W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies. [zamknij]

Logowanie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ceny śmieci na wokandzie

W dniu 15 stycznia 2014 r. odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w przedmiocie skargi na uchwały śmieciowe białostockich radnych, tj.:

- uchwałę Nr XL/486/13 Rady Miasta Białystok z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ( sygn. akt I SA/Bk 524/13 );

oraz

- uchwałę Nr XLVIII/535/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ( sygn. akt I SA/Bk 525/13 ).

Gminę na rozprawie sądowej reprezentowało dwóch radców prawnych z Biura Prawnego Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Tak duża ilość pełnomocników ze strony organu administracyjnego wskazuje, że sprawa ma istotne znaczenie dla miasta. Do tej pory często się zdarzało, że na posiedzenia sądowe ze strony białostockiego magistratu nikt nie przychodził. Dodać należy, iż nieobecność stron lub ich pełnomocników na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Natomiast ze strony białostockich mediów powyższa sprawa nie wzbudziła większego zainteresowania. Mimo zawiadomienia o terminie rozprawy dziennikarze nie zgłosili się na posiedzenie sądu. Wyjątkiem była obecność przedstawiciela Polskiego Radia Białystok. Brak relacji z przebiegu procesu ze strony białostockich redakcji może dziwić gdyż sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców Białegostoku.

Po przeprowadzonej rozprawie Sąd postanowił ze względu na zawiłość sprawy odroczyć wydanie orzeczenia. Ogłoszenie wyroku nastąpi w dniu 24 stycznia 2014r. o godz. 11.00.

Na marginesie wskazać należy, iż podobne sprawy były już rozpatrywane przez sądy administracyjne. M.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zakwestionował uchwałę gminy z Siemiatycz ( zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013r., sygn. akt I SA/Bk 127/13, opubl. w LEX nr 1404795 ). Zarzucił jej nie tylko niewłaściwą kalkulację stawek za odbiór odpadów, ale także brak odpowiedniego uzasadnienia wybranej metody wyliczenia należności. W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wyjaśnił, że „(...) rada gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy. Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy. Rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na który składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu”.

Ponadto oczekujemy na wynik postępowania wyjaśniającego wszczętego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 13 listopada 2013r., znak: RLU-400-35/13/MW w sprawie podejrzenia stosowania przez Gminę Białystok nadmiernie wysokich, a tym samym nieuczciwych opłat za odbiór odpadów komunalnych. Delegatura UOKiK-u w Lublinie przedłużyła termin niniejszego postępowania do końca stycznia 2014r. O więcej czasu prosili białostoccy urzędnicy, którzy muszą odpowiedzieć na pytania Dyrektora Delegatury UOKiK-u w Lublinie.
Krzysztof  Krasowski

 

Ostatnio zmieniany

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież