21
Cz, Cze

Skan ze strony youtube.pl. 30-lecie spdzielni. Przemawia Tadeusz Truskolaski

Ograniczenie eksmisji i bezdomności wyzwaniem dla nowej władzy samorządowej

Uczestnicząc w wyborach samorządowych mamy szansę dokonać zmiany w przyszłej polityce władzy wobec niezamożnych mieszkańców miasta. Wielokrotnie już apelowaliśmy do Tadeusza Truskolaskiego o wsparcie i patronowanie inicjatywom służącym ograniczeniu liczby eksmisji z mieszkań spółdzielczych. Jak dotąd bezskutecznie...

Skan strony www.pelikan.com.pl

Białystok ma znakomite położenie dla działalności handlowej na wielką skalę. Może być gospodarczą bramą Polski łączącą z rynkiem białoruskim i państwami bałtyckimi.

Gospodarcze znaczenie Białegostoku jako centrum handlowego i przyczółka do ekspansji na Wschód szybko dostrzegł obcy kapitał. Dzięki ekonomicznej ignorancji i krótkowzroczności obecnej władzy, skrupulatnie wykorzystał potencjał miasta. Przejął lokalny rynek handlowy i ugruntował pozycję hegemona kontrolującego dystrybucję nie tylko produktów szybkozbywalnych, ale też materiałów budowlanych i artykułów przemysłowych.

Warszawa prezesi spdzielni na wysuchaniu publicznym

Jako prawnik i konstytucjonalista angażuję się w sprawy spółdzielcze.

Są różne spółdzielnie mieszkaniowe – jedne dobrze zarządzane, a drugie źle. Ale niezależnie od wszystkiego, trzeba tworzyć takie rozwiązania prawne, które stwarzają możliwość lepszego zarządzania (i skuteczniejszej kontroli nad tym sposobem zarządzania przez mieszkańców spółdzielni).

Więcej artykułów…