Sprawdź jak szybko potrafisz klikać!
Prędkość klikania:
020
(0 kliknięć na sekundę)
Czas:
(0s / 10s)
Wszystkie kliknięcia: 0
1 sekunda  30 sekund (10 s)
v1.0.0