zbliżoną do stawek obowiązujących w gminach sąsiednich oraz o zmianę metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominam, iż o zmaganiach mieszkańców w walce o niższe ceny za wywóz śmieci informowały media, m.in. Polskie Radio Białystok; program informacyjny „Obiektyw”, „Panorama” i „Wiadomości” z Telewizji Polskiej; „Wydarzenia” z Telewizji POLSAT oraz prasa tj. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Kurier Poranny, Tygodnik Solidarność i portale internetowe: samorzad.pap.pl, czasbialegostoku.pl, niezaleznemediapodlasia.pl, portalsamorzadowy.pl, magazyngmina.pl, komunalny.pl, recykling.pl, naszaziemia.pl, dziennik.pl, forsal.pl, infor.pl, bstok.pl, bialystokonline.pl, administrator24.info, zarzadcy.net, ign.org.pl, kign.org.pl, fgn.org.pl, osean.pl. Dodatkowo podkreślić należy, iż także opisywane były na blogach i facebooku m.in. przez byłego prezydenta Łodzi Jerzego Kropiewnickiego.

Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości zamieszkałych w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny przedstawiają się następująco:

 

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Stawka obowiązująca do 1 lipca 2013r.*

Stawka obowiązująca po 1 lipca 2013r.

Stawka obowiązująca po 1 marca 2014r.

Do 40m2

8,58 zł/m-c

19 zł/m-c

14 zł/m-c

Od 40,01 do 80m2

8,58 zł/m-c

35 zł/m-c

26 zł/m-c

Powyżej 80m2

8,58 zł/m-c

45 zł/m-c

34 zł/m-c

 

*wysokość stawki opłaty od 1 osoby za wywóz śmieci obowiązująca do 1 lipca 2013r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

 

Stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości zamieszkałych w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny przedstawiają się następująco:

 

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Stawka obowiązująca do 1 lipca 2013r.*

Stawka obowiązująca po 1 lipca 2013r.

Stawka obowiązująca po 1 marca 2014r.

Do 40m2

8,58 zł/m-c

28,50 zł/m-c

23 zł/m-c

Od 40,01 do 80m2

8,58 zł/m-c

52,50 zł/m-c

42 zł/m-c

Powyżej 80m2

8,58 zł/m-c

67,50 zł/m-c

54 zł/m-c

 

*wysokość stawki opłaty od 1 osoby za wywóz śmieci obowiązująca do 1 lipca 2013r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

Ponadto za śmieci mniej zapłacą od 1 marca 2014r. samotnie mieszkający emeryci i renciści. Do tej pory mieli 5 zł zniżki miesięcznie. Wysokość dopłaty za gospodarowanie odpadami dla samotnie zamieszkujących emerytów i rencistów z orzeczoną stałą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej oraz nie osiągający dochodów z innych źródeł niż emerytura lub renta, wyniesie 50% należnej stawki podstawowej. Aby móc się ubiegać o dopłatę należy złożyć oświadczenie w Biurze Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami przy ul. Kamiennej 17 w Białymstoku, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

W związku ze zmianami każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2014r. Niezłożenie deklaracji w terminie skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość należnej opłaty jak dla nieselektywnego sposobu gromadzenia odpadów. W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot, jak również osób i firm wynajmujących w tych lokalach, deklaracje składają zarządy. Właściciele domów jednorodzinnych oraz innych nieruchomości składają deklaracje we własnym imieniu.

Niemniej trzeba pamiętać, iż mimo dokonanej korekty opłat za odbiór śmieci przez Radę Miejską Białegostoku w dniu 20 stycznia 2014r., ceny są nadal kilkukrotnie wyższe niż w gminach podbiałostockich. Co ciekawe wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe z terenu miasta Białegostoku spodziewały się po przejęciu odpowiedzialności za odpady przez samorząd obniżki cen za śmieci po 1 lipca w 2013r. Według ich opinii przedstawionej Prezydentowi i Radzie Miasta Białegostoku w piśmie „Stanowisko spółdzielni mieszkaniowych w sprawie założeń do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Białymstoku” z dnia 12 listopada 2012r., nr L.dz.ZR-280/2012 Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku wynika, że ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny ulec zdecydowanej obniżce. Punkt VI tegoż pisma stwierdza:

„VI. Problem wysokości opłat.

W kwestii tej prezentujemy pogląd że jeżeli chodzi o wywóz Tzw. odpadów zmieszanych opłaty te powinny ulec zdecydowanej obniżce w porównaniu do poziomu cen w 2012r.

Przemawiają za tym następujące argumenty:

1. Po dokonaniu podziału Miasta na 6 sektorów firmy wywozowe odczują efekt koncentracji, dzięki któremu zdecydowanie spadną koszty transportu ( firma wygrywająca przetarg poruszać się będzie na zdecydowanie mniejszym obszarze niż dotychczas ).

2. Przejęcie przez Miasto zadań związanych z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów również w zdecydowanym stopniu powinno odciążyć od strony kosztowej firmy wywozowe. Dotychczas firmy proponując nam ceny za wywóz odpadów w opłatach uwzględniały również koszty związane z dodatkową działalnością.

            Nasze bardzo poważne obawy budzi natomiast organizacja zarządzania całym systemem. Uważamy że najlepszą formą zarządzania systemem jest bezpośredni nadzór sprawowany przez Urząd Miasta w formie wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej Departamentu. Przekazanie całości spraw zarządzania i organizacji systemu spółce komunalnej spowoduje naszym zdaniem brak bezpośredniej kontroli Rady Miasta nad kształtowaniem się kosztów funkcjonowania systemu.

            Nasze obserwacje stopnia zaawansowania prac a także przyjętych metod w innych miastach prowadzą do wniosku że cele jakie przyświecały ustawodawcy mogą nie być osiągnięte na skutek nieakceptowalnego społecznie wzrostu opłat”.

Ponadto należy zauważyć, iż cena którą płacili mieszkańcy spółdzielni przed 1 lipca 2013r. pokrywała również koszt opłaty za odpady komunalne, które były znoszone i zwożone do kontenerów znajdujących się na terenie osiedli przez niektórych mieszkańców domków jednorodzinnych. Osłony i pojemniki na śmiecie na terenie spółdzielni dostępne są nie tylko dla jej członków, ale także i dla innych mieszkańców Białegostoku, którzy nielegalnie pozostawiali w nich śmiecie. Obecnie po zmianie systemu gospodarowania odpadami opłaty wnoszą wszyscy, także ci, którzy do tej pory unikali płacenia za wywóz śmieci.

 

 

Krzysztof Krasowski

Ostatnio zmieniany

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież