19
Cz, Kwi

W związku z publikacjami w Kurierze Porannym oraz wyemitowaniem w telewizji Polsat reportażu pt. "Telewizja - sposób na dłużników", dotyczącymi metod windykacji zaległości czynszowych i skali zadłużenia czynszowego mieszkańców białostockiej spółdzielni Słoneczny Stok, podaję dane liczbowe ze sprawozdania spółdzielni.

28 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu rady nadzorczej SM Słoneczny Stok, Stanisław Bartnik złożył szereg wniosków o obniżenie kosztów spółdzielni. Proponował m.in. organizowanie przetargów, redukcję wynagrodzeń, nowelizację statutu, itd. Niestety wszystkie wnioski zostały odrzucone.

Cały rok 2010 chcemy poświęcić na dalsze wspieranie uwłaszczenia i samorządności w spółdzielniach mieszkaniowych. Zależy nam na organizacji szkoleń w zakresie podziałów spółdzielni-molochów, tworzenia jednoblokowych (lub kilkublokowych) domowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Więcej artykułów…